Regelspecificeringer

På denne side gennemgår vi nogle af de regler, der fungerer lidt anderledes i Scandinavian Highlander, end i andre formater. Det drejer sig bl.a. om interaktion med command zonen, med sideboard og lignende. Listen er p.t. ikke udtømmende, men vi bestræber os på at opdatere listen løbende både fremadvendt og retroaktivt.

Skulle du ønske udspecificering af en bestemt regel, som du er i tvivl om, hvordan fungerer anderledes her i Scandinavian Highlander, eller mener, at visse regler eller interaktioner bør fungere anderledes i formatet, så skriv os gerne en e-mail eller fortæl os om det inde på Discord-serveren, så vi kan se nærmere på sagen.

Oversigt

Companion

Dungeon

Learn

Outside the Game


Keywords og specifikke regelafvigelser

Hver regel bliver benævnt ved keyword eller en kort beskrivende frase, og derefter følger en beskrivelse af den gældende regel ud fra WotC’s Comprehensive Rules-dokument, specifikation af afvigelser og forklaring af, hvorfor reglen afviger fra andre formater, især fra de DCI-sanktionerede formater og andre store formater som Commander/EDH med et stort spillerfølge.


Companion

Som udgangspunkt kan Companions kun spilles som en del af de 100 kort i decket, og det er der flere årsager til. I Scandinavian Highlander opererer vi ikke med et decideret Sideboard, og vi har heller ikke en særlig Companion Zone, hvor kortet ville kunne befinde sig. For yderligere specificering af Companions, se nedenfor.

702.139a – Companion er en keyword ability, der fungerer uden for spillet. Den er beskrevet som “Companion – [Betingelse].” Inden spillet begynder, må man afsløre et kort, som man ejer uden for spillet med en companion ability, hvis betingelser der er opfyldt i det deck, man starter spillet med. (Se regel 103.2b.) En gang i løbet af spillet, når som helst, hvor du har prioritet og stacken er tom, men kun én gang i løbet af en af dine main phases i løbet af din tur, må du betale og tage det kort op på hånden. Dette er en særlig handling, der ikke anvender stacken (se regel 116.2g). Dette er en ændring fra de tidligere regler herom. (Dette er den ændrede regel fra 1. juni, 2020.)

702.139b – Hvis en companion ability henviser til det deck, du begynder spillet med, henviser den til decket, efter du har tilsidesat alle kort i sideboardet. I et spil Commander gælder dette, inden din Commander sættes til side.

702.139c – Når først du har udført den særlige handling og taget kortet med companion op på hånden, forbliver det i spil, indtil spillet er slut.

I Scandinavian Highlander anvender vi (ligesom European Highlander, Canadian Highlander eller EDH/Commander ikke et Sideboard), og i modsætning til EDH/Commander (CRC’s FAQ) er der intet sted, hvorfra Companions kan bringe sig selv ind i spillet. Derfor kan man ikke benytte sig af Companion-mekanismen i Scandinavian Highlander. Man kan dog godt spille companion kort som almindelige kort i sit deck, hvor man ligesom i alle officielle Magic: the Gathering-formater i stedet ser bort fra kortets pågældende Companion ability.


Dungeon

Dungeons kan ligesom i alle officielle Magic: the Gathering-formater, hvor de er legale, spilles i Scandinavian Highlander, og det gælder både de tre ovennævnte samt “The Undercity”, der blev introduceret sammen med Initiative-mekanismen fra Commander Legends: Battle for Baldur’s Gate i 2022.

309.1 – Dungeon er en korttype, der kun kan findes på ikke-traditionelle Magic-kort.

309.2 – Dungeon-kort begynder uden for spillet (ofte i sideboardet alt efter formatet) og anvender ‘venture into the dungeon’-keyword handlingen. Læs mere i regel 701.46, “Venture into the Dungeon”.

309.2a – Hvis en spiller ‘ventures into the dungeon’, mens de ikke ejer et dungeon-kort i command zonen, vælger de et dungeon-kort, som de ejer uden for spillet (læs: sideboardet) og lægger det i command zonen.

309.2b – Et dungeon-kort, der indføres i spillet, lægges i command zonen, indtil det forlader spillet.

309.2c – Dungeon-kort er ikke permanents. De kan ikke castes. Dungeon-kort forlader ikke command zonen, medmindre de forlader spillet.

309.2d – Hvis en anden effekt end ‘venture into the dungeon‘-keyword handlingen kunne føre et dungeon-kort, der kommer uden for spillet (f.eks. fra et sideboard), ind i spillet, vil dette ikke finde sted; dette kort forbliver uden for spillet.

Ydermere om Initiative og The Undercity:

723.1 – The initiative (herefter på dansk: “initiativet”) kan designeres en spiller. Der findes intet “initiativ” i spillet, før en effekt instruerer en spiller om at tage initiativet. En spiller, der er blevet tildelt initiativet har derved initiativet.

723.2 – Der er tre grundlæggende triggered abilities forbundet med at have initiativet. Disse triggered abilities har ingen kilde og kontrolleres af spilleren, der havde initiativet, da hver af disse abilities blev udløst. Dette er en undtagelse til regel 113.8. Fuldteksten på disse abilities er: “I begyndelsen af den spiller, der har initiativets, upkeep, vil denne spiller ‘venture into the Undercity’.”; “Når en eller flere creatures, som en spiller kontrollerer, giver combat damage til spilleren, der har initiativet, overtager den kontrollerende spiller initiativet.”; og “Når en spiller tager initiativet, vil denne spiller ‘venture into the Undercity’ (herefter på dansk: “rejse ind i the Undercity”). Se regel 701.46. “Venture into the Dungeon”.

723.3 – Kun én spiller kan have initiativet på noget tidspunkt. Når en spiller tager eller overtager initiativet, holder den spiller, der hidtil havde det, op med at have initiativet.

723.4 – Hvis spilleren, der havde initiativet, forlader spillet, vil den aktive spiller tage initiativet, samtidig med, at førnævnte spiller holder op med at besidde det. Hvis den aktive spiller forlader spillet, eller hvis der ikke er en aktiv spiller, overtager den næste spiller i turordenen initiativet. (Denne regel er irrelevant i Scandinavian Highlander, da formatet er et to-spiller format, og da spillet ophører, når en spiller forlader spillet.)

723.5 – Hvis spilleren, der p.t. har initiativet bedes om at tage initiativet, forårsager det, at den sidstnævnte af de tre triggered abilities i 723.2 atter udløses, men det tildeler ikke spilleren et yderligere tilfælde af “initiativet”.

Dette betyder i bund og grund, at “The Initiative” og de nu fire forskellige Dungeons ikke er deciderede korttyper på lig fod med traditionelle MtG-kort og tokens. De minder mere om Planeswalker-emblemer eller Monarch-designationen, der oprettes i command-zonen, når effekten hidkaldes af en ability.

Læs mere om ‘venture into the dungeon” keywordet, og hvordan et dungeon emblem indføres i spillet under “Venture into the Dungeon“.


Learn

701.45a “Learn” betyder, at “Du må discarde et kort. Hvis du gør det, så træk et kort. Hvis ikke at du discardede et kort, så må du afsløre et Lesson kort, som du ejer uden for spillet (f.eks. i dit sideboard) og tage det op på hånden.

Da vi ikke har et “uden for spillet” (f.eks. et Wishboard) eller sideboard i Scandinavian Highlander, så har man her blot de følgende to muligheder, når man spiller et kort med Learn: 1) at undlade at discarde et kort; eller 2) at discarde et kort og derefter at trække et kort fra sit library.


Outside the Game

400.11 – Et objekt er uden for spillet, hvis det ikke findes i en af spillets zoner. Uden for spillet er ikke en zone.

400.11a – Kort i en spillers sideboard er uden for spillet. Se regel 100.4.

400.11b – Nogle effekter fører kort, der befinder sig uden for spillet, ind i spillet. Disse kort forbliver i spillet, indtil spillet er slut, deres ejer forlader spillet eller en regel eller effekt fjerner dem fra spillet, alt efter hvilket der først finder sted.

400.11c – Kort uden for spillet kan ikke påvirkes af spells eller abilities, bortset fra de karakteristiske abilities, der står skrevet på dem (se regel 604.3) og spells og abilities, der tillader, at disse kort bliver ført ind i spillet.

I Scandinavian Highlander opererer vi ikke med området eller zonen “uden for spillet”, og derfor har kort, der søger at hente kort fra sådanne steder via f.eks. en spell eller ability altså ingen effekt i dette format. Der kan altså ikke hentes kort, der findes “uden for spillet” (heller ikke i et sideboard) ind i et Scandinavian Highlander-spil.