Referat af møde i Regel- og Pointrådet 13/1, 2022

Torsdag d. 13. januar 2022 blev der afholdt møde i Scandinavian Highlanders Regel- og Pointråd om de følgende emner:

 1. Revision af Point- og Watchlisten
 2. Engagement
 3. Cockatriceligaen
 4. Turneringsgruppen og turneringer
 5. Stream og videoer
 6. Companion Board

 • REVISION AF POINT- OG WATCHLISTEN: Vi diskuterede ændringer i Watchlisten og Pointlisten.
  • ÆNDRINGER I POINTLISTEN:
   • Life from the Loam +1 (1)
   • Oko, Thief of Crowns +2 (2)
   • Survival of the Fittest +1 (2)
   • Time Walk -1 (6)
  • TILFØJELSER TIL WATCHLISTEN:
   • Lurrus of the Dream-Den +1 (1)
   • Skullclamp +1 (1)
  • FJERNES FRA WATCHLISTEN:
   • Chain of Smog +1 (1)
   • Opposition Agent +1 (1)

Ændringer i Pointlisten

Efter en sæson og postsæson med en stærk tilstedeværelse af blå-hvide deck især i form af Jeskai Control, UW Control og Bant Blink, samt Death & Taxes, besluttede vi os for at se nærmere på en håndfuld af de resursegivende kort, som præger formatet for tiden. Især Ephemerate, Lurrus of the Dream-Den og Skullclamp var på programmet, men der var også flere stærke og resursegivende grønne kort, navnlig Life from the Loam; Oko, Thief of Crowns og Survival of the Fittest, der fortjente et gennemsyn. De deck, der via kort som disse kunne samle sig en stor mængde kort på hånden, permanents på bordet eller ETB-triggers, gjorde det svært for de fleste andre arketyper at følge med, og derfor så vi også en overpræsentation af især hvide (7) og blå (7) deck til Årsmesterskabet over for sorte (2), røde (3) og grønne (2) deck. Omvendt besluttede vi os også for at se nærmere på Time Walk, der havde arvet 7 point fra Canadian Highlander, og om det ligesom med Time Vault og Ancestral Recall var på tide at teste kortet ved lavere point.

På trods af de manglende resultater ved større pointgivende sammenhænge, så har Lands til tider været et problematisk deck, fordi det p.t.a. ikke at være iblandt de mest knækkede og hurtigste arketyper i formater, alligevel har en evne til at låse spillet fuldstændig ned og gøre det umuligt at konkurrere med på resurser takket være lande som Strip Mine, Glacial Chasm, The Tabernacle at Pendrell Vale osv. I lang tid kiggede vi på Fastbond som en mulig synder, men kunne ikke få det til at hænge sammen. Til syvende og sidst fandt vi frem til, at Life from the Loam var det mest problematiske kort i decket, fordi det giver en overflod af resurser og er svært at interagere med, og derfor var der i Rådet en generel stemning for at give kortet 1 point bl.a. for også at komme uden om at skulle give Strip Mine et yderligere point.

Et af de Throne of Eldraine-kort, der deler vandene mest, er Oko, Thief of Crowns, og det er efterhånden en kendsgerning, at tallene på denne planeswalker rammer helt ved siden af. Kortet har en tendens til at skævvride hele spillet om sig, når det befinder sig på bordet. Derfor har kortet også været til diskussion ad flere omgange med henblik på at give det ét point. Helt fra begyndelsen har vi talt om at give point til nogle af de stærkere planeswalkers i formatet, og d. 29. september 2020 valgte vi at give Jace, the Mind Sculptor et enkelt point. Da Oko så spillede en stor rolle som skurk i et af finalespillene til Årsmesterskab 2021, var der spillere, der syntes, at det var på tide at se ham efter i sømmene igen. Faktisk var der flere opildnede stemmer i Rådet, der mente, at Oko, Thief of Crowns ikke blot fortjente en plads på Pointlisten på lig fod med Jace, men faktisk udgjorde en større og mere problematisk trussel. Så efter lidt opstemt debat skyndte vi os at stemme Oko ind fra Watchlisten til Pointlisten med hele 2 point, inden den selvglade fe kunne trylle vores holdninger om til 3/3 Elke.

I Regel- og Pointrådsmøderne efter henholdsvis Cockatriceligaens Vinter- og Sommersæsoner kom vi frem til den konklusion, at grøn var en underspillet farve, og vi ønskede at eksperimentere med at sætte nogle af de mere knækkede grønne kort ned i point. Vi begyndte med Natural Order fra 4 til 3 point, og dernæst satte vi Survival of the Fittest ned fra 2 til 1 point. Det skabte gang i bryggeriet, hvilket bestemt var fænomenalt for formatet som helhed, men vi måtte nok erkende, at SotF er lidt for voldsomt et kort til kun at have et enkelt point. Det var også vores bange anelse, da vi foretog ændringen, og derfor lagde vi også straks kortet på Watchlisten. Vi er dog glade for, at kortet er kommet i flere folks bevidsthed, da det kan hjælpe en række grønne og delvist grønne strategier med at fungere på et højere plan i alt fra G Stompy, Elves, utility-baserede creature decks og hen til graveyard-orienterede deck.

Siden begyndelsen har Rådet haft som et ønske at gennemgå de point, vi har arvet af Canadian Highlander, og vi har hele tiden ment, at tilgangen med få kort med høje point er problematisk på den måde, at det nærmest fjerner de pågældende kort fra metaen og kortpuljen. Vi mener også stadig, at det skaber en større diversitet i deckarketyperne, hvis man spreder pointene over flere stærke kort med få point og opfordrer folk til at bygge sine deck på forskellige måder, hvis valget ikke står på hvilket dyrt kort, der skal inkluderes, men i stedet for på hvilke 1- og 2-points kort, man skal befolke sin strategi og omringe sine centrale kort med. F.eks. har Pact of Negation og Jace, the Mind Sculptor til 1 point gjort, at meget få blå deck spiller begge plus Mana Drain. Omvendt spilles kort som Time Walk kun enten i dedikerede Turns deck eller i Tempo deck, som ikke har andet at bruge sine point til. Vi ønsker derfor at prøve at åbne op for, at der bliver eksperimenteret mere med Time Walk, og ved at sætte kortet fra 7 til 6 point, giver det mulighed for at spille det i flere farvekombinationer og arketyper. Det er selvfølgelig risikabelt at åbne op for, når vi ved, at kortet er en væsentlig brik i den allerede stærke Spellseeker-combo, men omvendt er der kommet flere svar til tutors og graveyard-strategier (f.eks. Opposition Agent og Endurance), som gør, at comboen er en tand mere skrøbelig, end den var før.

Ændringer i Watchlisten

Da Strixhaven: School of Mages udkom sidste år, var der stor interesse for kortet Chain of Smogs interaktion med især Witherbloom Apprentice, og mange så det som en ny Thassa’s Oracle-combo. I en relativt tung Control-meta har comboen dog ikke formået at bryde ud som en ny bøhmand i formatet, så vi vælger at fjerne Chain of Smog fra vores Watchliste, indtil det viser sig at være problematisk.

Da Commander Legends udkom i december 2020 var der både en voldsom iver og frygt særligt for to kort, Opposition Agent og Hullbreaker. Det viste sig dog, at begge kort var mere irriterende at spille imod end egentligt problematiske for formatet. Begge kort er svar, mere end de er trusler, og det gør, at vi stille og roligt er begyndt at se dem i et andet lys. I et format, hvor der foregår nogle urimeligt knækkede ting, er det ikke en god idé aggressivt at give point til gode svar, da det i sidste ende hæmmer interaktiviteten. En af de ting, som er fedt ved Scandilander og andre formater er, at vi spiller på et højt power niveau, men det er i ligeså høj en grad også, at vi har adgang til utroligt effektfulde svar. Derfor er det heller ikke svar, der umiddelbart præger Pointlisten, hvor man i høj grad ser proaktive i stedet snarere end reaktive kort. Derfor vælger vi at fjerne Opposition Agent fra Watchlisten.

Et kort, der i højere grad er ved at vinde indpas i formatet, er Lurrus of the Dream-Den. Det drejer sig ikke om, at vi ikke har spillet kortet før, men i stedet om, at vi er begyndt at bruge kortet til flere typer af interaktioner, og dvs. i samspil med typer af Enchantments og Artifacts, der omgår Lurrus’ naturlige begrænsninger. Derfor tilføjes kortet til Watchlisten med henblik på at give det 1 point.

Det andet kort, vi valgte at tilføje til Watchlisten, er Skullclamp, der ofte er en value engine helt på fod med Sensei’s Divining Top i den forstand, at kortet for meget lidt mana kan lade dig se en stor mængde kort i deck i alle farver. Skullclamp gør også combat problematisk, da det giver modstanderen et incitament til at blokere uhensigtsmæssigt. Med Urza’s Saga, som vi fik sidste år i Modern Horizons 2, er Skullclamp endnu nemmere at tutor ind i spil end før, og det giver aggressive deck en måde at omgå en del af problemet med at skulle vælge imellem tempo og resurser. Derfor tilføjer vi kortet til Watchlisten med henblik på at give det 1 point.


 • ENGAGEMENT

Der blev diskuteret engagement i spillerbasen, særligt i den “hårde kerne” i forhold til det signal vi sender både indadtil såvel som udadtil. Vi er et format, der stadig er småt men i vækst, og det er vigtigt for formatets fremtidige helbred at give udefrakommende spillere et godt og ærligt billede af, at der er liv i formatet og dets aktiviteter, så vi ikke på forhånd slukker nye og interesserede spilleres interesse.

Det blev cementeret, at rollerne i gruppen skal fordeles bedre, så det også bliver nemmere at arrangere begivenheder som turneringer og at skabe indhold samt at få et realistisk billede af, hvad spillerbasen er interesseret i.


 • COCKATRICELIGAEN

Vi talte om erfaringer fra Cockatriceligaens Sommersæson 2021 (20. september til 21. november 2021), som blev varetaget primært af Mickey, og generelt havde folk en positiv oplevelse af forløbet og de ændringer, der var indført.

Fra Vintersæson 2022, som spilles fra d. 31. januar til 13. marts, overgår Cockatriceligaen fra at blive spillet over 8 uger til 6 uger, da det giver mere plads til det tilhørende Playoff-event (20. marts), samt fysiske og andre turneringer og mere pause imellem sæsonerne. Reglerne for udskiftning af kort og deck ændres, så det ikke længere er muligt at skifte deck undervejs, men man må stadig udskifte 10 kort hver anden uge, hvilket vil sige imellem uge 2 og 3 samt imellem uge 4 og 5. Såfremt Kamigawa: Neon Dynasty er tilgængeligt på det tidspunkt, bliver kortene derfra legale i ligaen fra d. 14. februar, og derfor kan man altså skifte kort fra sættet ind i sit deck fra uge 3 og fremefter.

Kalender for hele 2022 blev fremlagt, så det er muligt for nuværende og fremtidige spillere at planlægge deltagelse hele året frem, hvis det skulle være nødvendigt. Forårssæsonen finder sted fra d. 26. april til d. 6. juni. Sommersæsonen spilles fra d. 19. juli til d. 29. august. Og efterårssæsonen udspiller sig fra d. 11. oktober til d. 21. november.

Fra i år vil Cockatriceligaen kun have to invitationer til Årsmesterskabet, og disse spiller Cockatriceligaens Playoff-vindere om ved en endnu ubestemt lejlighed.


 • TURNERINGSGRUPPEN OG TURNERINGER

Pr. d. 13. januar 2022 indtræder vores Årsmester 2021 Daniel Bergstrøm i Turneringsgruppen og bliver tredje medlem sammen med Aske og Tobias.

Der planlægges fire større turneringer, der skal foregå i spilbutikker landet over fordelt over de fire årstider. Disse vil alle være pointgivende og indeholde præmier og førstepladsen vinder desuden en invitation til Årsmesterskab 2022. Den første af disse turnering forventes afholdt i marts.

Der planlægges også mindre begivenheder f.eks. Brewers’ Challenge i forbindelse med alle Standard-legale udgivelser, og her er den første Kamigawa: Neon Dynasty. Brewer’s Challenge-begivenheder er hyggelige spiltræf online, hvor alle er velkomne til at deltage med et Scandinavian Highlander-legalt deck, der indeholder mindst 10 kort fra det pågældende, nye Magic-sæt.

Over de næste par dage fremlægges en skitse for at afholde officielle turneringer i Scandinavian Highlander, et begrebsbatteri med en udspecificering af de begreber, vi benytter os af i forbindelse med at afholde turneringer, samt en plan for pointtildeling til forskellige typer af turneringer for Regel- og Pointrådet; altså hvor mange point, der kan tildeles til spillere i forskellige turneringstyper både dem, der er arrangeret af Scandinavian Highlanders Turneringsgruppe og andre aktører. Denne skitse vil i den kommende fremtid blive til en plan med retningslinjer for Turneringsgruppen og uafhængige aktører, der ønsker at afholde pointgivende og ikke-pointgivende turneringer i Scandinavian Highlander, og den vil kunne findes her på siden.


 • STREAM OG VIDEOER

Som følge af vores stream i forbindelse med Årsmesterskabet diskuterede vi derudover interessen for at lave flere streams, flere videoer (herunder instruktionsvideoer, deck showcases og podcasts) eller andet indhold. Der var bl.a. en generel interesse for at lave månedlige videoer til Klubhusets podcast med deck showdowns.


 • COMPANION BOARD

På trods af flere tiltag, hvor vi forsøgte at få testet forslaget om en Companion Board-regeltilføjelse til Scandinavian Highlander-formatet, har der vist sig at være en manglende interesse bl.a. på baggrund af, at et Companion Board kan introducere et Sideboard-lignende element og derudover mere kompleksitet, der p.t. bliver anset som unødvendigt.

Vi vælger derfor at lægge forslaget til et Companion Board på hylden, indtil næste gang der introduceres nye regler, mekanismer eller korttyper, som interagerer med “outside the game”-formuleringer.


DELTAGERE:

 • Aske, Bent, Daniel, Jannik, Mathias, Mickey og Tobias

– Scandinavian Highlanders Regel- og Pointråd