Regelspecificeringer

På denne side gennemgår vi nogle af de regler, der fungerer lidt anderledes i Scandinavian Highlander, end de gør andre steder. Det drejer sig bl.a. om interaktion med command zonen, med sideboard og lignende. Listen er p.t. ikke udtømmende, men vi bestræber os på at opdatere listen løbende både fremadvendt og retroaktivt.

Skulle du ønske udspecificering af en bestemt regel, som du er i tvivl om, hvordan fungerer anderledes her i Scandinavian Highlander, eller mener, at visse regler eller interaktioner bør fungere anderledes i formatet, så skriv os gerne en e-mail eller fortæl os om det inde på Discord-serveren, så vi kan se nærmere på sagen.

Oversigt

Companion

Dungeon

Learn

Outside the Game

Venture into the Dungeon

Keywords og specifikke regelafvigelser

Hver regel bliver benævnt ved keyword eller en kort beskrivende frase, og derefter følger en beskrivelse af den gældende regel ud fra WotC’s Comprehensive Rules-dokument, specifikation af afvigelse og forklaring af, hvorfor reglen afviger fra andre formater, især fra de DCI-sanktionerede formater og andre store formater som Commander/EDH med et stort spillerfølge.

Companion

702.139a – Companion er en keyword ability, der fungerer uden for spillet. Den er beskrevet som “Companion – [Betingelse].” Inden spillet begynder, må man afsløre et kort, som man ejer uden for spillet med en companion ability, hvis betingelser der er opfyldt i det deck, man starter spillet med. (Se regel 103.2b.) En gang i løbet af spillet, når som helst, hvor du har prioritet og stacken er tom, men kun én gang i løbet af en af dine main phases i løbet af din tur, må du betale og tage det kort op på hånden. Dette er en særlig handling, der ikke anvender stacken (se regel 116.2g). Dette er en ændring fra de tidligere regler herom.

702.139b – Hvis en companion ability henviser til det deck, du begynder spillet med, henviser den til decket, efter du har tilsidesat alle kort i sideboardet. I et spil Commander gælder dette, inden din Commander sættes til side.

702.139c – Når først du har udført den særlige handling og taget kortet med companion op på hånden, forbliver det i spil, indtil spillet er slut.

Da vi i Scandinavian Highlander ikke anerkender kort, der befinder sig “uden for spillet“, som nogen, man kan henvise til via interaktioner i løbet af et spil, og heller ej benytter os af et sideboard, er der ingen steder at hente companions fra. Derfor kan man ikke benytte sig af companions i Scandinavian Highlander. Man kan dog godt spille companion kort som almindelige kort i sit deck, hvor man i stedet ser bort fra kortets pågældende companion ability.

Dungeon

309.1 – Dungeon er en korttype, der kun kan findes på ikke-traditionelle Magic-kort.

309.2 – Dungeon-kort begynder uden for spillet (ofte i sideboardet alt efter formatet) og anvender ‘venture into the dungeon’-keyword handlingen. Læs mere i regel 701.46, “Venture into the Dungeon”.

309.2a – Hvis en spiller ‘ventures into the dungeon’, mens de ikke ejer et dungeon-kort i command zonen, vælger de et dungeon-kort, som de ejer uden for spillet (læs: sideboardet) og lægger det i command zonen.

309.2b – Et dungeon-kort, der indføres i spillet, lægges i command zonen, indtil det forlader spillet.

309.2c – Dungeon-kort er ikke permanents. De kan ikke castes. Dungeon-kort forlader ikke command zonen, medmindre de forlader spillet.

309.2d – Hvis en anden effekt end ‘venture into the dungeon‘-keyword handlingen kunne føre et dungeon-kort, der kommer uden for spillet (f.eks. fra et sideboard), ind i spillet, vil dette ikke finde sted; dette kort forbliver uden for spillet.

Dette betyder, at Dungeons er en korttype, som er anderledes både end traditionelle MtG-kort og tokens. Det er en korttype, der kun kan eksistere “uden for spillet (f.eks. i et sideboard)” og i command zonen. Her har vi et problem i Scandinavian Highlander, da vi ligesom andre Highlander-formater ikke anvender “uden for spillet” eller sideboards, og derfor har ‘venture into the dungeon’ mekanismen ikke noget sted at hente kortene fra, ligesom de såkaldte wishes ikke har noget sted at hente traditionelle Magic-kort fra.

Løsning: Når en ‘venture into the dungeon‘ ability bliver afviklet i Scandinavian Highlander, ignoreres den af WotC sanktionerede procedure og regler nr. 309.1 og 309.2. Dungeons regnes i Scandinavian Highlander ikke for en korttype, men i stedet for et emblem, der kun kan oprettes og interageres med i command zonen, og når et dungeon emblem forlader command zonen, holder det op med at eksistere i alle zoner. Dog registreres det, hvis et dungeon emblem er blevet gennemført (spilleren har flyttet sin ‘venture’-markør til det sidste rum og afviklet rums ability), da det kan have indvirkning på selve spillet. Visse kort henviser til statussen “have completed a dungeon” og sågar “have completed x”. Alle andre steder, hvor der er henvisninger til “dungeon card” i Comprehensive Rules, udskiftes begrebet “dungeon card” med “dungeon emblem”.

Ifølge regel 114.3 har et emblem ingen andre karakteristika end de abilities, der følger det, når det oprettes (typisk som følge af, at en planeswalker aktiveres). Her står der, at emblemet ikke har noget navn, ingen korttype, ingen mana cost eller farve. Et dungeon emblem er en smule anderledes, da det jo specifikt har et navn, og så kan det også interageres med via keywordet ‘venture into a dungeon’ og med selve ‘venture’-markøren, men på alle andre måder fungerer en “dungeon” som et emblem med samme interaktionsrestriktioner som andre emblemer.

Læs mere om ‘venture into the dungeon” keywordet, og hvordan et dungeon emblem indføres i spillet under “Venture into the Dungeon“.

Learn

701.45a “Learn” betyder, at “Du må discarde et kort. Hvis du gør det, så træk et kort. Hvis ikke at du discardede et kort, så må du afsløre et Lesson kort, som du ejer uden for spillet (f.eks. i dit sideboard) og tage det op på hånden.

Da vi ikke har et “uden for spillet” eller sideboard i Scandinavian Highlander, så har man her blot de følgende to muligheder, når man spiller et kort med Learn: 1) undlade at discarde et kort; 2) discarde et kort og derefter at trække et kort.

Outside the Game

400.11 – Et objekt er uden for spillet, hvis det ikke findes i en af spillets zoner. Uden for spillet er ikke en zone.

400.11a – Kort i en spillers sideboard er uden for spillet. Se regel 100.4.

400.11b – Nogle effekter fører kort, der befinder sig uden for spillet, ind i spillet. Disse kort forbliver i spillet, indtil spillet er slut, deres ejer forlader spillet eller en regel eller effekt fjerner dem fra spillet, alt efter hvilket der først finder sted.

400.11c – Kort uden for spillet kan ikke påvirkes af spells eller abilities, bortset fra de karakteristiske abilities, der står skrevet på dem (se regel 604.3) og spells og abilities, der tillader, at disse kort bliver ført ind i spillet.

I Scandinavian Highlander tillader vi ikke, at kort “uden for spillet” eksisterer som et kort, der kan være target for en spell eller ability. Der kan altså ikke henvises til kort, der findes “uden for spillet” (heller ikke i et sideboard). Derfor er det heller ikke muligt at hente kort, der befinder sig uden for spillet, ind i et Scandinavian Highlander-spil.

Venture into the Dungeon

701.46a – Hvis en spiller får at vide, at denne skal ‘venture into the dungeon’, uden at de ejer et dungeon-kort i command zonen, så vælger de et dungeon-kort, som de ejer uden for spillet (f.eks. i et sideboard), og fører det ind i spil i command zonen. Spilleren placerer så en ‘venture’-markør i det øverste rum. Se regel 309, “Dungeons”.

Som nævnt under “Dungeon” har vi i Scandinavian Highlander et problem med formuleringen af reglerne vedrørende “dungeon-kort”, da de, inden de bringes i spil, eksisterer som særlige korttyper “uden for spillet/i sideboardet”. I Scandinavian Highlander eksisterer disse områder eller zoner ikke, og der er ingen grund til at vride reglerne for at forsøge at håndtere problemet, da en bedre og mere intuitiv løsning byder sig. I Scandinavian Highlander skal vi altså læse al tekst, der henviser til “dungeon card” som “dungeon emblem”, altså en særlig type token, der skabes til command zonen, og som forsvinder i alle zoner, når det forlader command zonen.

Når en ‘venture into a dungeon’ ability afvikles i Scandinavian Highlander, skal følgende gøres:

“Choose a Dungeon emblem in your command zone and advance your venture marker to the next room. If you don’t own a Dungeon emblem in your command zone, choose and create a ‘Dungeon of the Mad Mage‘, ‘Tomb of Annihilation‘, or ‘Lost Mine of Phandelver‘ emblem, then enter the first room.”

Her behandles hver henvisning til de tre dungeons som at omfatte en beskrivelse af deres individuelle struktur og hvert rums aktiverede abilities. (Se “Dungeon” for billeder af disse, der viser deres stuktur og abilities).

“A dungeon stays in play in the command zone, until the end of the game, or until its final room resolves. When this happens, exile this Dungeon. You have now completed this Dungeon.”

Det er vigtigt at notere sig, at man har færdiggjort en specifik dungeon både ved type og navn (f.eks. “jeg har gennemført en dungeon, og den hedder ‘Tomb of Annihilation’), da der er visse kort, der henviser til denne bedrift, og nogle gang til en specifik dungeon. Der findes p.t. ingen måde at miste denne status på, altså ingen måde at miste sin “Completed a dungeon” eller “Completed x” status.