Kortlister

Menu

Hand Disruption

Mana Acceleration – Creatures

Landebaser

Tutors

Nedenfor finder du en række kortlister, som du kan bruge som opslagsværk, hvis du leder efter en specifik funktionalitet, når du bygger deck. Vi planlægger løbende at udbygge mængden af kortlister, særligt inden for nogle af de kategorier, som er relevante for Scandinavian Highlander-formatet. Da kortene først og fremmest tiltænkt er Scandinavian Highlander, vil visse kort være udeladt fra listerne (kort, der kun fungerer i 4-korts formater, Commander osv.), men derudover er alle er selvfølgelig meget velkomne til at anvende listerne til lige netop det formål, som hjælper dem.

Vi har forsøgt at lave listerne så udtømmelige som muligt, og det er også ambitionen at holde dem opdateret, når nye sæt bliver frigivet. Skulle vi have gået glip af kort inden for specifikke kategorier, er du meget velkommen til at give os et praj, så vi kan tilføje de kort, der mangler via vores mail.

Alle lister er opdateret til og med Phyrexia: All Will Be One og tilhørende Commander precons (01/02/2023).


Hand Disruption

Anti-Hand DisruptionKort, der modarbejder hand disruption.
Blind ShotKort, hvor man søger at fjerne specifikke kort, korttyper, farver osv. uden først at kunne se modstanderens hånd.
Draw ReplacementEffekter, der erstatter card draw med en anden effekt.
Exiling-effekterKort, der exiler kort fra hånden.
Fateseal-effekterEffekter, der giver adgang til toppen af modstanderens library og mulighed for at interagere med den.
InstantsInstant-kort, der byder på hand disruption.
Library ExtractionEffekter, der fjerner kort fra modstanderens library.
Opponent’s ChoiceHand disruption, hvor modstanderen selv vælger, hvilke kort, der skal discardes.
PlanewalkersPlaneswalkers, der byder på hand disruption-effekter.
RandomHand disruption, der angriber tilfældige kort på hånden.
TargetedKort, der giver adgang til information om modstanderens hånd, og muligheden for at vælge, hvilke(t) kort, der skal fjernes.
Wheels / Twisters / Hand DumpEffekter, der rydder hele hånden for kort, enten ved at erstatte den med nye/andre kort eller ved helt at discarde, exile eller blande den ind i spillerens library.

Mana acceleration – Creatures

Land cheatersCreatures, der snyder lande i spil.
Land fetchersCreatures, der henter lande fra en anden zone (library, graveyard, exile eller en af modstanderens zoner)
Mana burstersCreatures, der producerer en mængde mana på ETB eller lignende.
Mana dorksCreatures, der kan producere mana tur efter tur f.eks. ved at tappe.
ManafiltreCreatures, der omdanner en resurse (en type mana, liv, kort, creatures osv.) til mana.
RampersCreatures, der henter lande direkte i spil fra en anden zone.
Rock makersCreatures, der laver tokens, som kan sacrifices for mana.
UntappersCreatures, der kan untappe lande.

Landebaser

HovedartikelGrundlæggende om landebaser i Scandinavian Highlander. Hvilke typer lande er bedst på tværs af de forskellige farvemængder.
Monofarvede landebaserMonofarvede landebaser generelt. Land destruction, Sol-lande, MDFC spell-lande og andet.
Den monohvide landebaseKort om de bedste lande i monohvid.
Den monoblå landebaseKort om de bedste lande i monoblå.
Den monosorte landebaseKort om de bedste lande i monosort.
Den monorøde landebaseKort om de bedste lande i monorød.
Den monogrønne landebaseKort om de bedste lande i monogrøn.

Tutors

Generelle tutorsTutors, der kan lede efter hvad som helst med ingen eller få restriktioner.
Tutors til libraryTutors, der leder efter kort og lægger dem på toppen af library.
Tutors til graveyardTutors, der leder efter et eller flere kort og sender dem i graveyarden.
Tutors til exileTutors, der leder efter et eller flere kort og exiler dem.
Tutors til castingTutors, der finder et kort, og lader dig caste det uden at betale mana.
Creature tutorsTutors, der leder efter creatures.
Artifact tutorsTutors, der leder efter artifacts, equipments, vehicles.
Enchantment tutorsTutors, der leder efter enchantments, auras, curses.
Planeswalker tutorsTutors, der leder efter planeswalkers.
Instant og sorcery tutorsTutors, der leder efter instants og/eller sorceries.
Nonbasic land tutorsTutors, der leder efter nonbasic lande.