Om legalitet og point

Scandinavian Highlander er et Highlander-format på lig fod med Highlander-formater som Canadian Highlander, European/German Highlander, 7 Point Highlander og lignende. På denne side kan man se, hvilke kort, der er legale i formatet, og man kan også læse om reglerne vedrørende Pointlisten.

Scandinavian Highlanders kortpulje indeholder størstedel af alle kort tilbage fra Alpha (1993), og alle kort fra sæt, der er legale i Vintage, vil typisk også være spilbare i Scandilander. De seneste legale sæt og udgivelser med nye kort er de følgende:

The Brothers’ War (18. november, 2022) og sættets commander precons samt Phyrexia: All Will Be One og plus sættets commander precons (fra 10. februar, 2023) er blevet tilføjet og er legale i Scandinavian Highlander. De næste sæt, der tilføjes til Scandilander er March of the Machines (21. april, 2023) og March of the Machines: Aftermath (12. maj, 2023) og sættenes commander precons såvel som Lord of the Rings: Tales from Middle-Earth (23. juni, 2023).

Med så stor en kortpulje og adgang til kort fra hele Magics historie, er der selvfølgelig behov for at finde en balance i tingene ved at sanktionere brug af nogle af de stærkeste og mest “knækkede” kort, og derfor anvender vi en pointliste (ligesom man gør i Canadian og 7 Point Highlander; herefter kaldt ”Pointlisten”). Når man sætter sit deck sammen, har man 10 point til rådighed til at bygge deck med. I praksis betyder det, at visse kort (54 kort p.t.) koster x antal point fra 1 til 7 point, og at man så derfor ikke bare kan fylde sit deck med et overflødighedshorn af Power 9 og andre problematiske kort. Pointlisten kan findes her på siden, og vi har også en Deck Validator, der kan tjekke dit decks samlede antal point ved at kopiere din deckliste og indsætte den i Validatorens tekstfelt og derefter trykke ”Validate”. Denne liste tager udgangspunkt i en tidligere Canadian Highlander pointliste og bliver nu kurateret af et pointråd, der befinder sig i Danmark.

Pointrådet

Scandinavian Highlanders pointråd har en ambition om, når formatet vokser, at inkludere medlemmer bosat i hele Norden/Skandinavien alt efter spillerrepræsentationen i de forskellige lande. I Danmark specifikt er det også vores håb, at vi kan hjælpe med at etablere lokale spillerbaser rundt om i landet, hvor vi herfra kan inkludere medlemmer enten til selve rådet eller som eksterne repræsentanter.

Pointrådets fremmeste opgaver kan opsummeres i følgende principper:

  • Opdatere og vedligeholde Pointlisten, så den repræsenterer og balancerer Scandinavian Highlanders overordnede meta.
  • Pointlisten skal reflektere et ønske om at finde en balance i kort, som på den ene eller anden måde er problematiske for Scandinavian Highlanders spillerbase – ikke ud fra nogen universelt gyldige principper eller tendenser set på tværs af sanktionerede og ikke-sanktionerede formater. F.eks. skal pointrådet ikke nødvendigvis ”straffe” kort med point, blot fordi de udgør et problem i Vintage, Legacy, Commander, Modern – eller sågar et andet Highlander-format. Omvendt skal vi heller ikke undlade at give kort point, blot fordi Canadian Highlander eller 7 Point Highlander enten ikke har kortene på deres egne pointlister eller med tiden har fjernet dem.
  • Det er Pointrådets opgave at indsamle data (efter bedste evne) samt en repræsentativ stikprøve af spillernes subjektive holdninger, der repræsenterer de udfordringer, som formatets forskellige spillerbaser står over for i forhold til visse problemkort i lokale metaer, såvel som i den overordnede meta, som de enkelte spillere kan møde i turneringer og i alment spil både offline og online.
  • Tydelig formidling af ændringer, mulige ændringer eller kuratering af Watchlisten (listen over kort, der er kandidater til enten at få point, blive sat op eller ned i point eller helt at blive fjernet fra Pointlisten). Hver gang Pointrådet udfører en ændring eller har ønske om at udføre en ændring af Pointlisten, skal dette formidles på Scandilanders forskellige kanaler; først og fremmest Scandinavian Highlanders hjemmeside, Facebook-gruppe, Discord server og gerne også andre steder.

P.t. består Pointrådet af følgende medlemmer: Aske Dybbro Andersen, Bent Holshagen Hemmingsen, Daniel Bergstrøm, Esben Mølgaard, Jannik Bech Laursen, Mickey William Fischer og Tobias Erik Alexander Kristiansen.

Har man kommentarer eller spørgsmål til Pointrådet, kan man sende en e-mail til kontakt@scandinavianhighlander.dk

Hør mere om Watchlisten i Højlandspap podcasten:

Bandlyste kort

Selvom Scandilander ikke er et format med en decideret kurateret ban/restricted liste, så tager formatet – ligesom andre Highlander-formater – udgangspunkt i Vintage-formatets liste over bandlyste kort (https://magic.wizards.com/en/game-info/gameplay/formats/vintage). Disse kort kan opdeles i følgende kategorier: Shahrazad, Ante kort (alle kort, der anvender Ante-mekanismen), ”Dexterity” kort (Chaos Orb og Falling Star) og Conspiracy kort (alle kort med Conspiracy korttypen)[1], såvel som alle Silver bordered kort (typisk de såkaldte Un- kort[2]). Vi har dog ikke bandlyst Companions (mere specifikt Lurrus of the Dream-Den), og Companion-reglerne påvirker ikke Scandilander, da der ikke er et sideboard, de kan spilles fra.

Vores tilgang til bandlyste kort er dog lidt anderledes end både Vintage og andre Highlander-formater. I stedet for definitivt at bandlyse alle disse kort, har vi valgt at give dem alle 11 point, så vi teoretisk set kan eksperimentere med dem og måske på sigt afholde særlige gimmick-turneringer, hvor vi drejer på knapperne og leger med pointene (f.eks. leger vi med idéen om, at holde en Ante-turnering, hvor man spiller med Fake Ante – man spiller altså ikke med sine kort som indsats og kan ikke tabe dem uden for turneringen – og får derfor adgang til de 9 Ante kort. Vi har også en idé om at kigge alle Silver bordered kort igennem, da vi p.t. har en formodning om at flere Silver bordered kort i teorien kan eksistere på lige fod med de legale kort uden at forårsage større forvirring eller problemer med regler eller regelinteraktioner) Se også [3] og [4] vedrørende de såkaldte ”anstødelige kort”.

Fodnote 1

Følgende kort fra de følgende kategorier har alle 11 point og kan derfor anses som i praksis at være bandlyste. Ante. Conspiracy. Dexterity (Chaos Orb; Falling Star).

Fodnote 2

Silver border-kort er p.t. ikke tilladt i Scandilander, men vi har dog planer om på et tidspunkt at gennemgå og teste en liste af Un-kort, der potentielt set kan tilføjes til formatet, da de ikke bryder med reglerne, logikken eller ånden i formatet. Mere specifikt drejer det sig om kort fra Unglued, Unhinged, Unstable og Unsanctioned, samt kort fra Happy Holiday Promos, Hascon 2017 Promos og Ponies: the Galloping. Der er dog p.t. kun tale om et lille antal af Un- kort.

Fodnote 3

En kort bemærkning om de såkaldte ”anstødelige kort”, som WotC har bandlyst fra sanktionerede formater. Disse er ikke bandlyste fra Scandinavian Highlander af forskellige årsager. Vi anerkender, at nogle af disse kort fremstår anstødelige for grupper af mennesker, men samlet set er der ikke enighed i Magics spillersamfund om (heller ikke iblandt de minoriteter, man har forsøgt at beskytte), hvor vidt en bandlysning er den rette tilgang til at øge inklusion og at signalere, at man fra WotC’s side ikke ønsker at give plads til intolerant adfærd. Da vi mener, at det er bedre at slå ned på de specifikke tilfælde af diskriminerende adfærd, og at det er bedre at informere og oplyse vores spillere om problemerne herved, end at skulle diktere, hvordan vores spillerbase afkoder de tegn, der kan findes på pågældende korts billeder, såvel som kortnavne, tekst og mekanismer, synes vi, at det er bedre at rette fokus ind på, om der opstår enkelte situationer eller systematisk adfærd, hvor disse eller andre kort bliver anvendt til diskriminerende adfærd.

Sådan eller anden diskriminerende adfærd kan sagtens finde sted uden hjælp fra den slags remedier, og i stedet vælger vi en informerende og detonerende tilgang – og i visse tilfælde – en nul-tolerance og sanktionerende tilgang til alle former for ondsindet diskrimination. Hvis du oplever, at du, dine venner, medspillere eller andre spillere i Scandilanders spillerbase oplever diskriminerende adfærd, der i nogen grad er indlejret i Scandilander-miljøet, opfordres du til at rette henvendelse direkte til kontakt@scandinavianhighlander.dk, hvor vi efter bedste evne vil se nærmere på alle seriøse henvendelser og undersøge dem.

Dette er p.t. en holdning i Pointrådet, der reflekterer manglende konkrete erfaringer med situationer, hvor disse ”anstødelige kort” har udgjort et systematisk problem for Scandilanders spillerbase. Skulle der opstå en kultur af problematisk adfærd, der udvikler sig til enten at være systematisk, eller som er direkte understøttet af et eller flere af disse korts legalitet i formatet, så vil Pointrådet agere derefter med henblik på at skabe grobund for et inkluderende spilmiljø.

Fodnote 4

WotC’s liste over ”anstødelige kort” omfatter de følgende: Cleanse, Crusade, Imprison, Invoke Prejudice, Jihad, Pradesh Gypsies og Stone-Throwing Devils. Man kan sagtens forestille sig andre potentielle kandidater, der er udtryk for racistisk, sexistisk, etnocentrisk eller anden diskriminerende tænkning eller kultur, og vi forhold os til sådanne kort på samme vis, som beskrevet ovenfor.