Referat af møde i Regel- og Pointråd 17/7, 2022

Søndag d. 17. juli 2022 blev der afholdt møde i Scandinavian Highlanders Regel- og Pointråd om de følgende emner:

 1. Revision af Point- og Watchlisten
 2. Cockatriceligaen
 3. Turneringsgruppen
 4. Planer for efteråret
 5. Roller og stedfortrædere
 6. Repræsentation i forskellige dele af landet
 7. Økonomi
 8. Casual events med mulighed for at spille andre formater
 9. Duel Masters kort som “officielle” proxies
 10. Opfordring til at bruge Discord til byt, handel og lån

 • REVISION AF POINT- OG WATCHLISTEN: Vi diskuterede ændringer i Watchlisten og Pointlisten.
  • ÆNDRINGER I POINTLISTEN:
   • Merchant Scroll +1 (1)
   • Thassa’s Oracle +2 (3)
  • TILFØJELSER TIL WATCHLISTEN:
   • Sensei’s Divining Top +1 (2)
   • Tainted Pact +1 (1)
   • Wrenn and Six +1 (1)
  • FJERNES FRA WATCHLISTEN:
   • Paradox Engine +1 (1)
   • Ragavan, Nimble Pilferer +1 (1)
   • Wishclaw Talisman -1 (0)

Ændringer i Pointlisten

Der var to ændringer i Pointlisten: Merchant Scroll +1 (1) og Thassa’s Oracle +2 (3).

I Regel- og Pointrådet kan vi godt lide at lege med ilden, og vi har før fjernet point fra “farlige” kort for at gøre spillerbasen mere opmærksomme på dem og for at opfordre folk til at brygge mere. I april 2021 fjernede vi Merchant Scrolls point, og der skulle så gå over et år, før vi begyndte at se folk udnytte det. Det var især sammen med Ancestral Recall, at Merchant Scroll viste sit potentiale, da kortets noget begrænsede evne til at søge library’et igennem ikke har vist sig at være vanvittigt anvendeligt i metaens dominerende combo decks, der ofte foretrækker blå Sorceries eller Instants i andre farver end blå som payoffs. Den manglende fleksibilitet har også gjort, at kortet ikke blev spillet over Spellseeker. Det sagt, var det dog muligheden for at spille en slags ekstra Ancestral Recall, der gjorde, at vi besluttede os for give kortet point igen. Det var enten Scroll eller Recall, og Scroll tilbage på 1 virkede mere fornuftigt end Recall tilbage på 7.

Det kommer nok ikke som den store overraskelse for folk, at Thassa’s Oracle en dag skulle genbesøges, og den dag blev altså ved dette møde. Oracle combo har ikke været allestedsværende, men kortet var dominerende ved Martsturneringen, og vi har siden set nye deltagere iblandt spillerbasen forsøge at knække kortet på nye måder. Det vildeste eksempel må siges at være en kombination af Time Vault, Painter’s Servant og Thassa’s Oracle comboerne, der virkelig viste, hvordan man kan komme uden om Oracle combos klassiske udfordring med at jonglere point, når man samtidig skal have en høj densitet af tutors for at holde tempoet højt. At der inden for det seneste år-halvandet er blevet trykt nye tutors og cantrips gør, at Oracle-orienterede arketyper er blevet stærkere, så pludselig står vi i en ny situation, og samtalen kom også vidt omkring. Der var tale om at lave en pointpakke på 3 point fordelt ud over Oracle, Demonic Consultation og Tainted Pact, men i sidste ende endte vi kun at straffe Thassa’s Oracle ved at hæve kortet fra 1 til 3 point.

Ændringer i Watchlisten

TRE KORT FJERNET FRA WATCHLISTEN: Paradox Engine, Ragavan, Nimble Pilferer og Wishclaw Talisman.

Paradox Engine er et kort, som kan være svært at vinde over, når først det er på bordet, da kampen ofte er færdig den tur på trods af, at turen som regel snegler sig videre i et ekstra kvarter. Kortet blev dog i diskussionen sammenlignet med Fastbond, der også udgør en motor, som kræver en del komponenter for at kunne spinde. Vi besluttede derfor, at kortet i sig selv ikke var værd at straffe, da det i højere grad drejer sig om at kigge på hurtig mana og tutors, og da Paradox Engine deck ikke har domineret metaen på noget tidspunkt, og da disse deck allerede er ramt af en aggressiv pointgivning, valgte vi at fjerne kortet fra Watchlisten til +1 (1).

Den flabede abe Ragavan tog verden med storm, da den blev opgraderet fra token til kort i Modern Horizons 2 sidste år. Rådet blev enige om, at selvom kortet gør en masse for en meget lille omkostning og lægger et voldsomt pres på bordet, så garanterer det bestemt ikke en sejr, når kortet kommer på bordet. Derfor ser vi ingen grund til at behandle Ragavan, Nimble Pilferer som en trussel imod formatet p.t. Kortet fjernes fra Watchlisten til +1 (1).

Vi har i længere tid diskuteret muligheden for at sætte Wishclaw Talisman ned fra et point til nul, da kortet ikke rigtigt har set spil. Med en indstrømning af nye combo-deck, herunder flere Time Vault deck, besluttede vi os dog for, at det var for risikabelt at gøre denne potentielt meget stærke tutor gratis at spille. Kortet fjernes derfor fra Watchlisten til -1 (0).

TRE TILFØJELSER TIL WATCHLISTEN: Sensei’s Divining Top, Tainted Pact og Wrenn and Six.

Da vi i sin tid valgte at give Sensei’s Divining Top et point fra nul, var flere medlemmer af Regel- og Pointrådet forbløffede over, at kortet ikke havde fået point på vores Canadiske venners liste. Kortet indgår i comboer og synergier med bl.a. Counterbalance og Mystic Forge, men det er den rå styrke i kortfiltreringen, som gør det muligt for deck i alle farver, at kunne trække sig ind i svar og trusler med høj effektivitet. Det er kun blevet vildere, efter Urza’s Saga blev trykt, og derfor vælger vi at sætte kortet på Watchlisten til +1 (2).

I et forsøg på at holde Oracle combo i snor blev det diskuteret, om vi skulle give point til kort som Demonic Consultation og Tainted Pact, men da alle pointene endte på selve Thassa’s Oracle, besluttede vi os for, at Demonic Consultation ikke behøvede point, da det ikke bliver spillet andre steder i Scandinavian Highlander. Tainted Pact derimod ser spil i visse andre deck, og kortet er – ud over en win condition – også en ekstremt effektiv tutor, så derfor vælger vi at tilføje kortet til Watchlisten til +1 (1).

Sidst men ikke mindst så har Wrenn and Six før været af og på Watchlisten nærmest lige siden begyndelsen af formatet. Med flere og flere lands-orienterede deck i metaen, der i øvrigt har haft bedre og bedre resultater til turneringer og i Cockatriceligaen, har vi valgt at kigge arketypens kort igennem, og her er Wrenn and Six en meget billig Planeswalker, som både gør det svært for 1 toughness creatures at overleve, sørger for, at man ikke misser et landdrop, og garanterer, at kort som Wasteland, Strip Mine og Boseiju, Who Endures kan fortsætte med at undertrykke modstanderen på en demoraliserende facon tur efter tur. Derfor tilføjes kortet til Watchlisten til +1 (1).

Alle ændringer blev vedtaget med øjeblikkelig effekt, og både Pointlisten og Deck Validatoren på siden her er blevet opdateret.


 • COCKATRICELIGAEN

Der var en del uklarheder i afviklinger af Forårssæsonen, hvor ansvaret for forskellige opgaver skiftede hænder flere gange. Bent Holshagen Hemmingsen har derfor meldt sig som ansvarlig for Cockatriceligaen i Sommersæson 2022. Hvis man har spørgsmål angående ligaen og sæsonen, der begynder d. 25. juli og kører i 6 uger indtil d. 4. august, bedes man henvende kontakt til Bent via Discord.

Ved mødet tilbage i april vedtog vi som forsøg at spille med blinde pairings, sådan så de tilladte udskiftninger i et langt mindre omfang blev foretaget med henblik på at meta-game imod modstanderne med næsten perfekt information, og i stedet skete for at spillerne løbende kunne forbedre sine decklister og eksperimentere med nye kort. Der var generelt bred enighed om, at dette tiltag var en god retning for ligaen, så dette tiltag fortsætter.

Til gengæld var der medlemmer af Regel- og Pointrådet, som fandt det problematisk, at man havde lov til at foretage udskiftninger inden Playoff, og efter en livlig diskussion blev der stemt om, hvor vidt vi skulle låse decklisterne efter sidste udskiftning. Det blev derved vedtaget på prøve i Sommersæson 2022, at spillernes decklister låses efter udskiftningerne mellem uge 4 og 5. Dvs. at den liste, som man spiller med i uge 5-6, derfor er den liste, man kvalificerer sig med til Playoff uden mulighed for at foretage yderligere ændringer inden.


 • TURNERINGSGRUPPEN

Tobias Erik Alexander Andersen udtræder af Turneringsgruppen.

Turneringsgruppen planlægger ny dato i august/september til turneringen i Baltzer Games, der blev udskudt fra maj/juni.

Møn-turneringen er eftersigende stadig under planlægning, og der er ifølge Møn-gruppen ikke noget konkret på plads endnu. Vi vender tilbage med flere oplysninger, når brikkerne falder på plads.


 • PLANER FOR EFTERÅRET

Der blev diskuteret tidlige planer for årets tredje og sidste fysiske turnering senere på efteråret.

Inden årets begyndelse og efter Årsmesterskab 2021 vedtog vi, at Cockatriceligaen kun fik to direkte kvalifikationer til Årsmesterskab 2022, så der stadig ville være mulighed for at kvalificere sig via point for de spillere, som har vist deres dedikation og deltaget i adskillige events året igennem. Efter sommer- og efterårssæsonerne af Cockatriceligaen er blevet spillet færdig, og vi har fundet sæsonernes mestre via de to Playoffs, vil der blive arrangeret en kvalifikationsbegivenhed, hvor Vintermesteren Jannik dyster imod Forårsmesteren Asbjørn om en plads til Årsmesterskabet, og det samme gælder den kommende Sommermester, der dyster imod den kommende Efterårsmester. Til disse kampe er der frie decklister, som ikke er bundet til de lister, som spillerne hver især har vundet Playoffs med. Spillerne kan altså frit vælge en ny deckliste til deres kamp.


 • ROLLER OG STEDFORTRÆDERE

Det er blevet vedtaget, at alle roller med ansvar skal forbindes med en stedfortræder og en handlingsplan for, når vedkommende, der har denne rolle – af den ene eller anden årsag – ikke kan håndtere sit ansvarsområde.

Der skal være adgang til og vejledning for al infrastruktur for samtlige medlemmer af Regel- og Pointrådet. Dette omfatter især Google Drive, hjemmeside, Youtube-kanal, Twitch-kanal og Discord-server.


 • REPRÆSENTATION I FORSKELLIGE DELE AF LANDET

Det blev foreslået, at alle områder i landet med en aktiv spillerbase skal have en repræsentant, der bliver talsmand for området til Regel- og Pointrådsmøder.

Der er blevet oprettet kanaler på Discord-serveren, der kan fungere som chat og samlingspunkter for spillere i specifikke områder af landet.


 • ØKONOMI

Der mangler en plan for håndtering af generiske præmier som f.eks. brandede sleeves og playmats. Turneringsgruppen vil lægge en plan for, hvordan økonomien håndteres, så indkøb af præmier kan varetages på en forsvarlig måde.


 • CASUAL EVENTS MED MULIGHED FOR AT SPILLE ANDRE FORMATER

Der blev efterlyst mulighed for at have en bredere vifte af formater repræsenteret til casual begivenheder som f.eks. den månedlige spildag i Across-the-Board i Ballerup. Der vil blive lagt mere fokus på, at disse dage også indbyder andet end Highlander-spillere, så der også er mulighed for at spille formater som Commander, Farmer Dating Highlander, Cube og andet.

Hvis man har spørgsmål herom, kan man henvende sig til Jannik på Discorden for at høre nærmere især om de månedlige casual spildage i Across-the-Board, Ballerup.


 • DUEL MASTER PROXIES

Det blev vedtaget, at de såkaldte Duel Masters Collaboration Card-udgaver af p.t. 16 forskellige klassiske Magic: the Gathering kort kan spilles som “gratis” proxies på lig fod med WCD, IE og CE kort. Dvs. at disse kort ikke tæller mod begrænsningen på 20 proxies i turneringslegale Scandinavian Highlander deck.

Disse kort omfatter:

Birds of Paradise

Black Lotus

Brainstorm

Earthquake

Emrakul, the Aeons Torn

Jace, the Mind Sculptor

Lava Coil

Library of Alexandria

Living Death

Mons’s Goblin Raiders

Muscle Sliver

Nicol Bolas

Pouncing Jaguar

Serra Angel

Sliver Queen

Urza’s Rage


 • HANDEL, BYTTE OG LÅN PÅ DISCORD

Der blev opfordret til, at spillere anvender Discord-kanalen #kort-søges-sælges-eller-byttes til at købe, sælge, bytte eller låne. På den måde kan man hjælpe nye spillere i gang, og sørge for, at hjælpe hinanden, når man står og mangler kort til kommende turneringer og lignende.


DELTAGERE:

 • Aske, Bent, Daniel, Jannik, Tobias

– Scandinavian Highlanders Regel- og Pointråd