Referat af møde i Regel- og Pointråd 6/10, 2022

Torsdag d. 6. oktober 2022 blev der afholdt møde i Scandinavian Highlanders Regel- og Pointråd om de følgende emner:

  1. Revision af Point- og Watchlisten
  2. Spørgeskemaundersøgelse om spillerbasens holdninger
  3. Cockatriceligaen
  4. Efterårsturnering
  5. Fastlagt dato for Regel- og Pointrådsmøder

ÆNDRINGER I POINTLISTEN OG WATCHLISTEN

Der blev foretaget to ændringer i Pointlisten d. 6. oktober, nemlig Demonic Consultation +1 (1) og Spellseeker +1 (2).

Scandinavian Highlander indbyder ligesom de andre Highlander-formater og lignende formater som cEDH til at være hjem for meget effektive og kraftfulde comboer, der kan være svære at interagere med. Dette er især i kraft af formaternes store kortpulje, og i konteksten af en meta med hurtige og veltunede aggro deck og kvælende control deck er de bedste combo deck også nødt til at være ekstremt effektive og hurtige. Det gør det svært for midrange deck at finde et ben at stå på, især hvis ikke man spiller farver, der giver mulighed for at spille counter spells, at forstyrre tutoring, at plage modstanderens manabase eller på anden vis at forstyrre combo deckets fremtur. Derfor vil man ofte stå i en situation, hvor man taber til, at modstanderen lægger sin kabale, inden “fair” deck har en chance for rigtigt at komme i gang. Da vi i Regel- og Pointrådet ønsker, at der skal være en sund balance imellem arketyperne og en rimelig repræsentation af dem alle, har vi derfor valgt at fortsætte med at slå hårdt ned på nogle af de vigtigste combo-elementer, og her bliver især Thassa’s Oracle-baserede deck ramt.

Pointrådet var på forhånd forberedte på at give mindst ét ekstra point til Oracle-comboer, især de blå-sorte varianter, men der var en længere diskussion om, hvor vidt det var Demonic Consultation, Tainted Pact eller om sågar Thassa’s Oracle igen skulle stå for skud. Argumentet for Demonic Consultation var, at kortet er et hurtigere og mere effektivt komponent i afviklingen af comboens win condition, hvorimod argumentet for Tainted Pact gik på, at det er en bedre tutor, som kan bruges både i decket og andre steder som en instant speed tutor til at finde netop det, spilleren har brug for. Der var på den anden side også et argument for, at Tainted Pact ville miste sit appel som tutor i andre typer af deck, hvis kortet havde point. Så der var altså ikke udpræget enighed om, hvilket kort der skulle have pointet, men via afstemning besluttede flertallet, at Demonic Consultation blev tilføjet til Pointlisten til +1 (1).

Et andet komponent i visse Oracle deck har været Spellseeker, men kortet har i andre Highlander-formater også indgået i Birthing Pod combo deck, Ephemerate value-comboer og har til og er til med blevet det vigtigste komponent i sin egen deck-arketype, der er centreret omkring at taget et uendeligt antal ture med Ephemerate, Time Walk, Neoform og Timeless Witness eller Archeomancer. Der er til og med kommet Micromancer i Dominaria United, der giver Neoform/Pod Chain-comboer endnu et komponent, som til og med ville kunne hente førnævnte Demonic Consultation, hvis i stedet for at gå efter Time Walk vælger Thassa’s Oracle-vejen. Tre mana tutors, som er begrænsede, plejer generelt ikke at blive sanktioneret så hårdt i Scandinavian Highlander, men når de sidder på creatures, som kan snydes i spil med kort som Flash eller Neoform, og derefter kan blinkes og/eller reanimates, og som er nemme at finde med en række creature tutors, så bliver de ret nemt til ekstremt effektive elementer, der kan samle alle de komponenter, som combo-deck skal brug for at afvikle både sin plan A, B og C. Her ligger Spellseeker rigtig lunt i svinget i forhold til Imperial Recruiter og Recruiter of the Guard, fordi netop hvid og rød p.t. ikke har en ligeså effektiv creature-baseret combo, der kan måle sig med Oracle combo. Vi vælger derfor at sætte Spellseeker op med et point, altså +1 (2).

Det skal nævnes, at vi bliver ved med at holde øje med især combo deck og deres plads i metaen fremadrettet, men det er heller ikke gået forbi Rådets næse, at der i nyere tid er kommet flere redskaber til at besvare tutoring og triggered abilities via Stifle-effekter og andet, og disse kan altså også være med til at holde combo deck i kort snor, og måske helt lukke ned for dem. Derfor tager vi blot inkrementelle skridt på vej til at sanktionere combo arketyperne.

ÆNDRINGER I WATCHLISTEN

Vi valgte at fjerne Karakas +1 (1) og Sensei’s Divining Top +1 (2) fra Watchlisten. Karakas ser ikke ligeså meget spil på tværs af farverne, som man kunne have frygtet, og selvom det kan føles undertrykkende at sidde over for Karakas, når man spiller mange Legendary creatures – og nu bliver der også trykt flere og flere gode Legendary creatures i de nyere sæt – så er det også et godt svar til ting som Ragavan, Nimble Pilferer og Dark Depths comboen, der generelt kan være svær at interagere med for visse deck. Et point kan gøre forskellen på, om man inkluderer Karakas i deck, der måske ellers kan have svært ved at interagere med den slags, så vi vælger at fjerne kortet fra Watchlisten.

Der var også en generel stemning af, at Sensei’s Divining Top – selvom det er et meget stærkt kort – ikke har vist sig at være så problematisk, at det fortjener et ekstra point i den nuværende meta. Snurretoppen kan både trække spillet i langdrag og trække spillere ud af håbløse situationer, og derudover er kortet enormt svært at interagere med for mange deck. Det sagt, så var der ikke stemning for at beholde kortet på Watchlisten, så det fjernes.

Der blev også talt om de andre kort på Watchlisten dvs. Skullclamp +1 (1), Tainted Pact +1 (1) og Wrenn and Six +1 (1), men uden at diskussionerne udløste ændringer. I stedet for Tainted Pact blev det Demonic Consultation, der – som nævnt ovenfor – endte med at få et point. Dog beholder vi Tainted Pact på Watchlisten for at vurdere, om det er nødvendigt at sanktionere Oracle combo yderligere. Størstedelen af Rådet mente ikke, at vi havde set Skullclamp eller Wrenn and Six i nok deck til, at det gav mening, at give kortene point, men der var bred enighed om fortsat at holde øje med dem. Skullclamp kan være en lidt for effektiv måde at trække kort på til prisen i aggro, Death & Texas, Aristocrats og lignende, og det er kun blevet bedre, efter Urza’s Saga er kommet til. Wrenn and Six giver både Lands-varianter og Gruul-baserede midrange deck en værktøjskasse, der kan fjerne små dyr, sørge for, at man aldrig misser land drops, eller at man kan få sine Horizon-lande, Cycling-lande, Channel-lande eller Strip Mine/Wasteland tilbage og derved låse modstanderen fra forskellige vinkler eller at kunne trække ekstra kort. Få Rådet repræsenterer det et kort, der kan udgøre en vinkel, hvorpå man kan holde Lands deck lidt i snor, fordi de ofte vinder på Land Destruction og card advantage, og fordi det har været svært at sanktionere arketypens brede adgang til ekstremt stærke kort, som ofte kan være svære at interagere med. I denne omgang har vi dog valgt ikke at give point til nogen af disse kort.

Tre ændringer blev foreslået til Pointlisten og Watchlisten i form af Basalt Monolith, Jace, the Mind Sculptor og Mana Drain. Basalt Monoliths inklusion på Pointlisten peger tilbage på formatets spæde begyndelse, hvor Basalt Monolith comboer blev spillet vidt og bredt. Som formatet modnedes, og dets spillere udviklede sig som deckbyggere, blev den slags strategier færre og færre, men Rådet vurderede dog, at Basalt Monolith alligevel fortjener sit point, fordi det i modsætning til kort som Grim Monolith har mange veje til uendelig mana, og at selv med den forholdsvis lille investering på 1 point tvinger spillerne til at dedikere sig lidt mere til denne strategi, hvis man ønsker at inkludere uendelige mana comboer i sit deck.

Der var et ønske fra spillerbasen om, at man kiggede på Jace, the mind Sculptor og Mana Drain med henblik på henholdsvis at fjerne det førstnævnte kort fra Pointlisten og at øge det sidstnævnte korts point. Der var en længere diskussion om, hvor vidt Jace fortjente sit point til sammenligning med planeswalkers på Pointlisten og Watchlisten, navnlig Oko, Thief of Crowns og Wrenn and Six samt planeswalkers som Teferi, Time Raveller, der endnu ikke er at finde på nogen af listerne. Der var dog ikke stemning for at fjerne Jace fra Pointlisten, men i stedet tilføjede vi kortet til Watchlisten til -1 (0). Mana Drain var der derimod hverken stemning for at øge point på eller at tilføje til Watchlisten til +1 (2), så kortet forblev urørt.

Til sidst havde vi en diskussion om, hvordan vi skulle forholde os til Universes Beyond kort med limited print og Unfinity sættet, der nu inkluderer “Un”-kort, som er legale i Eternal-formater. Universes Beyond kortene forbliver legale i Scandinavian Highlander bl.a. på grund af vores proxy-regler, der udgør en måde, hvorpå vi kan tillade spillerne at finde vej rundt om eksklusive kort med begrænset oplag og kort med høje priser.

Unfinity-kortene fik dog ikke mange varme ord med på vejen, og en bekymring herskede om, at vi potentielt set nu skal til at introducere nye elementer, der kan øge graden af kompleksitet og forvirring uden et rimeligt payoff fra et gameplay perspektiv. De kan både forsinke spillet og skabe yderligere uvished i et allerede kompliceret format, og det er især problematisk i turneringssammenhænge. Det drejer sig især om de såkaldte “Stickers” og “Attractions”. I første omgang forholder Rådet sig afventende, men efter forslag fra et medlem af Rådet, vælger vi at sætte hele Unfinity sættet på vores Watchliste, så vi kan beslutte os for, om der er grobund for bekymring og sanktioner, når (eller hvis) vi ser kortene sprede sig og blive spillet i andre formater.


SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE

I ugen op til mødet i Regel- og Pointrådet blev der foretaget en spørgskemaundersøgelse iblandt spillerbasen om spillernes eget spilleradfærd, tilfredshed med formatet, inklusion, spilmuligheder (fysisk og digitalt), Pointlisten og andet.

Der var generelt en meget positivt stemning vedrørende formatet og spillermiljøet, dog med enkelte bemærkninger om, at formatet var præget af for meget combo. Der var også generelt et ønske om flere begivenheder både kompetitive turneringer (både fysisk og online) og mere afslappede spildage.

Rådet har diskuteret svarene og vil forsøge at inkludere dem i vores beslutninger fremover.


COCKATRICELIGAEN

Der blev ikke foretaget nogen ændringer i Cockatriceligaen. Bent Holshagen Hemmingsen fortsætter som TO for ligaen i næste sæson, og den vil blive afviklet fra d. 10. oktober til d. 20. november 2022. Playoff vil blive spillet søndag d. 27. november kl. 12.

Rådet talte om muligheden for at afvikle Playoff-kampe på egen tid og forskudt, men forslaget blev skudt ned af TO på baggrund af, at det skaber en del merarbejde og fjerner fornemmelsen af, at Playoff spilles som en turnering, gør det sværere at optage og overvåge, samt gør det sværere for tilskuere at se med.


EFTERÅRSTURNERING

Der planlægges en åben og pointgivende fysisk turnering i slutningen af oktober/starten af november. Datoen er som antydet endnu uvist, og det samme gælder stedet, men turneringsgruppen arbejder på at få detaljerne på plads snarest.


FASTLAGT DATO FOR REGEL- OG POINTRÅDSMØDER

Til sidst blev det vedtaget, at datoer for møder i Regel- og Pointrådet fastlægges fra møde til møde, så man kender datoen i god tid, og så vi kan offentliggøre datoen for spillerbasen, hvis individer skulle have lyst til at byde ind med forslag, forespørgsler eller kritik.


DELTAGERE

  • Bent, Daniel, Jannik og Tobias.