Referat af møde i Regel- og Pointråd 20/4, 2022

Onsdag d. 20. marts 2022 blev der afholdt møde i Scandinavian Highlanders Regel- og Pointråd om de følgende emner:

 1. Revision af Point- og Watchlisten
 2. Rammer for turneringer og pointstruktur
 3. Cockatriceligaen
 4. Fremtidige turneringer
 5. Casual spildage

 • REVISION AF POINT- OG WATCHLISTEN: Vi diskuterede ændringer i Watchlisten og Pointlisten.
  • ÆNDRINGER I POINTLISTEN:
   • Urza’s Saga +1 (1)
  • TILFØJELSER TIL WATCHLISTEN:
   • Karakas +1 (1)
   • Merchant Scroll +1 (1)
   • Ragavan, Nimble Pilferer +1 (1)
  • FJERNES FRA WATCHLISTEN:
   • Lurrus of the Dream-Den +1 (1)
   • Strip Mine +1 (4)

Ændringer i Pointlisten

Der var kun én ændring i Pointlisten i denne omgang, og det var tilføjelsen af Urza’s Saga fra 0 til 1 point. Urza’s Saga er et kort, som har været på alles radar i mange formater, ikke mindst Scandinavian Highlander, fordi kortet gør så meget og er nemt at inkludere i så godt som alle deck, og kortet optrådte også i 5 ud af 10 deck i Cockatriceligaens Vintersæson. Som udgangspunkt byder det på farveløs mana, der ender med at tutor efter en artifact med en specifik mana value på 0 eller 1, men dertil kan man også lave op til to Construct tokens, som skalerer alt efter, hvor mange artifacts man kontrollerer. Det giver kortet et solidt udgangspunkt, som er ret stærkt i de fleste deck, men i specifikke deck, der enten har en højere synergi med kortets effekter eller er i stand til at skabe redundans via kopier eller ved at kunne spille det igen og igen, kan kortet ikke alene fremkomme stærkt, men endda undertrykkende. Derfor valgte Rådet enstemmigt at stemme Urza’s Saga først på Watchlisten, dernæst igen enstemmigt at give det 1 point.

På trods af, at der ikke var mange ændringer i Pointlisten, var der flere kort, der kom på tale. F.eks. blev Strip Mine til +1 (4), Thassa’s Oracle til +1 (2) og Wishclaw Talisman til -1 (0) diskuteret. Strip Mine blev oprindeligt tilføjet til Watchlisten, fordi enkelte medlemmer af Rådet havde udtrykt bekymring for kortets undertrykkende karakter i såkaldte “Strip Mine Locks”, som især Lands-strategier gør brug af, men da kortet allerede har 3 point på listen, kan yderligere point gøre, at monofarvede og aggressive decks ikke længere har plads til det. Rådet stemte derfor for at fjerne kortet fra Watchlisten.

Thassa’s Oracle er for nyligt blevet bragt op af spillerbasen som et kort, der er fløjet under Rådets radar i forhold til point. Historisk set tog det os også lang tid, før vi valgte at give kortet et point, men til dags dato har diverse Oracle combo’er – på trods af en andenplads til Oracle Consultation Combo ved Cockatriceligaens Vintersæson 2021 og en andenplads til Doomsday Combo ved Martsturnering 2022 af to forskellige spillere – ikke formået at fremstå voldsomt dominerende i vores meta og har heller ikke formået at sikre nogen en plads til hverken Årsmesterskab 2021 eller 2022. Kortet forbliver dog på Watchlisten, og vi ser nærmere på dets status, som spillerbasen og metaen udvikler sig.

Sidst men ikke mindst, så kiggede vi på Wishclaw Talisman, og Rådet var meget tæt på at fjerne dets ene point, ikke fordi kortet ikke er stærkt nok, men fordi det ikke bliver spillet. Det er en logik, vi før har brugt med andre kort, og det har ofte gjort, at vi har set kort dukke op på diverse lister, hvilket vi ser som en positiv tendens. I sidste ende besluttede vi os dog for, at det var for risikabelt at lade combo deck få endnu en stærk tutor, især fordi vi så Storm combo deck dominere i Martsturneringen, og at arketyper som Time Vault er begyndte at vise sig. Kortet forbliver derfor på Watchlisten, men beholder sit point.

Ændringer i Watchlisten

Som nævnt tidligere blev Strip Mine fjernet fra Watchlisten, da der ikke var stemning for at øge kortets point, og at vi mener, at kortet ligger et fornuftigt sted generelt, hvor det langt fra er allestedsværende. Et andet kort, der blev fjernet fra Watchlisten i en tæt afstemning, var Lurrus of the Dream-Den til +1 (1). Kortet blev oprindeligt tilføjet, fordi muligheden for forskellige interaktioner med forskellige korttyper gradvist afdækkes mere og mere, og det gør, at kortet spilles i så godt som alle hvide og sorte deck. Det sagt, så vurderes det, at ligesom med kort som Opposition Agent og Hullbreacher, så er kortet en smal sag at reagere på og fjerne, og da vi ikke spiller med et sideboard eller anden zone, der gør det nemt at få adgang til kortet som companion, er kortet stærkt, men på ingen måde svært at besvare i Scandinavian Highlander. Derfor fjernes Lurrus of the Dream-Den fra Watchlisten.

Samtidig med at Watchlisten blev trimmet, blev der dog tilføjet nye kort. Det første af disse er Karakas til +1 (1). Der var lidt uenighed om, hvor vidt kortet rent faktisk fortjente at blive stemt direkte ind på Pointlisten, og i første omgang har vi besluttet os for blot at holde øje med kortet. Karakas anses som et vigtigt redskab for mange deck (ikke kun hvide) til at holde visse andre strategier i kort snor. F.eks. er Karakas det vigtigste svar imod Dark Depths-comboen, men det kan også sætte farten ned på payoffs i Through the Breach-, Sneak Attack– eller Eureka-strategier. Omvendt så spiller mange creature-baserede deck mange Legendary creatures som en del af deres aggressive strategi eller som svar, og her kan Karakas udgøre en undertrykkende lås, der kan være ekstremt svær at arbejde sig udenom, og da Karakas i bund og grund er en nem og omkostningsfri inklusion, der har en gratis og gentagelig Unsummon-effekt indbygget, og som til og med kan bruges med fordel til at redde eller genanvende egne creatures, er der ingen tvivl om kortets styrke og fleksibilitet. Karakas til +1 (1) tilføjes derfor til Watchlisten.

Merchant Scroll er en meget specifik blå tutor, der før har figureret på vores Pointliste, da vi overtog den fra Canadian Highlander, og tilbage i april, 2021 valgte vi at fjerne kortets point og tage det af listen, fordi det ikke havde set spil på noget tidspunkt. Vi ønskede bl.a., at spillerbasen forsøgte at knække det, og dette gør sig stadig gældende, men der var alligevel tilstrækkelig stemning i Rådet til at placere kortet på Watchlisten, især nu hvor combo-strategier som Storm har fundet sin vej tilbage til metaet. Derfor tilføjes Merchant Scroll til +1 (1) til Watchlisten.

Sidst, men bestemt ikke mindst, var der bred enighed for at tilføje endnu et meget stærkt og omdiskuteret kort til Watchlisten, nemlig Ragavan, Nimble Pilferer. Kortet har været registreret i 6 ud af 10 deck (6 ud af 9 røde deck) i Cockatriceligaens Vintersæson og 3 ud af 4 deck til sæsonens Playoff og 2 ud af 3 røde deck i Forårssæsonen. Det er et kort, der er blevet kaldt den røde Deathrite Shaman, og som i kraft af sine stærke abilities og billige mana value synes at være en selvskreven inklusion i alle lister, der ikke er decideret combo-orienteret. Derfor har vi også set kortet blive spillet i alt fra aggro, tempo, midrange og sågar control. En tur 1 Ragavan får hurtigt til spillet til at dreje sig om denne listige, lille abe, og kortet trækker meget opmærksomhed for en Savannah Lions. At det både ramper, stjæler kort og via sin Dash-ability kan være svært at fjerne, især med Sorcery speed-effekter, gør, at kortet har stjålet de vigtigste pladser i mange Modern og Legacy deck, men selv i et Singleton-format gør kortets styrke sig gældende. Derfor tilføjes Ragavan, Nimble Pilferer til +1 (1) til Watchlisten.


 • RAMMER FOR TURNERINGER OG POINTSTRUKTUR

Der blev vedtaget regler, rammer og et begrebsapparat for Åbne og Lukkede Turneringer, samt Pointgivende og Ikke-pointgivende Turneringer. Der blev også vedtaget en pointstruktur for Pointgivende Turneringer i Scandinavian Highlander, der tælles sammen i en pointstilling for alle spillere i spillerbasen, og som kan give adgang til Årsturneringen i slutningen af året.

Detaljerne kan findes på denne side:

Turneringer


 • COCKATRICELIGAEN

Der var ikke de store ændringer til Cockatriceligaen, da vi synes, at vi har fundet et godt format. Der var dog endnu en gang lidt ærgrelse over, at det var for nemt at “meta-game” imod hinanden baseret på deciderede hate kort, hvilket i enkelte tilfælde havde ledt til en dårlig stemning. Vi har altid spillet med, at det var muligt at foretage udskiftninger i sit deck løbende ud fra grundidéen om, at man både skal kunne øve sig i at blive bedre til at bygge Highlander deck løbende, og at man på den måde også kommer uden om, at spillere (både nye og mere eventyrlystne bryggere) registrerer et deck, der straks viser sig slet ikke at fungere og så at være tvunget til at spille med det i resten af sæsonen.

Den mulighed er blevet benyttet (eller udnyttet, alt efter hvem man spørger) til at introducere dedikerede svar til modstandere uge for uge og i værste fald “pre-sideboarde” en bunke kort, der målrettet lukker ned for modstanderen. Derfor vedtog vi for nogle sæsoner siden, at man kun måtte udskifte kort hver anden uge, så man som minimum skulle forholde sig til to modstandere, hvis man valgte at bruge sine udskiftninger på at “meta-game”. Det har været en relativt stor succes, der samtidig fjernede lidt af presset fra skuldrene fra de, der har følt sig anklaget. Vintersæsonen introducerede dog en række nye spillere til ligaen, og der var ingen tvivl om, at der både iblandt nye og erfarne spillere var en kompetitiv stemning, så en stor del af udskiftningerne var møntet på at ruste sig imod sine to næste modstandere.

I den netop påbegyndte Forårssæson prøver vi nu et nyt tiltag, der sammenfatter forskellige udgaver af udskiftningsreglerne og forslag, der før har været oppe at vende. I denne omgang vælger vi at holde fast i de 10 udskiftninger hver anden uge, og vi spiller stadig med åbne decklister, men til gengæld spiller vi med blinde pairings i den forstand, at man kender sine to første modstandere, når ligaen begynder, og så får man først sine næste to modstandere at vide efter deadline for udskiftninger. På den måde bliver det sværere at ombygge sit deck, så det er bedre stillet imod visse matchups, og forhåbentlig kan vi komme uden om lidt af den dårlige stemning, der er opstået.


 • FREMTIDIGE TURNERINGER

Vi havde besøg af Morten fra det, vi i forskellige sammenhænge har kaldt “Møngruppen” eller “Mønboerne”, og han repræsenterede en lille gruppe spillere fra den sydlige ø, som har taget Scandinavian Highlander til sig. Denne gruppe arbejder på det første Scandilander arrangement, der er planlagt af andre aktører end Turneringsgruppen, og vi havde derfor inviteret dem med for at høre om deres idé og at diskutere detaljerne. Datoen kom ikke helt på plads, men der er visse ting, vi allerede nu kan dele med spillerbasen:

 • Turnering afholdes i private omgivelser på Møn
 • Turneringen vil højst sandsynligt blive afholdt på en dato i juni
 • Der vil være en entré på 50,- og præmier tilknyttet
 • Turneringen tildeles point ud fra den etablerede pointstruktur, så deltagerne tjener point mod kvalifikation til Årsmesterskabet
 • Der vil blive arrangeret fælles kørsel fra København, og der arbejdes også på kørelejlighed i forlængelse af offentlig transport

Derudover er der stadig planlagt en officiel turnering, planlagt af Turneringsgruppen i slutningen af maj. Kun få detaljer er på plads, men den vil følge samme struktur som Oktoberturnering 2021 og Martsturnering 2022. Forvent det følgende:

 • Der planlægges turnering i Indre København
 • Den afholdes formentlig i slutningen af maj
 • Der vil være entré på 50,- og præmier tilknyttet
 • Turneringen er pointgivende, og førstepladsen kvalificerer sig direkte til Årsmesterskab 2022

 • CASUAL SPILDAGE

Der blev efterspurgt, at vi etablerede nogle faste casual spildage, hvor der er mere fokus på hygge, brygning og afprøvning af deck frem for hårdkogt konkurrence, point og præmier. Det er med stor fornøjelse, at vi kan sige, at vi har planlagt tre faste dage om måneden i København og Storkøbenhavn, og detaljerne er som følger:

 • Hver anden mandag spilles der Scandinavian Highlander på Kraftwerket @ Valgårdsvej 2, 2500 Valby. (D. 9. maj vil formentlig være første dato, men hold øje med Facebook-gruppen eller Discord for flere informationer).
 • Hver fjerde uge spilles der Scandinavian Highlander på Across-the-Board @ Banegårdspladsen 7, 2750 Ballerup. Første spildag er søndag d. 1. maj kl. 10:00-16:00. https://www.facebook.com/events/512668987014833/

DELTAGERE:

 • Aske, Bent, Daniel, Jannik, Mathias, Morten

– Scandinavian Highlanders Regel- og Pointråd