Watchlisten

Her kan du se de kort, som Pointrådet holder øje med med henblik på enten at få dem tilføjet til, fjernet fra eller revideret i Pointlisten. Det vil formentlig aldrig blive tilfældet, at alle ændringerne på Watchlisten eller endda hovedparten bliver direkte indført på én omgang, men i stedet løbende, forsigtigt, men også nogle gange eksperimenterende. Pointrådet forbeholder sig retten til at foretage ændringer løbende og hurtigt, hvis det vurderes, at visse kort har en meget negativ påvirkning på formatet. Det er dog vigtigt at pointere, at pointgivning langt fra er det samme som bannings i andre formater, faktisk tværtimod. At have en Pointliste tillader os at give spillerne adgang til at spille nogle ellers meget problematiske kort, netop fordi det sætter nogle begrænsninger på, hvilke andre meget stærke kort, man kan spille dem sammen med. Det mener vi er den bedste måde at tillade folk at spille sine kort på, samtidig med man prøver at finde en god balance i formatet.

Generelt vil vi dog kun foretage ændringer, når vi har en forsvarlig mængde data, erfaringer og har indsamlet holdninger fra spillerbasen. Derfor vil vi også inden Pointrådet mødes sætte en diskussion i gang på de relevante forummer (primært Facebook og Discord) senest en uge inden, hvor vi så vil opfordre spillerne til at give deres besyv med. Den ganske spillerbases holdninger vil indgå i Pointrådets diskussioner og bestemmelser, men det vil først og fremmest være rådet selv, der foretager den endelige beslutning, også selvom det kan lede til upopulære vedtægter.

Når vi foretager ændringer i Pointlisten vil det blive annonceret her på hjemmesiden i en artikel med forklaringer og begrundelser, såvel som på de relevante forummer. Vi vil typisk også indspille særafsnit af Højlandspap-podcasten, hvor vi forklarer beslutningerne.

Nedenfor kan man se de kort, vi p.t. overvejer at sætte op eller ned i point, eller sågar helt fjerne fra Pointlisten. Vi lånte oprindeligt Canadian Highlanders Pointliste med og havde meget glæde af den, men mente med tiden, at det var tid til at justere den i forhold til vores meta, og så den fulgte vores Regel- og Pointråds filosofi. Flere kort har været låst inde bag meget høje pointsatser, der gjorde det svært for os at eksperimentere med kortene, så derfor har vi sat enkelte kort, der ikke så så meget spil ned i point, samtidig med, at vi har spredt de lavere point ud iblandt nogle kort, som ikke figurerer på Canadian Highlanders liste. Vi er også begyndt at skæve lidt mere til 7 Point Highlanders sanktionering af kort, og her ser man en tydelig tendens til at sprede pointene, så arketyperne får lidt mere diversitet de forskellige builds iblandt.

Watchlisten (13/01/2023)

Op i pointNed i point
Demonic Consultation +1 (1)
Oko, Thief of Crowns +1 (2)
Sailors’ Bane +1 (1)
Time Walk +1 (1)
Wrenn and Six +1 (1)

*Vi har valgt at holde øje med Unfinity-sættet, der er det første såkaldte “Un”-sæt med spilbare kort i eternal-formater. Det drejer sig især om Stickers og Attractions, men i princippet alle de Unfinity-kort, som er legale i Legacy, Vintage og Commander. Det drejer sig ikke nødvendigvis om, at kortene anses for kraftfulde, men vi er mere interesseret i at se, hvilke spilmønstre kortene kan bringe med sig til et allerede meget komplekst format.