Proxies

Der må i turneringssammenhæng anvendes op til og med 20 proxies jævnfør nedenstående regler.

Accepterede proxies i turneringssammenhænge inkluderer fotokopierede, udskrevne eller
professionelt trykte proxies, hvor man tydeligt kan læse eller udlede uden uhensigtsmæssig
granskning, hvilket kort proxien skal repræsentere.

Ikke-accepterede proxies i turneringssammenhænge inkluderer såkaldte ”falske kort”, der
foregiver at være ”ægte” Magic: the Gathering-kort. Det samme gælder papirlapper,
utydelige udskrifter, et andet kort med det repræsenterede kort skrevet med tusch eller
lignende på osv., medmindre turneringens arrangør eller en repræsentant (f.eks. en
tilknyttet dommer) har givet særlig og midlertidig tilladelse til dette.