Tutors tilføjes til kortlisterne

Til alle bryggere og nysgerrige sjæle så har jeg tilføjet tutors i alskens afskygninger til kortlisterne. Listen er opdelt i 11 kategorier og ser lidt frit på det traditionelle “tutor”-begreb, da alle de inkluderede kort blot har det til fælles, at de lader spilleren lede sit deck igennem efter et kort (af eget valg, et specifikt eller et tilfældigt) uanset om det er via klassisk tutoring som ved Demonic Tutor, ved at afsløre kort fra toppen ligesom ved Cascade eller kort som Abundant Harvest eller noget helt tredje. Tutor-kortene er desuden opdelt i hvilken type kort, man må finde med dem, og hvor kortene sendes hen (til hånden, på toppen eller andet sted i library, til graveyarden, til exile eller til casting).

Kortlister

Kortlisten over tutors vil desuden være den første af kortlisterne, der bliver udstyret med et udgivelsesår og en opgørelse over mængden af kort inden for sin kategori efter udgivelsesår og sæt. Idéen med dette har ikke umiddelbart nogen stor implikation for deck building eller gameplay, men i stedet gør det, at vi kan danne os et billede af den generelle tendens i forhold til udgivelser af visse typer kort, og det kan evt. også give et billede af, hvilke typer deck, der p.t. har eller med tiden har fået bedre support og fra hvornår. F.eks. vil visse typer af f.eks. “tutors” følge WotC’s designfilosofi på et givet tidspunkt, og derfor præger det også, hvad vi har adgang til i forhold til deres anvendelighed og omkostning, dvs. utility og tempo.

Mangler vi specifikke kort, en særlig kategori eller andet funktionalitet, så er man meget velkommen til at foreslå det enten på vores Discord under Generelt / #diskussion eller via e-mail.