Companion Board – test, forklaring osv.

På sidste møde i Regel- og Pointrådet blev det vedtaget, at vi skal afprøve et sæt af mulige regelændringer til formatet. Disse regelændringer kommer til at være gennemgribende for Scandinavian Highlander, hvis de bliver vedtaget, og derfor ønsker vi at være meget transparente omkring hele testprocessen, at sørge for at de nye regler bliver afprøvet grundigt, og sørge for, at Scandilanders spillerbase har god mulighed for at deltage i testprocessen og at byde ind med kommentarer, bekymringer og kritik undervejs.

Regelændringerne drejer sig om et såkaldt Companion Board, der repræsenterer en del af decket, der har relevans bl.a. for kort, der henviser til “outside the game”. I andre formater, f.eks. Standard, Modern osv. på den ene side, og 7 Point Highlander på den anden side, anvender man et Sideboard, og her udgør dette Sideboard rammen for kort, der kan henvise til andre kort, der befinder sig “outside the game”. Vi ønsker dog ikke, at Scandinavian Highlander skal have et decideret sideboard, da vi ikke tror, at det kommer til at gavne det frie og kreative spil, som netop dette format byder på. Erfaringer fra vores tætteste “slægtning” – Canadian Highlander – har underbygget denne formodning.

Det sagt, så er vi flere, der har fundet det problematisk, at Wizards bliver ved med at udforske “outside the game” på nye måder, som gør, at der kommer nye kort til formatet, som i bund og grund enten er funktionsløse eller fungerer på en anden måde end intenderet i formater som Scandinavian Highlander. Derfor vil vi over en periode teste et sæt af regelændringer, der introducerer et såkaldt Companion Board (delvist fordi det er inspireret af korttypen Companion, men derudover også fungerer som en fast kompagnon til hoveddecket).

Den tidlige formodning er, at disse ændringer kan opfattes stærkere, end de kommer til at være i praksis. Disse regelændringer kan muliggøre nye, spændende interaktioner, som tillader nye deck-arketyper og gør det muligt for visse deck at holde sin konkurrencemæssige integritet, mens der samtidig vil være plads til at medbringe mere snævre svar, som aldrig ville få en chance i formatet, som det er nu. Derudover er forhåbningen også, at visse deck-arketyper, der generelt har svært ved at bruge sine point til synergiske formål og blot ender med at anvende dem på Moxes eller anden hurtig mana, nu får muligheden for at bruge sin point på en ny måde, der kan skabe mere diversitet i deckbygningen.

—————————————————————————————————-

Nedenfor kan man læse første udlæg til de nye regler.

Grundlæggende regler for Companion Boards

 • Scandinavian Highlanders pointgrænse hæves fra 10 til 13 point, og decket opdeles i to lister: et Main Deck og et Companion Board.
 • Alle deck er som udgangspunkt opbygget af præcis 100 kort i Main Deck, og det medfølgende Companion Board kan indeholde 0 til 10 kort.
 • Et Companion Board er IKKE det samme som et Sideboard, og man må IKKE foretage udskiftninger imellem de to mellem spil. Man kan primært interagere med Companion Board vha. særlige effekter, der henviser til “outside the game”, og som disse kan kun afvikles i løbet af spillet. Det drejer sig p.t. om Wish-effekter (f.eks. Cunning Wish eller Karn, the Great Creator), om Learn / Lession-kort (f.eks. First Day of Class og Environmental Sciences) eller Companions (f.eks. Jegantha, the Wellspring og Yorion, Sky Nomad), man skal blot følge de restriktioner, som derudover gør sig gældende for de pågældende kort.
 • Et Scandinavian Highlander-deck kan (ligesom hidtil) indeholde kort på op til 10 point i sit Main Deck og op til 10 point i sit Companion Board, men aldrig mere end 13 point sammenlagt. Man kan fordele pointene, som man har lyst, så længe man overholder pointrammerne. Et Companion Board vil aldrig kunne indeholde mere end 10 kort, og i så fald vil dette udgøre mellem 0 og 10 kort på højst 10 point sammenlagt.
 • Kort fra Pointlisten koster stadig det samme antal point, som står angivet på listen. Derudover koster hvert kort, der inkluderes i deckets Companion Board 1 point ud over deres generelle pointomkostninger f.eks. koster kortet ”Counterspell” ikke noget, hvis det inkluderes i Main Deck, men ville koste 1 point i Companion Board (1 for inklusion, 0 på Pointlisten), hvorimod ”Pact of Negation” koster 2 point (1 for inklusion og 1 på Pointlisten) og en ”Time Vault” 7 point henholdsvis (1 for inklusion og 6 på Pointlisten). Hvis man inkluderer ”Time Vault” i sit Companion Board har man anvendt 7 af sine 13 samlede point, og derefter er der kun 6 point, der kan fordeles over Main Deck og Companion Board. Hvis man, som man har gjort hidtil, har inkluderet for op til 10 point kort fra Pointlisten i sit Main Deck, kan man altså kvit og frit inkludere op til 3 ikke-pointede kort i Companion Board eller f.eks. et kort med 2 point på Pointlisten (f.eks. ”Vampiric Tutor” eller ”Price of Progress”) eller hvilken som helst anden kombination, der til sammen højst giver 3 point.
 • Det er helt legalt IKKE at inkludere nogen kort i sit Companion Board, og ligesom med Main Deck, er det ikke påkrævet, at man bruger sine tilgængelige point. Det er blot en mulighed for at kunne anvende kort, der har “outside the game”-interaktivitet. Man kan altså spille i alle Scandinavian Highlander-turneringer og kampe med 0 kort i sit Companion Board og behøver ikke at ændre sin nuværende deckliste som følge af disse regelændringer, hvis man ikke ønsker det.

Ønsker man at læse mere om de gældende regler (i henhold til Comprehensive Rules for Magic: the Gathering) for interaktion med kort “outside the game”, Companions eller kortyperne Learn / Lesson, så kan der findes fyldestgørende beskrivelser nedenfor:

“Outside the game” (400.11)

Companions (702.139)

Learn / Lesson (og mere her) (701.45)

—————————————————————————————————-

Relevante kortlister

Her finder du lister over de forskellige kort, der har direkte interaktion med dit decks Companion Board.

Wish-kort

Farvefordeling ( 1/3 | 3/5 | 2 | 2 | 2/4 | 3)

NavnMålFarve
Burning Wish Sorceries
Coax from the Blind Eternities Eldrazi-kort
Cunning Wish Instants
Death WishAlle kort
Fae of Wishes // GrantedAlle kort
Glittering WishFlerfarvede kort
Golden WishArtifacts / Enchantments
Karn, the Great CreatorArtifacts
Living WishCreatures / Lande
Mastermind’s AcquisitionAlle kort
Research // DevelopmentAlle kort
Ring of Ma’rufAlle kort
Spawnsire of UlamogEldrazi-spells
Raven’s WarningAlle kort
Vivien, Arkbow RangerCreatures
WishAlle kort

Learn-kort

Farvefordeling ( 4/5 | 4 | 3/5 | 5 | 3/5)

NavnFarve
Academic Dispute
Arcane Subtraction
Cram Session
Divide by Zero
Dream Strix
Enthusiastic Study
Eyetwitch
Field Trip
First Day of Class
Gnarled Professor
Guiding Voice
Hunt for Specimens
Igneous Inspiration
Overgrown Arch
Poet’s Quill
Pop Quiz
Professor of Symbology
Retriever Phoenix
Rise of Extus
Sparring Regimen
Study Break

Lesson-kort

Farvefordeling ( 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 5)

NavnType
Academic Probation
Basic Conjuration
Confront the Past
Containment Breach
Elemental Summoning
Environmental Sciences
Expanded Anatomy
Fractal Summoning
Illuminate History
Inkling Summoning
Introduction to Annihilation
Introduction to Prophecy
Mascot Exhibition
Mercurial Transformation
Necrotic Fumes
Pest Summoning
Reduce to Memory
Spirit Summoning
Start from Scratch
Teachings of the Archaics

Companions

Farvefordeling ( 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4)

NavnFarve
Gyruda, Doom of Depths
Jegantha, the Wellspring
Kaheera, the Orphanguard
Karuga, the Macrosage
Lurrus of the Dream-Den
Lutri, the Spell-Chaser
Obosh, the Preypiercer
Umori, the Collector
Yorion, the Sky Nomad
Zirda, the Dawnwaker

Referat af møde i Regel- og Pointrådet 4/9, 2021

Den 4/9-2021 kl. 12:00 blev der afholdt møde i Scandinavian Highlanders Regel- og Pointråd om de følgende emner:

 • Tilbageblik på Forårssæson 2021
 • Den kommende Sommersæson 2021
 • Fysiske turneringer i oktober og november
 • Etablering af et turneringsudvalg
 • Årsmesterskabet 2021
 • Revidering af Point- og Watchlisterne (4 ændringer i Pointlisten)

 • FORÅRSSÆSON 2021: Den foregående sæson af Cockatriceligaen, dvs. Forårssæson 2021. Det drejede sig om indtryk, erfaringer, problemer og forslag til ændringer i den kommende sæson.
  • REGLER OM KOMMUNIKATION VEDRØRENDE PLANLÆGNING AF KAMPE
   • Strammere sanktioner vedrørende at overholde kampplanen.
   • Man har som altid en uge til at spille sine kampe, men kan aftale med modstander og ligaen (repræsentanter Bent og Mickey), hvis man hellere vil afvikle kampen i ugen før eller efter (livet kommer nogle gange i vejen for spillet, men det skal kommunikeres og helst i god tid).
   • Hvis kampen ikke er blevet spillet inden søndag kl. 23:59 i ugen, så registreres begge spillere for en tabt kamp. Hvis intet er planlagt og/eller blevet kommunikeret i chatten eller direkte til modstander og en ligarepræsentant senest fredag kl. 23:59 i ugen, så kan man ikke rykke sin kamp til næste uge. Hvis man ikke kan komme i kontakt med sin modstander, så tag da kontakt med en ligarepræsentant. Hvis ligarepræsentanten heller ikke kan komme i kontakt med den fraværende part inden fredag kl. 23:59 i ugen, så favoriserer ligaen den kommunikerende part, og denne bliver tildelt en sejr over den ikke-kommunikerende part.

—————————————————————————————————-

 • SOMMERSÆSON 2021: Ændringer og rammerne for den kommende sæson af Cockatriceligaen blev diskuteret.
  • DATO FOR SOMMERSÆSON 2021 OG PLAYOFF
   • Ligaen afspilles fra 20/9 og frem til 14/11, hvor alle kampe skal være afviklet.
   • Playoff med kvalifikation til årsturneringen spilles d. 21/11.
  • REGLER FOR UDSKIFTNING AF KORT I DECK I LØBET AF SÆSONEN
   • Der var generel tilfredshed med, at man kan udskifte kort løbende, men med lavere frekvens end tidligere (før Forårssæsonen – dvs. for at mindske motivation for metagaming).
   • I forrige sæson var det muligt at udskifte op til 15 kort hver anden uge (dvs. mellem uge 2 og 3; mellem uge 4 og 5; og mellem uge 6 og 7). Vi gentager successen med samme udskiftningsfrekvens (altså hver anden uge), men sætter antallet af tilladte udskiftninger ned til 10 for hver gang.
   • Man må altså skifte op til 10 kort ud fra den registrerede liste (den, man registrerede i første uge), og udskiftningerne må foretages mellem uge 2 og 3; uge 4 og 5; og uge 6 og 7.
   • Det er også stadig tilladt helt at udskifte sit deck (dvs. op til alle 100 kort) og så registrere en ny deckliste efter uge 4 og til sine kampe i uge 5, 6, 7 og 8. Dvs. at man spiller med et nyt deck i den resterende del af ligaen.
   • Til playoff spiller man et af de deck, man har registreret til ligaen med op til 10 udskiftninger. Denne liste skal spilles igennem hele playoff-turneringen. Hvis man har registreret og spiller med et nyt deck fra uge 5, kan man selv vælge, om man vil spille med den ene eller den anden af de to decklister til playoff med op til 10 udskiftninger.
   • HUSK! Når der foretages udskiftninger mellem ugerne, er det 10 udskiftninger fra den REGISTREREDE LISTE, ikke kumulative udskiftninger fra hver anden uge til hver anden uge. Ønsker man at foretage omfattende udskiftninger anbefales det, at man gør det efter uge 4 og inden uge 5, og at man så registrerer den justerede deckliste som et nyt deck, så man kan bruge den opdaterede liste som et nyt udgangspunkt.

—————————————————————————————————-

 • OKTOBER- OG NOVEMBERTURNERING PLANLAGT: Vi planlægger to fysiske turneringer, der ligesom Cockatriceligaens playoffs kvalificerer vinderen til Årsmesterskabet.
  • TURNERINGERNES NAVNE: Disse turneringer har endnu ikke fået navne, så de bliver indtil videre henvist til som henholdsvis OKTOBERTURNERINGEN og NOVEMBERTURNERINGEN.
  • DATOER: Datoerne er endnu ikke på plads endnu, men de vil blive annonceret, så snart de er vedtaget.
  • Detaljerne for disse turneringer er ikke på plads endnu, men det er planen, at der skal være åben deltagelse uden øvre grænse for deltagerantal og med et entrébeløb, der primært finansierer præmierne til 1. og 2. plads.
  • Ud over præmier vil førstepladsen kvalificere sig til Årsmesterskabet 2021.
  • Vi er på udkig efter steder (diverse Magic-butikker med spilleplads og steder som Bastard Café blev foreslået), der kan huse turneringerne.
  • Disse turneringer vil være fysiske, ikke-digitale turneringer og kræve fysiske deck. Proxies vil være tilladt efter de gældende proxy-regler.

—————————————————————————————————-

 • ÅRSMESTERSKABET 2021: Som afslutning på turneringerne og ligasæsonerne i år 2021 afholder vi et årsmesterskab, der skal afgøre, hvem der bliver den første Scandinavian Highlander. There can only be one!
  • KVALIFIKATION: Man kvalificerer sig til Årsmesterskabet ved at vinde et playoff i slutningen af en sæson af Cockatriceligaen, ved at vinde Oktoberturneringen eller Novemberturneringen; eller på point indsamlet hen over året baseret på deltagelse og placeringer (de pladser, der ikke optages af Cockatriceligaens sæsonvindere og vindere af de fysiske turneringer, optages altså af de spillere, der har samlet flest point hen over turneringsåret).
  • SPILLERANTAL: I alt 8 spillere kvalificerer sig til Årsmesterskabet, og indtil videre har to spillere kvalificeret sig (Mathias og Tobias).
  • TID OG STED: Årsmesterskabet afvikles under fysiske forhold og spilles med fysiske, ikke-digitale deck med gældende proxy-regler. Stedet er endnu ikke besluttet, men datoen bliver søndag d. 9/1-2022.
  • Indtil videre er det besluttet, at førstepladsen vinder en særligt designet mesterskabs-playmat.

—————————————————————————————————-

 • TURNERINGSUDVALG
  • Det blev besluttet, at der skal nedsættes et Turneringsudvalg, som kommer til at få ansvaret for at arrangere og håndtere vores officielle og fysiske turneringer.
  • Denne gruppe vil bl.a. have ansvaret for Årsmesterskabet.

—————————————————————————————————-

 • REVISION AF POINT- OG WATCHLISTEN: Vi diskuterede ændringer af Watchlisten og at tilføje og fjerne kort fra Pointlisten.
  • ÆNDRINGER I POINTLISTEN:
   • Price of Progress +1 (2)
   • Survival of the Fittest -1 (1)
   • Thassa’s Oracle +1 (1)
   • Time Vault -1 (6)
  • ÆNDRINGER I WATCHLISTEN:
   • Chain of Smog +1 (1)
   • Strip Mine +1 (4)
   • Survival of the Fittest +1 (2)
   • Wishclaw Talisman -1 (0)
  • UDTRÆDER AF WATCHLISTEN:
   • Fastbond
   • Hullbreacher
   • Lion’s Eye Diamond
   • Mystic Sanctuary
   • Paradox Engine
   • Timetwister
  • FØLGENDE KORT BLEV DISKUTERET MEN STATUS FORBLEV UÆNDRET:
   • Ancient Tomb +1 (1); Blood Moon +1 (2); Brainstorm +1 (1); Dark Depths +1 (1); Force of Will +1 (1); Imperial Seal -1 (0); Oko, Thief of Crowns +1 (1); Opposition Agent +1 (1); Pyrostatic Pillar +1 (1); Sulfuric Vortex +1 (1); Uro, Titan of Nature’s Wrath +1 (1); Wasteland +1 (1); Wrenn and Six +1 (1)

—————————————————————————————————-

 • DELTAGERE:
  • Asbjørn, Aske, Bent, Mads, Mathias, Mickey og Tobias.

– Scandinavian Highlanders Regel- og Pointråd

Tilmelding til Cockatriceligaen – Forårssæson 2021

Det er atter blevet tid til at dyste om sæsonens mesterskab i Scandinavian Highlander i … bam bam baaahhh … Cockatriceligaen! Alt peger på, at vi endnu engang kommer til at nyde det gode selskab af flere spillere end før, men det skal ikke forhindre dig – JA DIG! – i også at deltage. Der er netop åbent for alle interesserede Magic-spillere, fra gamle til nye, men det bør siges, at vi jo spiller med kort fra Magics ganske historie, så er man ikke bekendt med en betydelig mængde af formatets store kortpulje, så bør man også medbringe nysgerrighed, tålmodighed og læselyst. Frygt ej, de faste spillere i ligaen plejer selv at være tålmodige og hjælpsommelige, både når det kommer til spillet, men også Cockatrices interface.

Kort om programmet Cockatrice

Kender man Magic Arena og/eller Magic Online, så minder Cockatrice lidt om sidstnævnte på udseendet, men adskiller sig markant fra begge programmer ved ikke at have en decideret indbygget rules engine. Dvs. at man ikke har programmet til at udføre handlinger og mellemregninger for en (og ingen fikse grafiske effekter), i stedet har man en slags brugergrænseflade, der fungerer som playmat med battlefielden plus en række andre sektioner, der holder styr på zoner som library, graveyard, exile, hånden og stacken. Derudover kan man også en række andre ting, som f.eks. at skabe tokens, lægge counters på permanents, kopiere kort, trække pile, chatte, holde styr på liv, mana osv. Det er altså et utroligt fikst og fleksibelt program, som blot kræver, at man sætter sig ind i det basale.

Hvor kommer deck og kort så fra i Cockatrice? Jo, ser du… Cockatrice har en deck-editor, hvor man kan bygge sine decks eller indlæse dem fra filer eller clipboardet, og man har faktisk adgang til alle kort i hele Scandinavian Highlanders kortpulje (samt endnu flere). Da Cockatrice jævnligt bliver opdateret med nye kort og sågar spoiled kort, har man hurtigt adgang til at spille med disse, inden de er tilgængelige på andre platforme, så det er også et godt sted til at eksperimentere og brygge, inden kortene udkommer både i papir og digitalt.

Ligeså vigtigt er det, at man i Cockatrice også kan gå online på forskellige servere, og det er her, hvor vi plejer at mødes digitalt, især når vi spiller ligakampe (typisk på “Rooster Ranges”-serveren). Man kan også søge spillere og kampe generelt i en række forskellige formater, og der er sågar en chat både generelt, men også en specifikt tilknyttet den enkelte kamp, man spiller. Typisk organiserer vi os dog via vores Discord-server og finder et ledigt chatrum til at kommunikere sammen, mens vi spiller online i Cockatrice, så man bedre kan følge med i hinandens træk.

Cockatrice kan findes og hentes her:

https://cockatrice.github.io/

For en eller to korte video-rundture, se her:

Det er også muligt at se Cockatrice i action via vores Playoff-videoer f.eks. den seneste:

Registrering til Cockatriceligaens Forårssæson 2021

Cockatriceligaen fortsætter med Forårssæson 2021 fra d. 10. maj og 8 uger frem (dvs. fra d. 10. maj og frem til 4. juli) og derefter spilles et efterfølgende Playoff-event d. 11. juli fra kl. 12:00 (playoff dato er vejledende for tidspunktet, men ikke bekræftet endnu) om sæsonmesterskabet, såvel som sæsonens anden- til fjerdepladser.

Tilmelding foregår på siden nedenfor, men det anbefales på det kraftigste, at man også bliver medlem af vores Facebook-gruppe og på vores Discord-server, da al kommunikation og spil foregår p.t. via disse to steder.

Tilmeldingsformular

Man registrer sig senest d. 9. maj kl. 23:59 med a) rigtigt navn og b) offentligt såkaldt ”Spillernavn” (det navn, du vil kendes ved i al offentliggjort information f.eks. via statusopdateringer, pointstillinger og evt. omtale i vores dækning af Playoff og på vores Højlandspap-podcast. Dette kan være dit rigtige navn – enten fuldt navn, fornavn eller initialer – men det kan også være et anonymiseret alias, hvis du foretrækker det. Vi respekterer din ret til at holde din profil som spiller adskilt fra dit borgerlige navn eller andre offentlige profiler, hvis du skulle foretrække dette. Ved at registrere dig til turneringen giver du samtidig samtykke til, at vi må henvise til dig og dine resultater via dette Spillernavn). Du skal også c) fortælle os ved registrering, om du selv ønsker at dele din deckliste via en decklistetjeneste som f.eks. TappedOut eller Aetherhub, eller om du ønsker, at vi skal lægge den op på Scandinavian Highlanders TappedOut-konto (vi spiller med åbne decklister, så derfor skal den være tilgængelig for samtlige modstandere inden første kamp). Du skal også d) fortælle os dit decks navn. Dette kan være noget så informativt og kedeligt som ”Gruul Midrange” eller ”UW Control”, men du er så sandelig også velkommen til at være mere kreativ i din navngivning f.eks. som med ”Coke & Bourbon” (fra 7 Point Highlander), ”Tin Fins” eller “Pat Pod” (fra Canadian Highlander) eller sågar vores eget ”Boros Punch-Drunk Love”. Du skal også være meget velkommen til at kombinere navn med en mere neutral beskrivelse f.eks. ”Pale Cocktail Sausages (Monowhite Aggro)”, det vigtigste er blot, at du vælger det navn, vi skal kalde dit deck. Dernæst skal du e) registrere dine kort med point (se link til Pointlisten nedenfor) som f.eks.: ”4 – Demonic Tutor; 3 – Mox Jet; 3 – Natural Order”. Sidst men bestemt ikke mindst, så skal du selvfølgelig f) registrere hele din deckliste (inkl. kort med point) – dit ”Registrerede deck”, og det kan du f.eks. gøre ved at tage din deckliste i Cockatrice, gå op under “Deck Editor” i menuen i toppen og vælge ”Save deck to clipboard > Not Annotated” og trykke CTRL+V inde i registreringsformularen som her:

Skulle man kvalificere sig til Playoff, efter ligaens sæson er spillet færdig, så har man kvalificeret sig med sit ”Registrerede deck” (eller begge af disse, se nedenfor), men ikke de eventuelle ændringer, man har foretaget undervejs.

Når du registrerer din deckliste, er det vigtigt, at du først sørger for at lægge hele din liste ind i vores Deck Validator, som kan bekræfte, at kortene i dit deck ikke overstiger de 10 point, du har tilgængeligt. Vores Deck Validator er opdateret efter seneste ændringer (pr. 19/4-2021), og kort fra Alpha og til og med Strixhaven: School of Mages er legale i formatet. Se links nedenfor vedrørende Pointlisten, kortlegalitet (kort til 11 point er sjovt nok ikke tilladt i formatet) og selve Deck Validatoren. Det skal lige siges, at Deck Validatoren p.t. ikke sporer antal kort i decket, ej heller dubletter, så du bedes også at tjekke dit deck igennem for ekstra kopier og at decket indeholder præcis 100 kort, inden du registrerer det (vi spiller trods alt et 100-korts Singleton format!).

Ligaens forløb og struktur

Vi bestræber os på, at alle spillere skal spille 1 kamp hver uge, såfremt der er et lige antal spillere, og ellers kan det ske, at en enkelt spiller må sidde over hver uge. Alt efter antal deltagere kan det ske, at vi ikke kommer til at spille imod alle deltagere i ligaen.

Hver anden uge er det tilladt at foretage ændringer på op til 15 kort fra den Registrerede liste (dvs. fra den liste, som man spillede med i uge 1). Man må altså udskifte op til 15 kort efter uge 2’s kamp og inden kampene i uge 3 og 4 osv. imellem uge 4 og 5, og igen imellem uge 6 og 7. Man må foretage disse udskiftninger fra ens grundliste af hvilken som helst årsag, og man skal så derefter spille med alle disse ændringer i begge kampe i de følgende to uger uden at foretage yderligere ændringer. Årsagen til denne regel er, at deltagerne i Cockatriceligaen har haft et generelt ønske om at kunne finpudse og udvikle sit deck undervejs, men vi har ændret reglen fra, at man kunne udskifte kort efter hver uge til hver anden, da mange mente, at den oprindelige regel ledte til for meget meta-gaming (udskiftninger specifikt med henblik på at tryne den modstander, man havde i den pågældende uge).

Inden en kamp går i gang skal begge spillere fortælle hinanden om alle de ændringer, de har foretaget til deres grundliste (hvilke kort er skiftet ud, hvilke kort er skiftet ind, og om det har indflydelse på de inkluderede point). Selv hvis man ikke har foretaget nogen ændringer, skal man informere sin modstander om dette, og uanset skal den anden spiller bekræfte, at pointene stadig stemmer i forhold til den gældende Pointliste.

Efter kampen i uge 4 og inden kampen i uge 5 er det tilladt helt at skifte deck, dvs. at udskifte op til 100 kort af ens deck. Hvis man foretager en ændring på så meget som 1 kort fra grundlisten, som man ønsker skal være vedvarende i resten af ligaen (fra 1 til 100 kort af den oprindeligt registrerede liste), skal man oprette og registrere en ny deckliste på samme måde som tidligere nævnt. En evt. ny deckliste skal deles med de andre i Facebook-chatten seneste d. 6. juni kl. 23:59.

Hvis man ikke har skiftet deckliste efter uge 4, kan man blot anvende reglen om at udskifte op til 15 kort fra grundlisten imellem uge 4 og 5 ligesom beskrevet ovenfor. Det samme gælder imellem uge 6 og 7, hvor man for sidste gang inden playoff har mulighed for at udskifte kort fra ens senest registrerede liste. Altså igen, man må udskifte op til 15 kort fra ens senest registrerede liste hver anden uge, og disse ændringer er så gældende i de følgende to uger. Det er dog vigtigt at understrege, at medmindre man registrerer en ny deckliste med ændringer mellem uge 4 og 5, så vil man kvalificere sig til Playoff med den oprindelige udgave af decket (det ”Registrerede deck”).

Kampe og procedurer

Kampplanen for de forskellige uger bliver delt, inden ligaen går i gang, men typisk vil en af ligaens arrangører dele ugens kampplan via en fælles Facebook-chat og/eller Discord-kanal imellem søndag aften og mandag eftermiddag som en påmindelse. Herefter har man ugen ud til at kontakte sin modstander og planlægge tidspunkt til at få spillet sin kamp. Skulle der komme noget i vejen (det har livet det jo med at gøre), så tillader vi, at man kan spille kampen enten ugen inden eller ugen efter, men kan kampen ikke spilles inden for dette tidsrum, træder arrangørerne ind og går i dialog med spillerne om, hvor vidt en eller begge spillere registreres for en tabt kamp alt efter årsagen.

Husk igen, at man i fællesskab med ens modstander inden kampen går i gang nævner og tjekker, hvilke kort med Point man har i decket, dertil at man fra uge 3 også husker at nævne hvilke eventuelle udskiftninger, man har foretaget sig.

Vi spiller bedste ud af 3 kampe (Bo3), og en sejr giver 3 point til ens samlede pointstilling, men skulle man tabe 1-2 (dvs. med ét game win), så giver det altså 1 point til ens samlede pointstilling.

Vi anbefaler, at kampene spilles med Voice Chat (f.eks. en af vores Discord-kanaler), og at man udøver venlighed, tålmodighed og god sportsånd i afviklingen af kampene. Vi kan alle blive irriterede, når tingene ikke går den rette vej, men skulle det komme så vidt, så sørg for at tage ansvar, sig undskyld, send modstanderen et virtuelt smil og ønsk vedkommende god vind med kampene frem over. Vi er alle voksne mennesker, og vi vil helst gerne kunne spille sammen igen uden sure miner.

Skulle der opstå problemer som følge af uenigheder, så anbefales det, at spillerne tager en pause, køler af og finder et nyt tidspunkt at afvikle kampen på evt. med en af ligaarrangørerne eller en repræsentant med som passiv observatør. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, anbefaler vi at I tager kontakt til ligaarrangørerne, og så vil vi finde frem til en løsning i fællesskab.

Hvis der opstår situationer, hvor der er tvivlsmål vedrørende regler, så bedes spillerne efter bedste evne forsøge at håndtere situationen i fællesskab ved at anvende Gatherer, de officielle regler, spørge andre Scandilander-spillere om råd og/eller forhøre sig på Ask a Judge. Da vi ikke har uddannede dommere tilknyttet vores ligakampe, forventer vi, at spillerne selv kan finde ud af at afvikle situationen eller bede om hjælp, hvis det er nødvendigt, men prøv selv at finde frem til en løsning først.

Skulle en spiller spille meget langsomt, så er det okay at bede vedkommende om at øge tempoet lidt. Det er af forskellige årsager svært at udstede ”slow play”-advarsler, og vi ser helst, at ligakampene afvikles ud fra bedste spil og går sin naturlige gang. Derfor opfordrer vi også til tålmodighed, men en Best-of-Three kamp bør helst ikke overskride 90 min og slet ikke 120 min, medmindre begge spillere hygger sig og kan stå inde for, at kampen spilles i dette tempo.

Sidst, men ganske vigtigt, så skal en af spillerne rapportere resultatet af kampen inde på Discord-serveren under Cockatrice Liga-kanalens ”#match-rapportering”. Det gør man typisk ved at skrive f.eks.:

“(Uge 1) Jeg vinder over/taber til MODSTANDER 2-1.”

eller som her:

Det er selvfølgelig tilladt og hyggeligt at komme med en kort og positiv kommentar til kampen, og modstanderen opfordres også til at bekræfte resultatet enten med en eller anden like-emoji eller med en lignende kort kommentar, men hold venligst alt for negative kommentarer tilbage og de lange udvekslinger til ”#diskussion” eller privat chat.

Point og stillingstavlen

I Cockatriceligaen anerkender vi alle positive resultater, også selvom kampen er endt med et tab, og det vil sige, at vi belønner alle game wins. En overordnet sejr belønnes med 3 point (uanset om man vinder 2-0 eller 2-1), men selv et tab med et enkelt game win giver 1 point til ens samlede score. Dvs. det i den grad kan betale sig at prøve sit bedste for at vinde så mange games som muligt, både for at holde sin samlede score høj, men også for at holde modstanderne på afstand, så de ikke indhenter med en række game wins.

Stillingstavlen vil løbende blive opdateret, så snart det bemærkes, at et resultat er blevet indrapporteret af spillerne. Denne stillingstavle kan ses under ”#kampe-og-placeringer”.

Playoff

Spillere, der efter uge 8’s sidste kampe ender i top 4, kvalificerer sig til Playoff-eventet, der afvikles på en enkelt dag (p.t. d. 11. juli fra kl. 12:00 og indtil de fire kampe er spillet færdigt). De kvalificerede spillere kvalificerer sig hver især til Playoff med en af de op til to decklister, de har registreret undervejs i Forårssæson 2021 og har her igen mulighed for at foretage op til 15 udskiftninger fra den registrerede liste. Der registreres derefter en ny deckliste af det kvalificerede deck og eventuelle udskiftninger senest d. 9. juli kl. 23:59, og denne deckliste skal så spilles uden mulighed for udskiftninger igennem hele Playoff-eventet. Denne deckliste sendes til en turneringsansvarlig (flere oplysninger herom senere), og derefter deles alle decklister samtidig seneste d. 10. juli kl. 12:00, så alle fire af de kvalificerede spillere har mulighed for at se hinandens decklister igennem i mindst 24 timer inden deres første kamp. Samtidig bliver kampplanen også delt, og her vil det vil typisk være førsteseedet vs. fjerdeseedet og andenseedet vs. tredjeseedet.

Vinderen af Playoff kvalificerer sig til en 8-personers årsturnering, hvor der spilles om Årsmesterskab 2021. Det er samtidig den turnering, der afslutter turneringsåret efter Cockatriceligaens Sommersæson 2021. Alle Playoff-mestre er automatisk kvalificerede, men der vil også være andre måder at kvalificere sig på.

Playoff bliver optaget til YouTube med kommentering, derfor er det også vigtigt, at spillerne forholder sig til anvendelsen og valg af officielt Spillernavn. Der er også mulighed for, at selve ligakampene kan optages, men aldrig uden utrykkeligt samtykke fra deltagerne, og en spiller skal altid kunne takke nej til denne mulighed, hvis denne ønsker det. Vi ønsker også at kunne foretage interviews til Playoff-eventet, men her er det ligeledes muligt at takke nej, hvis man af den ene eller anden årsag ikke ønsker at deltage.

Skulle man have andre spørgsmål til ligaen, inden vi går i gang, så bedes i rette henvendelse enten via e-mail, inde i Facebook-gruppen eller på Discord, hvor vi vil forsøge at besvare jeres spørgsmål efter bedste evne.

Ellers er der ikke andet tilbage end at sige, at vi håber, at I har lyst til at deltage i vores Forårssæson af Cockatriceligaen, og vi glæder os til at dyste med jer!

Referat af møde i Regel- og Pointrådet 19/4, 2021

 • Dette var det andet kvartalsmæssige møde for Scandinavian Highlanders Regel- og Pointråd. Hensigten med disse møder er at diskutere formatets helbred, kuratering af Pointlisten og Watchlisten, samt at drøfte andre emner, der har med spillermiljøets generelle hensyn at gøre.
  • Emnerne på dagsordenen var som følger:
   • Holdninger til Secret Lair: The Walking Dead og WotC’s Universes Beyond-tiltag.
   • Scandilanders forhold til WotC’s liste over ”anstødelige kort”
   • GDPR-relaterede beslutninger
   • Opdatering af proxy-reglerne
   • Cockatriceligaens struktur og format til Forårssæson 2021
   • Ændringer til Watchlisten og Pointlisten
 • Vi diskuterede holdninger til Secret Lair: The Walking Dead og WotC’s kommende Universes Beyond-sæt.
  • SL:TWD stadig legalt i Scandilander, og vi forholder os afventende til Universes Beyond-sættene.
  • Problemet med disse kort er tre-fold:
   • Tilgængelighed: Nogle af disse kort udgives med et meget begrænset oplag.
   • Balance: Der er ingen grund til at tro, at disse kort er testet i kompetitive formater.
   • Flavor: Den mindst relevante indvending er stadig en indvending. Universes Beyond kort vil med al sandsynlighed bryde med indlevelsen og de narrative konventioner i MtG’s univers, og derfor kan de fremstå som problematiske for nogle spillere.
  • Beslutning:
   • Tilgængelighed: Da vi har en mere åben proxy-politik i Scandilander, kommer tilgængeligheden kun til at udgøre et mindre problem.
   • Balance: Ligesom med alle andre kort i formatet er det Pointrådets opgave at vurdere kortenes balance og give de mest problematiske af dem point eller helt at fjerne dem fra formatet. Ingen sanktion før et konkret problem opstår.
   • Flavor: Vi vurderer sættene enten enkeltvis eller et al, når der er flere oplysninger at vurdere ud fra.
 • WotC’s liste over ”anstødelige kort”
  • Der var en del diskussion om, hvordan disse skulle håndteres, men i bund og grund kom vi frem til at følge de retningslinjer, som allerede er udstukket på hjemmesiden. Disse retningslinjer bryder med andre Highlander-formaters håndtering, hvor tendensen har været grundlæggende at banne alle disse kort. Vi læner os derimod op ad den holdning, der reflekteres i dele af Old School-formatets tilgang til de 7 bannede kort (kan læses her: http://oldschool-mtg.blogspot.com/2020/06/on-official-bannings-of-offensive-cards.html), og mener ligeledes at det drejer sig om at skabe et inkluderende spillermiljø, hvor det er spillerne og spillernes adfærd, der danner grobund for, hvor vidt formatet fremstår inkluderende og ansvarligt.
  • Der er mange flere ting, man kunne give sig i kast med, hvis man ønskede at banne kort på baggrund af deres potentielle anstødelighed f.eks. den billedlige gengivelse af diverse kulturer (uanset intention), køn, kønsroller osv., og vi bestræber os på i stedet at fremme et modent spillermiljø, hvor samtale og diskussion leder vejen frem til forståelse og inklusion frem for censur og banlysninger. Skulle situationer opstå, hvor det viser sig, at brug af visse kort har en tydelig systematisk negativ effekt på dele af spillerbasen, så forbeholder vi os retten til at ændre vores principper på dette område for at tage hånd om situationen.
  • Ændring af hjemmesiden: Kategorien ”OFFENSIVE” skjules under Pointlisten, indtil der skulle optræde kort under denne kategori. Dette gøres med henblik på ikke at sende signalet til hverken spillerbasen eller andre Highlander-formater om, at vores holdning og beslutninger på dette punkt skulle stå i kontrast med deres, da vi mener, at vores ligger fuldt i forlængelse med deres, om end vi p.t. vælger en anden tilgang.
 • GDPR-relaterede beslutninger
  • Det blev nævnt, at der har været en lidt lemfældig brug af folks rigtige navne f.eks. i podcast-sammenhænge, og at der mangler en mere struktureret tilgang til, hvordan vi henviser til folk i Scandinavian Highlanders spiller- og brugermiljø, der følger gængse privatlivshensyn.
  • Det følgende er ikke en udførlig og juridisk udførlig aftale, men i stedet en række principper, vi som spillermiljø og indholdsskabere inden for Scandinavian Highlander forpligter os på at følge for at skabe et trygt og inkluderende miljø for vores spillere og brugere.
  • Som følge af diskussionen vil følgende principper blive taget i brug:
   • Hvis der henvises til spillere eller andre i miljøet, vil vi vælge at anonymisere disse med henvisninger som ”en spiller”, ”nogen” osv., indtil personen har givet sit samtykke til at blive nævnt f.eks. i statusopdateringer, på podcasten, i vores videoer eller lignende.
   • Det samme gælder billeder f.eks. fra events, der kun offentliggøres, hvis personerne på billedet har givet deres samtykke inden.
   • Når man deltager i en Scandinavian Highlander-begivenhed f.eks. i Cockatriceligaen, en turnering eller lignende kompetitivt event eller konkurrence, vil man blive bedt om at registrere sig med navn, decknavn, såvel som muligheden for at anvende et decideret Spillernavn. Dette Spillernavn kan være ens delvise eller fulde navn, men det kan også være hvilket som helst form for alias, som spilleren selv føler sig tryg ved at anvende i de pågældende sammenhænge. Når spilleren registrerer sig med dette Spillernavn, giver man samtidig sit samtykke til, at dette Spillernavn kan anvendes i offentlige sammenhænge f.eks. statusopdateringer, deling af resultater, podcast o.l.
   • Det skal være muligt at deltage i Scandinavian Highlander-begivenheder, uden at ens offentlige navn eller profil kan sammenkobles med ens Spillernavn, hvis det er ens ønske.
   • Vi vil i den kommende tid kigge tidligere produceret indhold igennem for at undersøge, om vi evt. bryder med disse principper, og forsøge at rette og udbedre, hvor end vi kan inden for rimelighedens grænser.
   • Det anbefales desuden, at man selv håndterer brug af profilnavne og online identiteter i vores Discord- og Facebook-grupper, således at det kun er i det ønskede omfang, at den pågældende spillers forskellige identiteter (borgerlige navn, online identitet(er) og evt. Spillernavn tilknyttet Scandinavian Highlanders miljø og begivenheder) umiddelbart kan sammenkobles.
   • Hvis man har spørgsmål til vores Privatlivsprincipper og/eller indvendinger i forhold til vores anvendelse af identiteter, er man meget velkommen til at kontakte os på kontakt@scandinavianhighlander.org.
 • Proxy-regler
  • Vi talte om behovet for at forenkle vores regler for anvendelse af proxier – uofficielle kopier af ægte Magic-kort, der f.eks. anvendes, hvis man ikke personligt har adgang til visse Magic-kort eller af anden årsag.
  • Vores Regel- og Pointråd mener stadig, at der er behov for at have en begrænsning på antal af tilladte proxies i turneringssammenhænge, både af følelsesmæssige hensyn, men ligeledes i forhold til potentialet for at disse kan forstyrre spillets gang både implicit (genkendelse, hukommelse og reaktionstid) og eksplicit (utydelighed, irritation). Omvendt er proxies også vigtige for at give alle spillere (nye som gamle) mulighed for at deltage på nogenlunde lige fod med de, der selv ejer eller har adgang til de mest essentielle eller dyre kort, uden at tilgængelighed og økonomi skal spille en større negativ rolle for den enkelte spiller. Vores princip er, at muligheden for og lysten til at kunne deltage så godt som altid skal trumfe den enkelte spillers økonomiske situation og/eller præferencer, såvel som kortenes tilgængelighed.
  • Kort fra World Championship Edition, International Edition og Collectors Edition tæller stadig ikke mod det tilladte antal af proxies i ens deck, men de og kategorien “Officielle Proxies” fjernes fra beskrivelsen af tilladte proxies i Scandinavian Highlander for at mindske forvirring og tvetydigheder især for nye spillere.
  • Accepterede proxies i turneringssammenhænge inkluderer fotokopierede, udskrevne eller professionelt trykte proxies, hvor man tydeligt kan læse eller udlede uden uhensigtsmæssig granskning, hvilket kort proxien skal repræsentere.
  • Ikke-accepterede proxies i turneringssammenhænge inkluderer såkaldte ”falske kort”, der foregiver at være ”ægte” Magic: the Gathering-kort. Det samme gælder papirlapper, utydelige udskrifter, et andet kort med det repræsenterede kort skrevet med tusch eller lignende på osv., medmindre turneringens arrangør eller en repræsentant (f.eks. en tilknyttet dommer) har givet særlig og midlertidig tilladelse til dette.
  • Et Scandinavian Highlander-deck må i turneringssammenhænge inkludere op til 20 proxies efter de ovennævnte regler. Det anbefales dog, at man i ikke-officielle eller mindre kompetitive sammenhænge ikke begrænser antallet eller typen af tilladte proxies.
  • Inden begyndelsen af en turnering skal man registrere sit deck inkl. proxies. Forskellige turneringer kan håndtere gennemtjek af proxies forskelligt f.eks. kan en arrangør eller tilknyttet person gennemgå decket med hver spiller for at sørge for, at proxyreglerne overholdes. Man kan også bede spillerne om at tjekke modstanderens deck enten inden eller efter første runde er spillet.
  • Er man i tvivl om en proxys anvendelighed, så tag enten kontakt med arrangøren af begivenheden eller en tilknyttet person. Man kan også tage kontakt med Bent Hemmingsen, Mickey Fischer eller Aske Andersen i Facebook-gruppen eller i Discord. Ellers kan man skrive til kontakt@scandinavianhighlander.org for yderligere spørgsmål.
 • Cockatriceligaens struktur i Forårssæson 2021
  • Der var en del diskussion om muligheden for at ændre ligaens regler og struktur, særligt med henblik på, om det var værd at bevare muligheden for at ændre på sit deck undervejs uden at fordre til ”metagaming” dvs. muligheden for at spille ekstremt reaktivt over for visse strategier. Det blev besluttet, at vi ikke kunne adskille reaktiviteten helt fra princippet om at have muligheden for at udvikle sit deck og anvende ligaen som et forum, hvor man kan teste og blive klogere på sit deck og metaen i det hele taget. Derfor forsøgte vi os med en lidt anderledes model, der begrænser mulighederne for ”metagaming” en smule, men som stadig giver rig plads til eksperimentering, denne beskrives nedenfor.
  • Cockatriceligaen fortsætter med Forårssæson 2021 fra d. 10. maj og 8 uger frem (fra d. 10. maj til 4. juli) og et efterfølgende playoff event d. 11. juli (playoff dato er vejledende for tidspunktet, men ikke bekræftet endnu).
  • Spillerne har 1 kamp hver uge (såfremt der er et lige antal spillere).
  • Vi spiller med åben deckliste, der registreres senest d. 9. maj kl. 23:59. Denne deckliste skal være offentligt tilgængelig (f.eks. på egen eller Scandinavian Highlanders tappedout-konto), og den pågældende spiller registrerer sig med navn og Spillernavn (se GDPR-relaterede beslutninger), hvoraf Spillernavnet bliver anvendt til alle offentlige meddelelser og evt. indhold. Decklisten skal selvfølgelig følge de gældende regler og den gældende Pointliste.
  • Ved at registrere sin deckliste og Spillernavn giver man samtidig samtykke til, at disse er offentliggjorte og kan anvendes og omtales f.eks. i statusopdateringer, meddelelser, såvel som podcast- og videoindhold. Den registrerede deckliste skal også være uændret og offentligt tilgængelig, som minimum indtil playoff er spillet færdigt.
  • Decklisten og Spillernavn skal deles med alle deltagere i Cockatriceligaens Forårssæson 2021’s Facebook-chat, når decklisten deles og inden deadline.
  • Det er tilladt at foretage ændringer på op til 15 kort fra den registrerede liste hver anden uge, dvs. efter uge 2’s kamp og inden kampene i uge 3 og 4. Man må altså udskifte op til 15 kort fra ens grundliste af hvilken som helst årsag, og man skal så derefter spille med disse præcise ændringer i begge ens kampe i uge 3 og 4 uden at foretage yderligere ændringer.
  • Inden en kamp går i gang skal begge spillere fortælle hinanden om alle de ændringer, de har foretaget til deres grundliste (hvilke kort er skiftet ud, hvilke kort er skiftet ind, og har det indflydelse på pointene), og den anden spiller skal bekræftet at pointene stadig stemmer i forhold til den gældende Pointliste.
  • Efter kampen i uge 4 og inden kampen i uge 5 er det tilladt at skifte deck, dvs. at udskifte op til 100 kort af ens deck. Hvis man foretager en ændring, som man ønsker skal være vedvarende (fra 1 til 100 kort af den oprindeligt registrerede liste), skal man oprette og registrere en ny deckliste på samme måde som tidligere nævnt. En evt. ny deckliste skal deles med de andre i Facebook-chatten seneste d. 6. juni kl. 23:59.
  • Hvis man ikke har skiftet deckliste efter uge 4, kan man blot anvende reglen om at udskifte op til 15 kort fra grundlisten mellem uge 4 og 5 ligesom beskrevet ovenfor. Det samme gælder mellem uge 6 og 7, hvor man for sidste gang inden playoff har mulighed for at udskifte kort fra ens senest registrerede liste. Altså igen, man må udskifte op til 15 kort fra ens senest registrerede liste hver anden uge, og disse ændringer er så gældende i de følgende to uger.
  • Spillere, der efter uge 8’s sidste kampe ender i top 4, kvalificerer sig til playoff-eventet, der afvikles på en enkelt dag (p.t. d. 11. juli). De kvalificerede spillere kvalificerer sig hver især til playoff med en af de op til to decklister, de har registreret undervejs i Forårssæson 2021 med op til 15 udskiftninger fra den registrerede liste. Der registreres derefter en ny deckliste ud fra et deck, som spilleren har kvalificeret sig med inkl. de 15 ændringer, og denne deckliste skal så spilles uden mulighed for udskiftninger igennem hele playoff-eventet.
  • Vinderen af Playoff kvalificerer sig til Årsturnering 2021.
  • Playoff bliver optaget til YouTube med kommentering, derfor er det også vigtigt, at spillerne forholder sig til privatlivsprincipperne ovenfor, ikke mindst anvendelsen og valg af officielt Spillernavn. Der er også mulighed for, at ligakampene kan optages, men aldrig uden utrykkeligt samtykke fra deltagerne.
 • Ændringer til Watchlisten og Pointlisten
  • Der var kun fem af de syv deltagere til stede, da der blev foretaget ændringer i Watchlisten og Pointlisten, derfor blev alle de følgende ændringer foretaget ved afstemning af de fem resterende deltagere.
  • Vi har p.t. valgt ikke at tilføje nye kort til Pointlisten, men blot at kuratere og foretage ændringer i den del af Watchlisten, der indeholder mulige tilføjelser. Der blev dog foretaget nedjusteringer af allerede inkluderede kort på Pointlisten.
  • Alle ændringerne kan ses her:
   • Watchlisten (fjernes):
    • Ashiok, Dream Render (+1) – 1
    • Enlightened Tutor (+1) – 1
    • Kinnan, Bonder Prodigy (+1) – 1
    • Narset, Parter of Veils (+1) – 1
    • Worldly Tutor (+1) – 1
    • Wrenn and Six (+1) – 1
   • Watchlisten (tilføjes):
    • Hullbreacher (+1) – 1
    • Opposition Agent (+1) – 1
    • Survival of the Fittest (-1) – 1
    • Time Vault (-1) – 6
   • Pointlisten (ændringer):
    • Flash (-1) – 5
    • Merchant Scroll (-1) – 0
    • Natural Order (-1) – 3
  • Disse ændringer kommer til at være gældende fra dags dato d. 23/4, 2021.
  • Vi vil i den kommende tid lægge en artikel op på https://www.scandinavianhighlander.dk med mere udførlige forklaringer på de beslutninger, der ligger til grund for ændringerne til Watchlisten og Pointlisten, men fællesnævneren for de tre ændringer i Pointlisten er, at det drejer sig om tre komponent-kort, som indtil videre har været rimelig aggressivt pointede, og som derfor nærmest ikke er blevet spillet i formatet. Vi ønsker derfor at åbne op for, at disse kort kan spilles yderligere, især også fordi de alle tre indgår i combo-strategier, hvor tutorer er væsentlige, og at der p.t. findes flere svar til tutor-effekter, end der gjorde førhen. Disse svar er dog begrænset til visse farver (særligt blå, hvid og sort), og det kan f.eks. være et problem for visse andre farver at interagere med disse. Derfor vil vi forsøge at holde øje med og evt. reagere på dette, hvis der skulle opstå problemer.
  • Tilføjelsen af Hullbreacher og Opposition Agent til Watchlisten er først og fremmest intuitiv. De udgør begge meget stærke effekter, som kan minde om andre prison-effekter f.eks. Blood Moon og Strip Mine, der i nogen grad også begrænser spillerens evne til at spille Magic. Ingen af effekterne anses for at være voldsomme eller problematiske, blot stærke, og det kan være nok til at udløse point, især da begge kort stort set inkluderes i de fleste deck i sine pågældende farver. Survival of the Fittest og Time Vault står i den modsatte situation, hvor de så godt som aldrig spilles, og på trods af deres ekstremt stærke effekter, kan deres nuværende point gå hen at have elimineret dem fra at have en tilstedeværelse i formatet.
 • Skulle man have kommentarer til nogle af de beslutninger, der står gengivet i dette dokument, måske endda indvendinger, så er man meget velkommen til at tage kontakt med os via kontakt@scandinavianhighlander.org.

– Scandinavian Highlanders Regel- og Pointråd

Landebaser helt fra bunden

En af de grundlæggende træk ved Magic er spillets måde at håndtere resurser på og in-game økonomien derved. Den er primært centreret om spillerens adgang til mana og oftest via lande, som mere end noget andet dikterer, hvilke spells man kan spille. Det er dog den skønneste form for ironi, at lande både er det, som nye spillere finder mindst interessant ved spillet, og samtidig oftest er det, der ender med at koste de største mønter at tilegne sig, især i formater hvor man har adgang til ældre kort så som her i Scandinavian Highlander. Selv i et format som Standard kan landene udgøre en af de dyreste omkostninger, især hvis de Standard-legale lande på det pågældende tidspunkt er af høj kvalitet (for nyligt især i form af Shock-landene fra Ravnica-sættene f.eks. Breeding Pool og til dels Triomerne fra Ikoria: Lair of Behemoths f.eks. Ketria Triome).

Her i Scandinavian Highlander har vi jo som bekendt adgang til næsten alle kort fra spillets spæde begyndelse og frem til i dag, og det gør det ofte til en dyr omgang at investere i formatet f.eks. hvis man ønsker sig en samling af de oprindelige Duallande (f.eks. Badlands eller Tundra) og en samling af alle Fetchlande (f.eks. Polluted Delta og Arid Mesa). I denne artikel skal vi derfor se nærmere på, hvordan man bedst opbygger sin landebase ud fra mængden af farver, man spiller, hvilken type deck, man bygger, men også ud fra det budget man har. Behøver det altid at være så dyrt at anskaffe sig landene til at spille Scandilander, og hvor meget tabes der ved at spille lande af en “lavere kvalitet”? Det skal vi undersøge i denne artikel.

En ting er sikkert, der er mange måder at opbygge sine landebase på, og selvom det bestemt kan være en lænke om benet at spille lande af lavere kvalitet (ofte de lande, der kommer i spil tapped), så findes der mange billige løsninger, der faktisk tilbyder en overraskende bred vifte af utility til mange forskellige typer deck og strategier. Med “utility” menes der, at man får en funktionalitet ud af sine lande, som ikke blot har med manaproduktion at gøre.

Fremgangsmetoden

Det er ikke meningen, at dette skal være en udtømmende gennemgang, og selvom jeg går i dybden med mange aspekter af landebasen særligt i de specifikke artikler om kategorier af landebaser forneden, vil der stadig være områder, hvor mine valg og beskrivelser er mere grundigt forklaret end andre, da det er et omfattende område med utroligt mange overvejelser.

Vi begynder med at kigge på de bedste lande fordelt over henholdsvis monofarvede, tofarvede, trefarvede, firefarvede og femfarvede deck. Overordnet set er det visse typer af lande, der regnes som at være de bedste og mest nødvendige inden for hver kategori af deck fordelt over mængde af farver og arketype. Der er ingen tvivl om, at forskellige deck har forskellige behov, så disse fem lister skal ses som at indeholde de bedste lande uafhængigt af den pågældende arketype, de skal anvendes i. Nogle deck kan derudover have visse behov og strategier, som gør, at man med andre typer af lande kan give decket mere funktionalitet, end de lande, der befinder sig på listen, og det bør selvfølgelig prioriteres højere, når man bygger sit deck.

Teoretisk set kan man være ude efter en synergi, der gør, at man spiller lande, der på papiret er marginalt eller endda markant ringere end de højere rangerede alternativer f.eks. Guildgates som Orzhov Guildgate i et decideret Guildgate deck, begge typer Snow Duallande (f.eks. Arctic Treeline og Arctic Flats) i et Selesnya Snow deck eller lutter MDFC-lande (f.eks. Skyclave Cleric og Kazuul’s Fury) i et Goblin Charbelcher deck. Her sættes de generelle standarder og behov til side til fordel for synergi.

Men lad os først se på de “objektivt” bedste lande inden for hver kategori. Listerne nedenfor kan fungere som en slags tjeklister til, når man sidder og bygger deck, og så kan man derefter justere landebasen efter deckets behov, generelle tempo og mulighed for at tilføje ekstra funktionalitet.

10 bedste lande over forskellige farvefordelinger

De fleste Highlander-spillere kan nok nemt blive enige om, at de bedste lande, der findes, er de oprindelige duallande fra Alfa, Beta osv. (f.eks. Tropical Island), de såkaldte Fetchlande oprindeligt fra henholdsvis Onslaught og Zendikar (f.eks. Windswept Heath og Verdant Catacombs) eller Basic Lande eller sågar Snow Basics (f.eks. Snow-Covered Mountain). Det er dog ligesom alt andet i Scandilander en sandhed med en vis grad af modifikation, for selvom visse lande er alfa omega i nogle typer deck, så kan de være et ringe eller i hvert fald et ringere alternativ i andre typer, og det kan være essentielt at tænke nærmere over både for erfarne spillere med større samlinger, såvel som nye spillere med en betydeligt mindre og ydmyg samling. Det handler om at dreje på knapperne, så man vinder på marginaler og vender ulemper til fordele.

Den første overvejelse drejer sig om mængden af farver, man spiller i sit deck, og i første gang tager vi ikke højde for at splashe farver (inkludere et fåtal af essentielle kort, der befinder sig uden for deckets primære farve eller farver). Vi bekymrer os heller ikke om, hvorfor decket indeholder kort i den mængde farver, og om det ville være fornuftigt at skære ned eller tilføje flere. Vi tager blot udgangspunkt i, at decket indeholder kort af en vis mængde farver, og at landebasen skal kunne understøtte brugen af disse. I første omgang kigger vi på forskellen mellem landebaserne fra monofarvede deck og op til femfarvede deck, så lad os se nærmere på de ti typer lande, jeg betragter som de bedste inden for hver kategori.

 MonofarvedeTofarvedeTrefarvedeFirefarvedeFemfarvede
1Basic-landeFetch-landeFetch-landeFetch-landeFetch-lande
2WastelandOriginale dualsOriginale dualsOriginale dualsOriginale duals
3Sol-landeShock-landeShock-landeWastelandUtility-lande
4Horizon-landeWastelandWastelandShock-landeMana Confluence
5FetchlandeBasic-landeTriomesTriomesCity of Brass
6ManlandsPain-landeCycling DualsMana ConfluenceTriomes
7Originale dualsCycling DualsHorizon-landeCity of BrassMDFC-lande
8Utility-landeBattle-landeMDFC-landeMDFC-landeReflecting Pool
9CastlesHorizon-landeBasic-landeHorizon-landeHorizon-lande
10Cycling-landeMDFC-landeCheck-landeCheck-landeBasic-lande

Ingen af disse lister er udtømmende, men de understreger, at der er lande, som Scandinavian Highlander-spillere i særdeleshed betragter som bedre eller værre afhængigt af den kontekst, de placeres i, og der er også andre faktorer, der er værd at have med. F.eks. vil den procentdel af decket, som de ti bedste lande inden for hver kategori dækker over, variere efter kategorien og i høj grad også det pågældende deck. Eksempelvis har tofarvede deck en unik tendens til at indeholde en stor mængde forskellige to-farvede duallande, som man ikke ville inkludere i de andre kategorier, netop fordi tofarvede kun kan anvende et land af hver type. Omvendt anvender fire- og femfarvede deck store mængder af samme type lande (typisk fetchlande og originale duals) og har derfor ikke plads til særligt mange af de andre typer af lande.

Lad os se nærmere på hver kategori nedenfor, hver kategori har sin egen dedikerede artikel, der fokuserer på de overvejelser, der er relevante for den pågældende decktype. P.t. er kun artiklen om monofarvede deck lagt op på siden, men den er til gengæld også omfattende, så der er rigeligt at give sig i kast med, indtil vi er klar med de næste artikler.

Hovedartikel

Monofarvede deck (HvidBlåSortRødGrøn)

Tofarvede deck

Trefarvede deck

Firefarvede deck

Femfarvede deck

Landebasen på budget

Mængden af lande

Pointlisten opdateres pr. 28/12

Da vi etablerede Scandinavian Highlander som et søsterformat til Canadian Highlander i foråret her i 2020 – Coronaens år – var det hele tiden planen, at vi ville gå vores egne veje i forhold til at vedligeholde en Pointliste, der reflekterede den meta, som ville blive udviklet iblandt vores spillere. I sommers valgte vi ikke at følge det, der p.t. har været den seneste opdatering af Canlanders Pointliste – ikke fordi vi var uenige med Canadian Highlanders Pointråd, men fordi vi ønskede at cementere, at ændringer i Scandilander skal følge sin egen meta og spillergruppe i stedet for Canlanders.

D. 29/11 vedtog vi de første ændringer til Pointlisten, som vi samtidig valgte først bliver gældende fra d. 28/12, dvs. dagen efter Cockatrice Ligaens Efterårssæson bliver spillet færdig. Ændringerne blev vedtaget som et forsøg på 1) at balancere nogle kort, som har præget vores meta over de sidste to-tre kvartaler, eller som vi omvendt har indtrykket af har for mange point i forhold til deres anvendelse i Scandilander; 2) er centrale kort, der muliggør combo-typer, som har optrådt lidt for ofte på tværs af arketyper; 3) og ud fra en filosofi om, at det er bedre at give få point til en bredere mængde af kort, så man kan sænke pointene på visse “dyre” kort (og derved gøre dem “tilgængelige” i flere deck), hvilket i hvert fald i teorien kan øge diversiteten både imellem og inden for arketyperne.

Dette er de ændringer, som vi vedtog til Pointlisten (tilstedeværende var Bent Holshagen Hemmingsen, Mickey Fischer, Aske Andersen og Mathias Kofod-Sommer):

Ancestral Recall 6 (-1)
Basalt Monolith 1 (+1)
Blood Moon 1 (+1)
Jace, the Mind Sculptor +1 (1)
Pact of Negation 1 (+1)
Sensei’s Divining Top 1 (+1)
Sol Ring 3 (-1)
Tinker 4 (+1)
Treasure Cruise 0 (-1)

Dvs. at den samlede Pointliste kommer til at se ud som følger pr. d. 28/12 (Deck validatoren vil blive opdateret, når ændringerne træder i kraft):

Ancestral Recall – 6 (-1)Balance – 1 
Basalt Monolith – 1 (+1)Birthing Pod – 2
Black Lotus – 7Blood Moon – 1 (+1)
Chaos Orb – 11Crop Rotation – 1
Demonic Tutor – 4Dig Through Time – 1
Flash – 6Falling Star – 11
Gifts Ungiven – 2Imperial Seal – 1
Intuition – 1Jace, the Mind Sculptor – 1 (+1)
Library of Alexandria – 1Mana Crypt – 4
Mana Drain – 1Mana Vault – 1
Merchant Scroll – 1Mind Twist – 1
Mox Emerald – 3Mox Jet – 3
Mox Pearl – 3Mox Ruby – 3
Mox Sapphire – 3Mystical Tutor – 2
Natural Order – 4Pact of Negation – 1
Price of Progress – 1Protean Hulk – 3
Sensei’s Divining Top – 1 (+1)Shahrazad – 11
Sol Ring – 3 (-1)Spellseeker – 1
Strip Mine – 3Summoner’s Pact – 1
Survival of the Fittest – 2Time Vault – 7
Time Walk – 7Tinker – 4 (+1)
Tolarian Academy – 1Transmute Artifact – 1
Treasure Cruise – 0 (-1)True-Name Nemesis – 1
Umezawa’s Jitte – 2Underworld Breach – 1
Vampiric Tutor – 2Wishclaw Talisman – 1
Yawgmoth’s Will – 2*Alle “Ante-kort” – 11
*Alle “Conspiracy-kort” – 11

Og Watchlisten ser hermed sådan ud:

Point opPoint ned 
Ashiok, Dream Render – 1 (+1)Flash – 5 (-1)
Enlightened Tutor – 1 (+1)Merchant Scroll – 0 (-1)
Fastbond – 1 (+1)
Kinnan, Bonder Prodigy – 1 (+1)
Lion’s Eye Diamond – 1/2 (+1/2)
Mystic Sanctuary – 1 (+1)
Oko, Thief of Crowns – 1 (+1)
Paradox Engine – 1 (+1)
Thassa’s Oracle – 1 (+1)
Timetwister – 1/2 (+1/2)
Worldly Tutor – 1 (+1)
Wrenn and Six – 1 (+1)


Vi har tænkt os at diskutere pointændringerne mere fyldestgørende på et kommende podcast-afsnit, men lad mig kort skitsere årsagen til ændringerne for hvert kort.

Ancestral Recall 6 (-1)

Der er ingen tvivl om, at Ancestral Recall er et stærkt kort, det bliver spillet i alle formater, hvor det er legalt, og har generelt en stor effekt på spillet. Problemet med AR på 7 point har været flerfold her i Scandilander. For det første har vi ikke været med til at opleve en meta, hvor kortet var allestedsværende og dominerende, som det siges, at det har været i Canlander. I 7 Point Highlander (Australian Highlander) optræder kortet oftere til trods for at det også der har højeste antal point for et enkelt kort (4 point), sikkert fordi kortet procentvist graver lidt dybere i et 60-korts deck end i et 100-korts deck. Filosofien synes dog i begge formater at have været, at man ville undgå, 1) at man kunne spille Ancestral Recall og Time Walk sammen; og 2) at det automatisk blev inkluderet i alle blå deck.

Det modsatte har nærmere været tilfældet, hvor man skulle foretage nogle pointmæssige krumspring for overhovedet at finde plads til Ancestral Recall eller Time Walk her i Scandilander, og det er et problem set fra to vinkler. Først og fremmest vil vi gerne have en fair chance for at spille med alle legale kort og se, hvor de hører til i metaen og på Pointlisten. Dernæst er AR på trods af at være et utroligt stærkt card draw-kort, ikke definitivt bedre end alle alternativer i alle situationer (til og med de, der ikke ligger på Pointlisten). Navnligt er Brainstorm altid en auto-include i blå deck, og kortets evne til både at frede/rede kort fra Hand Disruption og muligheden for at sende “døde kort” tilbage i decket, gør, at det er et AR-lignende kort med en anden og nogle gange mere fleksibel anvendelighed.

Sidst men ikke mindst, så er formatet blevet hurtigere. Dvs. at alle farver presses til ekstremmen på deres fordele. Blå har ikke længere et forspring på tempo og card draw, og derfor ønsker vi at give blå en smule mere snor i forhold til det, som farven gør godt. Det betyder ikke, at vi slipper blå helt fri, men det betyder, at vi ønsker at lade blå være den bedste card draw-farve (se også Treasure Cruise), da det er farvens primære fordel.

Basalt Monolith 1 (+1)

Når vi vælger at give Basalt Monolith point, er det ikke, fordi kortet isoleret set er voldsomt stærkt. 3 mana for en mana rock, der kan producere 3 mana, og som koster 3 mana at untappe, virker næsten for fair til, at det kan være sandt. Men sku ikke hunden på hårende. Basalt Monolith er ikke den eneste synder, og heller ikke den hurtigste og mest effektive mana rock, men den er trods alt den bedste til at danne uendelig mana combos med, da den har en indbygget untap-ability. Med kort som Zirda, the Dawnwaker, Kinnan, Bonder Prodigy eller Forsaken Monument – alle fra i år – laver BM uendelig mana på en rimelig overskuelig vis.

Uendelig mana har spillet en relativt stor rolle i Scandilanders tidlige meta og fylder også stadig lidt, og det skal der også være plads til. Vi ønsker dog, at gøre deck building inden for alle arketyper mere interessant og til mere af et puslespil, så derfor vælger vi at sætte et point på BM.

Blood Moon 1 (+1)

Kort og godt kan man sige, at Blood Moon er godt for formatet, fordi det hjælper mono-farvede strategier (i særdeleshed rød) med at holde 4C/5C good stuff piles og andre grådige deck i snor. Blood Moon er dog ofte en win condition, da kortet helt kan lukke ned for visse deck. Den ene filosofi herom siger, at så må grådige deck lære at omstille sig, og det er der en vis sandhed i. Omvendt er Enchantments ikke lige nemme at fjerne for alle farver og deck, særligt ikke på tur 1 eller 2, hvor f.eks. RDW ofte er i stand til at producere effekten, og derfor bliver den blodige måne generelt til det vigtigste søm i kisten i mange matchups.

Alt det skal Blood Moon blive ved med at kunne, men det skal blot ikke være gratis at kunne vinde en stor del af sine kampe med ét kort. Derfor giver vi kortet et point.

Jace, the Mind Sculptor +1 (1)

Vi har før talt om det på podcasten, at JtMS er en auto-include næsten på lig fod med Brainstorm i så godt som alle blå deck. Det er måske statistisk set ikke helt rigtigt, men det er heller ikke langt fra. Når først Jace er på bordet, så gør han helt utroligt meget, der påvirker spillet på en meget ensidet måde. Det er sjældent nogen stor hæmsko, at han koster 4 CMC, da han udfylder en rolle i så mange dele af kampen. Han fjerner et creature, han holder spillerens hånd relevant, han hjælper med at fjerne modstanderens gode draws og så lukker han og slukker festen, hvis man lader ham styre dansegulvet.

Vi har indtil videre ikke haft nogen Planeswalkers på Pointlisten, men JtMS figurerer på 7 Point Highlanders Pointliste, og kortet har også førhen haft en kort periode på Canlanders Pointliste. Det er muligvis ikke den eneste Planeswalker, der kommer til at koste point i fremtiden (vi kigger på dig Oko!), men i første omgang lægger vi ud med at give Jace point, så han går fra at være en auto-include til en overvejelse, hvilket muligvis også kan give mere gulvplads til andre blå Planeswalkers.

Pact of Negation 1 (+1)

Hvad er det værste ved at spille combo? At lægge kabale? Niks! At finde sine puslespilsbrikker? Haha… har du hørt om tutors? At finde mana til at gå af på én tur? Ikke i dette format! Nok nærmere at forsvare sig, når man bruger sin mana på at gå af tidligt. Her kommer kort som Pact of Negation ind. I modsætning til Force of Negation/Force of Will/Daze osv. er kravet ganske ydmygt… du skal blot have kortet på hånden og kunne caste Instants, så ruller bussen selv uden åben mana i tanken.

PoN er et glimrende skjold for mange strategier, især for combo, og det skal også have sin plads i formatet. Det skal bare ikke være gratis, men have konsekvenser i point, for ofte spiller man kortet i deck, hvor man ikke behøver at kunne betale prisen i den følgende tur.

Sensei’s Divining Top 1 (+1)

Denne snurretop er formentlig den bedste kortfiltrering i formatet og er ekstremt svær at slippe af med, når først den ligger på bordet. Alligevel har den ikke point i Scandilander, til trods for at den har det i 7 Point Highlander. Den bliver meget nemt til en auto-include uanset, hvilke farver man spiller, og selvom det er en god ting, at alle farver har adgang til effektiv kortfiltrering, så er kortet for effektivt til at gå fri for point. Derfor har vi valgt at give læremesterens snurretop et enkelt point.

Sol Ring 3 (-1)

Der var lidt diskussion frem og tilbage om, hvor vidt Sol Ring skulle justeres i point, og i sidste ende valgte vi at sætte kortet ned med et point, da det ikke bliver spillet så ofte, og da det også vil give nyere spillere et relativt billigt kort med højt power niveau at bygge ind i deres deck.

Vi har sammenlignet Sol Ring med Mana Crypt, og selvom de er utroligt ens, er vi kommet frem til, at der er en væsentlig forskel i, at kunne spille Crypt, land og farvet spell med i alt tre mana på tur 1, i forhold til land, Sol Ring og muligvis en ikke-farvet spell for to mana. Begge effekter er stærke, og da Sol Ring stadig har 3 point, betragter vi det også som et meget stærkt kort. Vi mener dog, at kortet ikke giver helt den samme tempo-fordel, som Mana Crypt gør, og det ønsker vi skal reflekteres i pointene.

Tinker 4 (+1)

På overfladen kan Tinker virke som et meget snævert kort, der ikke helt gør nok til at have mange point, men pga. mængden af utroligt stærke artifacts, der enten bare er en direkte win condition (Blightsteel Colossus; Inkwell Leviathan osv.) eller et combo piece (f.eks. Paradox Engine), så er Tinker en af de stærkeste ting, man kan gøre i en artifact-strategi – en strategi, der kræver meget specifikke svar fra modstanderen. Det, at kortet ikke alene tutor efter et kort, men også sætter kortet i spil, er urimeligt stærkt, også selvom det koster, at man ofrer en artifact fra bordet. Kortets drawback er faktisk ofte en fordel, det er i hvert fald sjældent ulempe, og da man i bedste tilfælde kan vinde på tur 1 med dette kort i den rette kontekst, mener vi, at det fortjener et point til for at tvinge spilleren til at have mindre plads til andre voldsomme effekter i sit deck samtidig.

Treasure Cruise 0 (-1)

Jeg var lidt inde på det under Ancestral Recall, så jeg vil gøre det let og hurtigt her. Vi mener, at TC (til dels også Dig Through Time) fik point pga., hvad der ellers skete i Magic, da kortet blev trykt. Kortet blev prompte banned i Modern og Legacy, siden i Pauper, og det er nu restricted i Vintage. Det må jo betyde, at der er noget om snakken… det mener vi dog ikke helt, især efter at have spillet det i Highlander og efter at have set dets indflydelse på Pioneer-formatet, hvor man til trods for redundans skal arbejde hårdt for at få fuld effekt og valuta af kortet.

Treasure Cruise er rigtig stærkt kort, men primært i de deck, der er gode til at fylde sin graveyard, og her kommer spørgsmålet om redundans ind. Det, at man kun kan spille 1 af hvert kort i Highlander, gør, at man ikke altid har samme mulighed for at fylde graveyarden hurtigt nok til, at TC kan være en Ancestral Recall. Faktisk er kort som Brainstorm og sågar Ponder, Preordain osv. ofte mere træfsikre måder, at komme hurtigt igennem sit deck. Dernæst er graveyarden en ultra-vigtig resurse i Highlander, så det kan også kræve noget akrobatik, at caste TC på det rigtige tidspunkt uden at fjerne foder til Snapcaster-effekter. Derfor sætter vi nu Treasure Cruise til 0 point, og hvis vi ser det optræde i alle blå deck på en problematisk facon, så vil vi overveje, om det er værd at gribe ind.

Kommentarer og tanker

Skulle du sidde og have kommentarer til eller kritik af den første ændring af Pointlisten, så skriv endelig til os på Discorden, i Facebook-gruppen eller på vores e-mail. Konstruktiv kritik vejer altid tungere end vrede og råberi, så skriv gerne din kritik så sagligt, som du mønstrer.

Var der nogen punkter, hvor vi ramte skævt eller helt ved siden af? Er der kort, vi bør holde øje med? Er der kort, som allerede er på listen, som vi bør teste og overveje at justere? Vi er meget interesseret i at høre især fra spillerbasen, da Pointlisten er lavet og vedligeholdes med alle Scandilanderes interesse for øje.

Til sidst, med mindre der er behov for akutte ændringer, så forventes det, at næste revision af Pointlisten finder sted efter Cockatrice Ligaens Vintersæson, dvs. om ca. 3 måneder.

God jul, godt nytår og good games!

Bedste mana dorks m.m. i Highlander

”Cash Rules Everything Around Me”, sang Wu-Tang Clan tidligt i 90’erne, hvor rap-crewet fra Staten Island, New York kunne berette om en verden, hvor likvide midler var den fremmeste valuta til at drive dramaet i nabolaget, og selvom penge – ifølge det danske 80’er popband Dodo and the Dodo’s – kun er papir, så er det nu engang det fluepapir, der har den største tiltrækningskraft. Men ligesom penge repræsenterer muligheder og magt i den virkelige verden, så handler det om mana i Magic, og mana er den væsentligste valuta for Planeswalkers, når de sidder over for hinanden i dyst.

Mana er er det brændstof, der får decket til at snurre og spinde, faktisk i så høj en grad, at hurtig mana, gratis mana og uendelig mana anses for at være noget af det mest problematiske at balancere i de sanktionerede formater, og noget af det, som får flest point på de forskellige Highlander formaters pointlister, ikke mindst i Scandilander.

Når man spiller EDH, er det at “snyde” sig til mere mana via ramp, rocks, dorks, rituals osv. en væsentlig del af våbenkapløbet, fordi man gerne vil kunne udføre store effekter og gerne tidligt, og man kan med nogen rimelig argumentere for, at ramp som strategi er noget af det, der gør EDH til det, som formatet er. Ligeledes er det også ramp, der i manges øjne, har gjort Standard-formatet helt ulideligt over de sidste to år. Mana acceleration er svært at balancere, og tilgængeligheden af kraftfulde ramp-effekter og lignende, er en af de væsentligste faktorer, når man skal vurdere et formats power niveau, og da Highlander har adgang til så godt som alle kort i Magics historie, så kan det her blive ganske højt.

Selvom mana acceleration er et stort emne, så handler denne artikel dog udelukkende om det, man kalder “mana dorks” særligt i Highlander og mere specifikt i Scandilander. Hvilken rolle spiller disse “mana dorks” både i de forskellige Highlander-formater? Hvor og hvordan har de optrådt i Scandilanders endnu lidt tidlige meta? Er nogle bedre end andre, og er de lige gode alle steder?

Artiklen byder først og fremmest på en diskussion af manaaccelererende creatures, såvel som en liste over de 10 “mana dorks”, men helt til sidst linker jeg en samling – forhåbentligt – udtømmende lister over creatures, der hjælper med at accelerere mana inden for en række forskellige kategorier, som vi her på siden håber på at holde ajour løbende, som WotC udgiver nye sæt. Disse lister er tiltænkt alle, der sidder og brygger på deck – både i Scandilander og hvor end det ellers måtte gavne – og har man brug for en oversigt over forskellige typer mana accelerende creatures, såvel som tal på, hvilke farver der indeholder flest kort inden for hver kategori, så er man kommet til det rigtige sted.

Inden vi kommer så langt, så skal vi lige diskutere mana dorks specifikt i Highlander, som er et singleton format, mens vi arbejder os ned imod Top 10-listen, der indeholder de ti kort, som jeg personligt mener er de bedste “mana dorks” på tværs af deck, farver og strategier, også selvom flere af dem ikke traditionelt regnes for “mana dorks”.

Har man behov for at snyde og kigge længere frem, så anvend disse links:

Top 10 bedste mana dorks

Eksempler på mana dorks i forskellige arketyper

Samling af lister over mana accellerende creatures

Kvalitet over kvantitet i Highlander

For Highlander-formaterne handler det dog ofte mere om tidlig mana end en stor mængde mana, netop fordi man ikke spiller så mange store spells og voldsomme effekter, og faktisk er noget af det bedste, man kan gøre i Highlander, at spille billige spells med høj effektivitet. Derfor handler effektiv brug af mana i Highlander-formatet først og fremmest om tempo; altså, hvornår kan jeg spille mine spells i forhold til modstanderen, og giver jeg mig selv bedre mulighed for at interagere løbende?

I EDH er en tur 1 Sol Ring (eller Mana Crypt) en af de mest ikoniske og stærke måder at starte spillet på, da man så pludselig og potentielt set springer to eller flere ture frem i spillet i forhold til modstanderne. I Highlander gør Moxes, Black Lotus, Lotus Petal og lignende mana rocks det samme, men sågar endnu billigere og med mulighed for at producere mere farvet mana. Det betyder både noget for, hvor hurtigt man kan komme i gang med sit spil, og hvor hurtigt man kan afvikle sin plan, men også for hvor hurtigt formatet er i det hele taget. Da man kun har én modstander, så kan den eksplosive mana acceleration ofte prioriteres over vedvarende manaproducere.

Ekstra generisk mana er godt, men det er kun sammen med visse kort og strategier, der gavner af den såkaldte “Ancient Tomb/Sol Ring“-mana, hvorimod mere aggressive og spell-orienterede deck ofte gerne vil have mulighed for at caste spells med farvede pips i CMC’en. Derfor har de bedste mana rocks også point, både fordi de kan spilles i deck med alle farvekombinationer og som regel ikke har en aktiveringsomkostning, men også fordi de tillader et højere interaktionspotentiale eller en større dedikation til farvet mana tidligere i spillet. Altså hellere en åben farvet mana til en Brainstorm eller Swords to Plowshares, end muligheden for at spille et stort, dumt dyr på tur 2.

Elvere, fugle, dryader osv.

Typisk vælger man i mange deck – især de grønne – enten at supplere eller opbygge en del af sin manabase med såkaldte mana dorks (dvs. creatures, der kan producere en eller flere farver mana), og da creatures generelt er langsommere at aktivere og nemmere at gøre kål på, er der ingen mana dorks at finde på nogen af Highlander-formaternes ban- eller pointlister. Det er derfor “billigt” og enkelt at inkludere dem side om side med landebasen for at kunne give decket en eksplosiv start og muligheden for at spille flere eller større spells tidligere hver tur, samtidig med at man også har en tilstedeværelse på bordet. Mana dorks er jo creatures, og det giver flere interaktionsmuligheder fremadvendt, end mana rocks og burst mana som Dark Ritual.

Helt tilbage fra Magics spæde begyndelse har grøn været den primære farve for ”ramping”, og vi har haft adgang til ikoniske kort som Birds of Paradise og Llanowar Elves, hvoraf begge stadig spilles i Highlander, og hvoraf det førstnævnte af de to kort med nogen rimelighed kan kaldes bedste kort inden for sin kategori. Det er bestemt ikke uden konkurrence fra meget stærke mana dorks og ramp enablers, men ligeså enkle som begge kort er i deres design, ligeså elegante og mægtige kan de være i mange forskellige typer strategier.

Ofte kan en tur et mana dork gøre tur to og tre markant bedre, og de kan være med til at hæve loftet for, hvor dyre spells må være i ens deck for at man kan følge med i kampen. Selv spiller jeg ofte ekstra mange mana dorks i combo deck, fordi jeg gerne vil hurtigt i gang og for, at min combo kan udgøre en trussel og lægge pres på modstanderen. Det handler dog ligeså meget om muligheden for at kunne holde mana klar til at kunne spille counterspells og eller anden form for interaktion. Det er faktisk det, der gør, at min Kiki-Pod liste ret ofte kan true med en combo-sejr på tur tre med en god starthånd og kræver at min modstander lader sin egen plan distrahere (mere om det senere!)

Bolt the bird!

… eller “Stomp the Snake“, som Rielly Knight proklamerede i dækningen af weekendens MPL-kampe her i weekenden. Ligeså gode som mana dorks er til at sætte gang i spillet, ligeså ødelæggende og tempo-forstoppende kan det være at få fjernet sine mana dorks. Derfor skal man også forholde sig til skrøbeligheden ved at lægge sin lid til de små kræ. Det kan derfor være vigtigt at beskytte dem eller have nok redundans i form af andre dorks eller ramp-effekter, hvis den ekstra mana er vigtig for deckets strategi. Men selvom dorks kan være det svageste led i kæden, har de også andre fordele over mana rocks, navnlig at man både kan slå på tæven med dem, smide dem under bussen, når man bliver angrebet, og de kan endda fungere som lynafledere for modstanderens Lightning Bolt. I midrange og tempo deck ender man ofte med at sende sine mana dorks ud på krigstogt, når man har fået det nødvendige tempo-boost, hvorimod de i stedet kan være gode til at blockere og købe lidt ekstra tid for combo og kontrol deck.

Redundans er dog, ligesom med så meget andet i Highlander, noget af det vigtigste. Hvis man har brug for, at ens mana dorks spiller en mere specifik rolle, end blot “at producere mana” – det kan f.eks. være mana fixing eller mana bursts – så det er vigtigt, at man kun vælger at satse på mana dorks, hvis man kan finde nok af den slags, der udfylder den nødvendige rolle for ens deck. Alt andet vil lede til, at decket vil være meget ustabilt, når man forsøger afvikle sin plan, og ofte kan det at finde balancen sammenlignes med de typiske problemer, som Boggles/Auras eller Equipment deck hele tiden klør sig i hovedet over. Man skal bruge tre forskellige komponenter, før decket vil makke ret: Lande, Enablers og Payoffs, og her hører mana dorksne så til “Enabler”-kategorien.

Manaaccelerationen skal altså ikke blive til en hæmsko for, at decket kan fungere dvs. de tempokort, man ofte ikke kan finde, eller dem, som man drukner i. For har man først tømt sin hånd på tur to og har alt det mana, man kunne drømme om, tilgængeligt, så er chancen for at man ikke har meget andet at byde på og allerede skal til at top decke efter sin primære plan. Det kan derfor være en god idé at kigge efter mana dorks, der gør lidt mere, end blot at stå at glo, når hånden er tom.

Ellers er det sådan set enkelt nok, hvis man primært – eller blot – spiller grøn, og da kære børn ofte har mange navne i Magic. Man kan f.eks. supplere sin Llanowar Elves:Revised med Fyndhorn Elves og Elvish Mystic, som alle er funktionelle genoptryk af førstnævnte. Dog bliver udvalget lidt mere spinkelt, jo flere farver man skal trække ud af sin paradisfugle, og her bliver man nogle gange nødt til at ty til dorks, der koster 2 mana og derfor ikke helt har samme tempo-potentiale, eller som kun kan ramme dele af det pågældende farvespektrum.

Lidt om de forskellige typer “Mana Dorks” & co.

I denne artikel har jeg valgt at stuve en række kategorier af creatures sammen, hvor deres fælles funktion er, at iganghjælpe decket med at få adgang til mere tempo enten her og nu, over flere ture eller sågar på sigt. Derfor bruges ordet ”mana dork” her lidt løst om 1) manaproducerende creatures; 2) creatures, der kan untappe lande, andre creatures eller permanents i det hele taget; 3) de creatures, der på den ene eller anden vis kan filtrere mana f.eks. en type mana til en anden, eller producere mana via discard, sacrifice, exile eller en anden handling; 4) creatures, der kan snyde lande i spil; 5) creatures, der producerer mana, når de selv kommer i spil; og til sidst, 6) creatures, der kan lede decket igennem efter lande og sætte dem i spil, tage dem op på hånden eller lægge dem øverst på librariet.

På tværs af kategorierne er der mana accelerende creatures, som generelt set kan anses som at være bedre end andre, og derfor har jeg som udgangspunkt fundet frem til en liste over de ti mana dorks, som jeg vurderer til at være de bedste i Scandinavian Highlander, og det er ud fra de følgende fem objektive kriterier:

 • a) Cost (Er kortet billigt og nemt at kaste?)
 • b) Tempo (Opnår man mana acceleration med det samme eller tidligt i spillet?)
 • c) Kvalitativt (Hvilken type mana kan kortet producere? En eller flere farver? Hvilke typer lande kan det finde?)
 • d) Kvantativt (Hvor meget mana kan kortet producere, eller hvor mange lande kan det finde?)
 • e) Andre iboende faktorer (Har kortet andre abilities, fordele, ulemper eller et andet potentiale?)

Jeg har taget udgangspunkt i Llanowar Elves som et middelpunkt, der: a) koster 1 CMC; b) generelt kan spilles på tur 1 – men har summoning sickness; c) kun kan producere grøn mana – dog farvet mana; d) kun kan producere en mana; og e) er en 1/1 – altså meget skrøbelig, men trods alt har 1 power og 1 toughness, som både kan angribes og forsvares med. Her vurderer jeg, at kortet skal have en karakter på 5 ud af 10, og det er repræsenter derfor en god, fleksibel rollespiller, som giver en god tempofordel, men som generelt er uspektakulær inden for alle kategorier.

En meget subjektiv liste over de 10 bedste ramp creatures:

PositionNavnCostManaproduktionKarakter
1Birds of Paradise: 1 ()9
2Noble Hierarch: 1 ()8
3Deathrite ShamanExile land fra graveyard: 1 ()7
4Dryad Arbor: 1 ()7
5Sylvan Caryatid: 1 ()7
6Lotus CobraLandfall: 1 ()7
7Wall of Roots-0/-1 counter: (en gang hver tur)7
8Uro, Titan of Nature´s WrathETB/angrib: Et land fra hånden7
9Elvish Spirit Guide/Simian Spirit Guide/Exile fra hånden for at producere /6
10Gilded Goose: 1 ()6

Vores gamle ven Llanowar Elves får altså ikke en plads på listen. Kortet bliver både spillet og er ikonisk, men hvis vi kigger på de øverste kort på listen, så har vi Birds of Paradise, Noble Hierarch og Deathrite Shaman, som alle gør meget mere for mange flere typer deck. Lad os prøve at se nærmere på, hvorfor jeg har valgt at placere de forskellige kort på sine respektive pladser.

1 – Birds of Paradise

Birds of Paradise har godt nok kun 0 i power, men kortet er ligeså hurtigt som Llanowar Elves, har Flying, og ikke alene kan kortet producere flere farver mana, det kan faktisk producere alle farver. Det er svært at fornægte BoP’s rolle, og når man skal finde redundans er man enten nødt til at bruge kort som Gilded Goose eller Sylvan Caryatid, der begge over tid er langsommere kort med større omkostninger forbundet i forhold til deres mana produktion. Det har ganske vist ikke nogen flashy abilities, men dets høje tempo, Flying ability og evne til at mana fikse til alle farver gør, at den kreative spiller har meget at arbejde med, når BoP er i spil, og så længe fuglen undviger et lynnedslag. Derfor ligger BoP øverst med en karakter på 9.

2 – Noble Hierarch

Noble Hierarch kan med nogen rimelig kaldes for tæt på ligeså god og nogle gange bedre end BoP i visse deck, men overordnet set er det væsentligt, at kortet kun kan producere mana fra Bant (WUG)-skiven ud af den ganske manatærte, hvilket vil sige, at kortet som mana dork ikke byder på fixing for rød eller sort og derfor ikke er ligeså fleksibelt et kort. Ligeledes er NH ligesom BoP kun et 0/1 creature, men det har dog Exalted, hvilket gør, at den faktisk kan angribe eller gøre et andet angribende creature til en lidt større trussel på bordet. Dens Exalted-ability er bedst i aggro og tempo, men der findes situationer, hvor NH kan gøre en forskel i andre matchups (midrange, control mirrors osv.), men set i et bredere perspektiv, så er BoP’s Flying bedre i flere situationer, selvom kortet ikke umiddelbart gør nogen stor trussel selv.

3 – Deathrite Shaman

Vi har talt en del om Deathrite Shaman på Højlandspap-podcasten, og vi var enige om, at det var den bedste, såkaldte “Creature Planeswalker” (et creature med adskillige aktiverede abilities og som på mange måder opfører sig som en Planeswalker, når kortet er på bordet.) Deathrite Shaman kan ligesom BoP producere alle farver mana, men kortet er afhængigt af, at der ligger lande i egen eller modstanderens graveyard, så det kommer i høj grad an på situationen, metaen og matchuppen, hvor god DS er. Gulvet er lavt, men loftet er meget højt, især fordi alle DS’ abilities handler om at rydde op i graveyards og at filtrere kort om til mana, skade eller liv. En DS trækker derfor removal, fordi kortet kan være en win condition og en måde at forlænge spillet på. Det gør også DS relevant som andet end en mana dork, og at kortet er en 1/2 og kan castes for enten grøn eller sort mana på tur 1 og derved spilles i sorte deck helt uden grøn – i modsætning til næsten alle andre kort på listen – gør, at DS alligevel ender med en høj placering.

4 – Dryad Arbor

Der er egentlig mange ting, der taler imod listens fjerdeplads, Dryad Arbor. Da det både er et Creature og et Land, er det et skrøbeligt land, der nemt kan fjernes af modstanderen helt uden Wasteland eller Strip Mine, og det er til og med et land, der både skal følge land drop-reglerne og har summoning sickness.

Værste Forest nogensinde? Ikke just! Som så mange kort med ulemper, så findes der måder, hvorpå man på kreativ vis kan vende ulemperne til fordele. DA har den ære, at være eneste creature i Magic, som man kan hente fra library med et fetchland. Derudover er der også andre kort, så som Green Sun´s Zenith og andre creature tutors, der gør, at man har flere måder at hente kortet i spil på. Man kan også rampe med DA, hvis man på anden vis kan snyde et creature i spil (Woodland Bellower anyone?), og dertil er det også det eneste land, der er farvet – DA er altså både et land og en grøn permanent. Sidst, men ikke mindst, så giver det, at DA er et creature muligheden for at fetche det i spil som blocker f.eks. med en Wooded Foothills eller som foder til en Edict-effekt, og lad os ikke glemme, at både Sword of Feast & Famine, Village Bell-Ringer og lignende effekter untapper DA. De skønne dryader viser os, at Magic er et spil med mange vinkler og interaktionssfærer, og det er netop dem, der gør, at DA ender på en fjerdeplads.

5 – Sylvan Caryatid

Sylvan Caryatid er nyere tids BoP i højere grad end Gilded Goose er det. Det handler først og fremmest om, at SC’s manaproduktion ikke er betinget eller begrænset, og at kortet er bedre til at beskytte sig selv end langt de fleste andre mana dorks med Hexproof og toughness på 3. Det gør, at SC er en glimrende vejblokade imod mere aggressive deck, og det sørger for, at modstanderen får svært ved at brænde din rampstrategi ned om ørene på dig.

SC rammer dog loftet for, hvad man generelt kan kalde en acceptabel omkostning for creature ramp i de fleste deck, og derfor siger det noget om, hvor mange fordele kortet har, når dets CMC ikke trækker mere ned end som så. SC hører derfor til iblandt de bedste mana fixers og mana dorks, der er relevante i 4C og 5C deck sammen med BoP, den gyldne gås og Paradise Druid netop på grund af sin hårdhudede, barkbeklædte krop.

6 – Lotus Cobra

Lotus Cobra er en af de mest eksplosive mana acceleratorer, og samtidig kan kortet være en af de mest akavede mana dorks. Dens mana produktion er 100% afhængig af landfall triggers, og i et format, hvor der både er adgang til fetches og kort som Fastbond og Exploration, kan denne farverige haveslange sprøjte urimelige mængder af mana ud. Selv har jeg spillet kortet i tempo deck, hvor jeg gerne vil have en eksplosiv start på spillet, men potentialet er så meget større, når man har mere fokus på lande og generel ramp. Ikke mindst kan LC klemme ekstra mana ud af lande, der kommer i spil tapped, hvilket kan være en god måde at undgå den flaskehals, som tapped lande ofte kan være. En mana dork, der ikke kan tappes for mana? Det kan du bande på! Det er vidst bedst, du vender dig til tanken for…

7 – Wall of Roots

…det er ikke mange vægge, der placeres højt på lister over bedste kort inden for kategorier, der ikke handler om “Walls”, “Defenders” eller pæneste farveprøve fra Sadolin. Faktisk så få, at selv de udmærkede Defender mana dorks (Axebane Guardian og Overgrown Battlement) hverken har fundamentet eller et vindue til at få adgang til dette fornemme selskab. Det har Wall of Roots til gengæld og med den ganske særlige årsag, at Wall of Roots har en mana ability, der ikke er påvirket af summoning sickness og ikke behøver at tappe. Det gør, at man kan aktivere WoR med det samme og igen på modstanderens tur, alt imens man holder modstanderens Taylor Swiftspear på porten. Det kræver dog, at man giver WoR en -0/-1 counter på for hver mana, man trækker ud af rødderne, så der er en øvre grænse for, hvor meget, man kan nyde godt af væggens manaproduktion, men tempoet og fleksibiliteten er unik blandt mana dorks, og derfor hører WoR til blandt de bedste mana dorks i Scandilander.

8 – Uro, Titan of Nature’s Wrath

Tænk sig, at et kort, der netop er blevet banned i Standard, formår at placere sig højt på denne liste. Det overrasker alligevel nok kun de færreste, der har spillet med eller imod kortet. Selvom Uro, Titan of Nature´s Wrath ikke producerer mana i sig selv, så er det et kort, der holder tempoet højt med muligheden for at snyde lande ind i spil fra hånden. Den tangklædte titan trækker kort og giver liv samtidig med, at den ramper i et væk. Får den lov til at blive på bordet, så skaber den meget gunstige omstændigheder for, at man ikke alene kan holde spillet kørende, men at man også ender med en fjollet mængde resurser, og det er bl.a. i form af flere lande og derved mere mana. Endnu bedre er det, at kortet kan spilles igen og igen fra graveyarden, hvor det vender tilbage som et 6/6 creature med den førnævnte trigger, der giver adgang til samme frie bar og gavebod. Uro er formentlig bordets største trussel, der nægter at blive væk, når den er i spil, og dens tempofordele fungerer på flere akser end de fleste andre kort på listen, hvilket gør den til et anderledes bud på en af de bedste (pseudo-)mana dorks.

9 – Elvish/Simian Spirit Guide

Skal man bruge hurtig mana enten til tempo, et aggressivt tidligt play eller som setup til en combo, så findes der både elver og abe, som begge er ganske villige til at lede vej. Elvish Spirit Guide og Simian Spirit Guide er i grunden nogle tumpede 2/2 creatures til 3 CMC hver, men som dog kan exiles fra hånden for at producere henholdsvis og i mana source-tempo. Da man kan aktivere deres manaproducerende ability og samtidig både omgå summoning sickness, land drop-grænse, timing ved at caste spells og derved også stacken, såvel som en reel mana cost, er disse to kort i og for sig gratis mana, som blot koster en plads iblandt de 100 kort i bunken. Nuvel, det er blot et mana burst på en enkelt mana, og kortene har kun et skud i bøssen hver, men de har også den mulighed, at man kan udnytte deres niche ability: at blive castet som creature, skulle man have brug for sådan et. Oftest er de dog den ekstra mana, der sætter skub i tingene, og nogle gange også det “Get out of jail”-kort, som kan redde en, når lokummet brænder. Lad mig dertil sige, at man ikke har levet med vinden i håret, før man har tutoret med Summoner’s Pact efter ESG for at få råd til sin Veil of Summer eller Avoid Fate.

10 – Gilded Goose

Sidst men ikke mindst, så har vi klassens dumme gås… sagde jeg “dumme gås”? Jeg mener selvfølgelig klassens prægtige og forgyldte gås. Den er ingen paradisfugl, og nuvel, den kan ikke spytte farverig mana ud i æteren tur efter tur, medmindre man finder en måde at fodre den med Food tokens på. Ikke desto mindre, så er Gilded Goose ikke en “strictly worse” BoP. Hvor mana dorks ofte kan blive lidt ligegyldige senere i spillet, særligt dem uden power eller andre af de abilities, der har indflydelse på bordet, så kan GG gøre en særligt spændende ting, der er relevant i mindst to specifikke kontekster. GG kan producere Food tokens, som kan spises for 3 liv hver. Det kan gøre, at man undviger en frygtelig skæbne og lægger grunden for et comeback. Men Food tokens er jo nogens værk – bagværk – og derved også Artifacts. Dvs. at de også bidrager til Artifact-synergier. Har man f.eks. spillet Tropical Island, dernæst en Mox Sapphire og så GG, så kommer Emry, Lurker of the Loch ind på bordet for blot i samme tur. Sjældent har man set et bedre makkerpar. GG kan også give Urza, Lord High Artificer æg til morgenbuffeten eller sætte rusturen godt i gang på Tolarian Academy. GG tjener derfor sin plads på listen ved at yde en ganske særlig funktionalitet, der lidt ligesom Deathrite Shaman kan påvirke tempoet for spillet og regnestykket for modstanderen både tidligt og sent.

Hvilken type ramp har dit deck brug for?

De fleste Highlander deck har gavn af mana acceleration, og netop fordi man spiller 100 kort, så er det ofte nemt at finde pladsen, uanset om det er bidende nødvendigt eller ej. Men den type mana, man har brug for kan være vidt forskellig.

Nogle deck vil gerne have tidlig acceleration, andre vil have en komparativt set større mængde acceleration for at spille et tempospil over for modstanderen. Der er deck, som ønsker en lind strøm af ekstra mana, fordi deres spells koster mere, og så er der de deck, der har brug for en eksplosiv mængde mana (f.eks. en uendelig mængde mana) til en payoff enten i form af en combo eller en finisher, som skal afvikles over en enkelt tur. Nogle gange deck har brug for kvalitativ ramp, hvor den ekstra mana bruges til fixing, så man sørger for at ramme netop de farver, man har brug for. Andre deck har brug for kvantitativ ramp, fordi det i højere grad er mængden af ekstra mana, der gør en forskel.

I det følgende vil jeg give en ikke-udtømmende beskrivelse af, hvordan man kan tænke mana acceleration ind i sine deck på en lidt anderledes måde.

Aggro deck forsøger at løbe hurtigere end sin modstandere, og derfor er der sjældent tid til at spille mana dorks, der ud over at byde på mana, både er skrøbelige og ikke lægger pres på bordet. Man spiller ofte Moxes ind som ramp for at få fuld fart over stepperne i de tidligere ture, inden modstanderen kan nå at stabilisere, men der findes også creatures, der kan hjælpe med mana. F.eks. Burning-Tree Emissary, som er gratis at få i spil, så længe man har en måde at bruge de ekstra to mana på.

Man kan også i visse tilfælde spille mana dorks som Llanowar Elves eller Noble Hierarch, særligt i Gruul eller Selesnya, og det er også værd at overveje et kort som Orcish Lumberjack, der kan forvandle en Forest til 4 mana, eller Elvish Spirit Guide/Simian Spirit Guide, der giver muligheden for at lave små accelerationer. Hvis man spiller aggro deck på tre eller flere farver (Naya Landfall eller 4C/5C Humans), bør man dog overveje fixing enten i form af mana dorks som Birds of Paradise og Deathrite Shaman eller mana rocks som talismanerne. Hvis man spiller en aggressiv landfall strategi, kan man jo krydre sit deck med creatures, der snyder lande ind i spil (Sakura-Tribe Scout, Walking Atlas eller det nyere kort Murasa Rootgrazer) og selvfølgelig også Lotus Cobra, hvis farverne er til det.

Spiller man Tempo, ligger tempo-strategien i at vinde fordelen ved at spille billige og effektive spells, som enten erstatter sig selv via card draw eller har effekter, der skaber inkrementelle fordele til trods for den billige pris. Alt det samtidig med at man skal kunne holde mana åben til at forstyrre flowet i modstanderens deck med bounce, counterspells, combat tricks og lignende. Alligevel spiller man færre lande end de fleste andre decktyper, så man har brug for hurtig og fleksibel mana via billige mana dorks og mana rocks, som kan blive ved med at holde strømmen af spells kørende, mens man etablerer sine trusler hurtigere og mere effektivt end modstanderen.

Typisk spiller man interaktionel ramp i Simic Tempo i form af Coiling Oracle, Growth Spiral og Uro, Titan of Nature´s Wrath, men mana acceleration i tempo deck handler også om overraskelsesmomentet. Hvis du har en Lotus Cobra og et fetchland i spil kan du trylle et land om til to mana og pludselig have adgang til Remand, Heroic Intervention eller Petty Theft, i stedet for Unsummon, Spell Pierce eller Force Spike-effekter, hvilket er et betydeligt skift i power niveau. Det er de små forspring og fordele, som tempo-arketypen eftersøger, og især hvis de ikke er helt tydelige for modstanderen. Man kan også opnå en lignende effekt med Wall of Roots, som kan aktiveres for mana med det samme og igen i modstanderens tur, men det skader ikke, hvis man kan lade ens mana dorks støde til i kamp, hvor de kan presse mere skade ind, og måske blive pumpet til ukendelighed af combat tricks. Tempo-arketypen handler altså om marginaler og at klemme mest muligt ud af færrest mulige resurser, så derfor er det godt med fleksible mana dorks, som kan spille flere roller.

Det sidste eksempel, jeg vil komme ind på her, er creature ramp i Turbo Combo deck, altså deck, hvor man ønsker at vinde på en tur. I den slags deck vil man gerne have sine mana dorks ned tidligt, dvs. ofte på tur et eller senest tur to, hvor man så bygger op til én eksplosiv tur, hvor man har råd til at lave hele sit setup og måske endda kombinere det med sit payoff. Det er sjældent en helt glat proces, men i et combo deck, hvor du skal kunne true med at kunne fyre din combo af og vinde med det samme, skal du have en plan, der er svær at interagere med, når alle stjerner står rigtigt. Ikke mindst kan det nogle gange være en fordel at lægge et pres på modstanderen, der gør denne nervøs for selv at søsætte sit eget projekt.

I mit Kiki-Pod deck, der delvist er inspireret af et Modern Vannifar bryg og Canlander Temur Pod, kan det være svært at have nok mana til både at spille Birthing Pod/Prime Speaker Vannifar og samtidig være i stand til at udføre comboen i samme tur. Derfor spiller man også både counterspells og andre måder at beskytte sine komponenter på, så man kan holde ud til den tur, hvor Vannifar ikke længere er helt træt af rejsen. Det vigtigste forsvar er dog, at have en hurtig start, og det har man med en meget fleksibel ramp-plan, der bl.a. indeholder kort som Utopia Sprawl og Wild Growth, en Sol Ring, såvel som semi-billige reanimation-effekter som Sevinne´s Reclamation og Renegade Rallier til at hente fetchlande tilbage på bordet. Men man spiller også også en lang række tutors delvist til at finde comboen. Heraf spiller man Green Sun´s Zenith og Wargate, der henter creatures direkte i spil. De bruges typisk også til at hente mana dorks i spil tidligt i kampen. Et typisk tur 1 play kan være at hente Dryad Arbor direkte i spil med GSZ, og så exile en Spirit Guide en ekstra mana eller spille Sol Ring plus land ind i enten Prime Speaker Vannifar eller Birthing Pod, så man kan begynde at gå af på tur tre.

Det er vigtigt at pointere, at der ikke findes en bedste mana dork eller creature ramp enabler, der passer på alle deck, ej heller til alle grønne deck, selvom næsten alle kort på min top 10 kan spilles i grønne deck. Typisk har visse tribal deck sine egne mana dorks, der er særligt effektive, når de befinder sig det pågældende tribal deck. Her kan man bl.a. nævne Elves, Slivers og Druids, der har meget effektiv synergi i forhold manaproduktion, men omvendt vil artifact deck typisk have en række blå creatures og artifact creatures, der i stedet for at give ekstra mana, gør artifacts billigere. Typisk finder man mana synergi i de deck, der har fokus på en bestemt korttype eller undertype, så når man bygger deck med den slags tematik, kan det betale sig at lede efter, hvilken type særligt effektiv manaproduktion og card advantage, som den tribe eller det tema kan præstere.

Det er også værd at nævne, at mana dorks som udgangspunkt er ret ringe til alt andet end manaproduktion sammenlignet med de fleste andre creatures, man inkluderer i et højniveausformat som Highlander. Så hvis man kan finde en erstatning med bedre synergi, mulighed for at beskytte sig selv eller som giver mere værdi på sigt, så kan det være værd at udskifte selv de mest effektive manaacceleratorer til nogen, der hjælper ens deck bedre på vej.

Lister over manaaccelererende creatures

Her finder du en række forskellige lister med alt fra mana dorks til landetutors. Jeg har givet dem alle en karakter, der er baseret på effektivitet og spilbarhed ud fra de samme objektive kriterier, som står nævnt tidligere i artiklen. I nogle tilfælde har jeg givet en ekstra karakter med en stjerne, der betyder, at kortet fortjener anseelse, hvis det spilles i et deck med en særligt synergisk kontekst.

Hvis der mangler kort inden for en kategori, tager vi gerne imod et praj. Vi håber på at holde listerne opdaterede, så de kan fungere som opslagsværker primært for Highlander-spillere, men bestemt også for spillere af andre formater.

1.1 Mana dorks

1.2 Untappers

1.3 Manafiltre

1.4 Rampers

1.5 Land cheaters

1.6 Land fetchers

1.7 Mana bursters

1.8 Rock makers