Proxies

Der må i turneringssammenhæng anvendes op til 20 proxier. Der er ingen regler for, hvilke kort man må inkludere som proxy, uanset om det drejer sig om de såkaldte Reserved List-kort, andre gamle eller nye kort, og det samme gælder kortenes pris på det sekundære marked. Med andre ord diskriminerer Scandinavian Highlanders regler for proxier ikke i forhold til andet end proxy-repræsentantens kvalitet, tydelighed og formodning om ægthed som beskrevet nedenfor.


Accepterede proxies i turneringssammenhænge inkluderer fotokopierede, udskrevne eller professionelt trykte proxies, hvor man tydeligt kan læse eller udlede uden uhensigtsmæssig granskning, hvilket kort proxien skal repræsentere. Det skal fremgå tydeligt, at det er en proxy, der anvendes. Det kan f.eks. være vha. den alternative art, at kortet repræsenteres af en udskrift trykt på en anden type papir eller i form af et logo eller en klar afmærkning, hvor det kan ses, at kortrepræsentationen ikke er et officielt WotC-/Hasbro-produkt.


Ikke-accepterede proxies i turneringssammenhænge inkluderer såkaldte ”falske kort”, der foregiver at være ”ægte” Magic: the Gathering-kort. Det samme gælder papirlapper, utydelige udskrifter, et basic land med det repræsenterede kort skrevet på med tusch og lignende, medmindre turneringens arrangør eller en repræsentant (f.eks. en tilknyttet dommer) har givet særlig og midlertidig tilladelse til dette. Med andre ord skal det 1) være relativt enkelt for spillerens modstander at kunne udlede, hvilket kort som proxien repræsenterer i løbet af kampen; og 2) man må altså ikke spille med proxier, der fremmer den fejlagtige tro, at den pågældende repræsentation kunne være et ægte og WotC-/Hasbro-udgivet kort, der bærer samme værdi som det kort, det repræsenterer.