Tutors tilføjes til kortlisterne

Til alle bryggere og nysgerrige sjæle så har jeg tilføjet tutors i alskens afskygninger til kortlisterne. Listen er opdelt i 11 kategorier og ser lidt frit på det traditionelle “tutor”-begreb, da alle de inkluderede kort blot har det til fælles, at de lader spilleren lede sit deck igennem efter et kort (af eget valg, et specifikt eller et tilfældigt) uanset om det er via klassisk tutoring som ved Demonic Tutor, ved at afsløre kort fra toppen ligesom ved Cascade eller kort som Abundant Harvest eller noget helt tredje. Tutor-kortene er desuden opdelt i hvilken type kort, man må finde med dem, og hvor kortene sendes hen (til hånden, på toppen eller andet sted i library, til graveyarden, til exile eller til casting).

Kortlister

Kortlisten over tutors vil desuden være den første af kortlisterne, der bliver udstyret med et udgivelsesår og en opgørelse over mængden af kort inden for sin kategori efter udgivelsesår og sæt. Idéen med dette har ikke umiddelbart nogen stor implikation for deck building eller gameplay, men i stedet gør det, at vi kan danne os et billede af den generelle tendens i forhold til udgivelser af visse typer kort, og det kan evt. også give et billede af, hvilke typer deck, der p.t. har eller med tiden har fået bedre support og fra hvornår. F.eks. vil visse typer af f.eks. “tutors” følge WotC’s designfilosofi på et givet tidspunkt, og derfor præger det også, hvad vi har adgang til i forhold til deres anvendelighed og omkostning, dvs. utility og tempo.

Mangler vi specifikke kort, en særlig kategori eller andet funktionalitet, så er man meget velkommen til at foreslå det enten på vores Discord under Generelt / #diskussion eller via e-mail.

Referat af møde i Regel- og Pointrådet 13/1, 2022

Torsdag d. 13. januar 2022 blev der afholdt møde i Scandinavian Highlanders Regel- og Pointråd om de følgende emner:

 1. Revision af Point- og Watchlisten
 2. Engagement
 3. Cockatriceligaen
 4. Turneringsgruppen og turneringer
 5. Stream og videoer
 6. Companion Board

 • REVISION AF POINT- OG WATCHLISTEN: Vi diskuterede ændringer i Watchlisten og Pointlisten.
  • ÆNDRINGER I POINTLISTEN:
   • Life from the Loam +1 (1)
   • Oko, Thief of Crowns +2 (2)
   • Survival of the Fittest +1 (2)
   • Time Walk -1 (6)
  • TILFØJELSER TIL WATCHLISTEN:
   • Lurrus of the Dream-Den +1 (1)
   • Skullclamp +1 (1)
  • FJERNES FRA WATCHLISTEN:
   • Chain of Smog +1 (1)
   • Opposition Agent +1 (1)

Ændringer i Pointlisten

Efter en sæson og postsæson med en stærk tilstedeværelse af blå-hvide deck især i form af Jeskai Control, UW Control og Bant Blink, samt Death & Taxes, besluttede vi os for at se nærmere på en håndfuld af de resursegivende kort, som præger formatet for tiden. Især Ephemerate, Lurrus of the Dream-Den og Skullclamp var på programmet, men der var også flere stærke og resursegivende grønne kort, navnlig Life from the Loam; Oko, Thief of Crowns og Survival of the Fittest, der fortjente et gennemsyn. De deck, der via kort som disse kunne samle sig en stor mængde kort på hånden, permanents på bordet eller ETB-triggers, gjorde det svært for de fleste andre arketyper at følge med, og derfor så vi også en overpræsentation af især hvide (7) og blå (7) deck til Årsmesterskabet over for sorte (2), røde (3) og grønne (2) deck. Omvendt besluttede vi os også for at se nærmere på Time Walk, der havde arvet 7 point fra Canadian Highlander, og om det ligesom med Time Vault og Ancestral Recall var på tide at teste kortet ved lavere point.

På trods af de manglende resultater ved større pointgivende sammenhænge, så har Lands til tider været et problematisk deck, fordi det p.t.a. ikke at være iblandt de mest knækkede og hurtigste arketyper i formater, alligevel har en evne til at låse spillet fuldstændig ned og gøre det umuligt at konkurrere med på resurser takket være lande som Strip Mine, Glacial Chasm, The Tabernacle at Pendrell Vale osv. I lang tid kiggede vi på Fastbond som en mulig synder, men kunne ikke få det til at hænge sammen. Til syvende og sidst fandt vi frem til, at Life from the Loam var det mest problematiske kort i decket, fordi det giver en overflod af resurser og er svært at interagere med, og derfor var der i Rådet en generel stemning for at give kortet 1 point bl.a. for også at komme uden om at skulle give Strip Mine et yderligere point.

Et af de Throne of Eldraine-kort, der deler vandene mest, er Oko, Thief of Crowns, og det er efterhånden en kendsgerning, at tallene på denne planeswalker rammer helt ved siden af. Kortet har en tendens til at skævvride hele spillet om sig, når det befinder sig på bordet. Derfor har kortet også været til diskussion ad flere omgange med henblik på at give det ét point. Helt fra begyndelsen har vi talt om at give point til nogle af de stærkere planeswalkers i formatet, og d. 29. september 2020 valgte vi at give Jace, the Mind Sculptor et enkelt point. Da Oko så spillede en stor rolle som skurk i et af finalespillene til Årsmesterskab 2021, var der spillere, der syntes, at det var på tide at se ham efter i sømmene igen. Faktisk var der flere opildnede stemmer i Rådet, der mente, at Oko, Thief of Crowns ikke blot fortjente en plads på Pointlisten på lig fod med Jace, men faktisk udgjorde en større og mere problematisk trussel. Så efter lidt opstemt debat skyndte vi os at stemme Oko ind fra Watchlisten til Pointlisten med hele 2 point, inden den selvglade fe kunne trylle vores holdninger om til 3/3 Elke.

I Regel- og Pointrådsmøderne efter henholdsvis Cockatriceligaens Vinter- og Sommersæsoner kom vi frem til den konklusion, at grøn var en underspillet farve, og vi ønskede at eksperimentere med at sætte nogle af de mere knækkede grønne kort ned i point. Vi begyndte med Natural Order fra 4 til 3 point, og dernæst satte vi Survival of the Fittest ned fra 2 til 1 point. Det skabte gang i bryggeriet, hvilket bestemt var fænomenalt for formatet som helhed, men vi måtte nok erkende, at SotF er lidt for voldsomt et kort til kun at have et enkelt point. Det var også vores bange anelse, da vi foretog ændringen, og derfor lagde vi også straks kortet på Watchlisten. Vi er dog glade for, at kortet er kommet i flere folks bevidsthed, da det kan hjælpe en række grønne og delvist grønne strategier med at fungere på et højere plan i alt fra G Stompy, Elves, utility-baserede creature decks og hen til graveyard-orienterede deck.

Siden begyndelsen har Rådet haft som et ønske at gennemgå de point, vi har arvet af Canadian Highlander, og vi har hele tiden ment, at tilgangen med få kort med høje point er problematisk på den måde, at det nærmest fjerner de pågældende kort fra metaen og kortpuljen. Vi mener også stadig, at det skaber en større diversitet i deckarketyperne, hvis man spreder pointene over flere stærke kort med få point og opfordrer folk til at bygge sine deck på forskellige måder, hvis valget ikke står på hvilket dyrt kort, der skal inkluderes, men i stedet for på hvilke 1- og 2-points kort, man skal befolke sin strategi og omringe sine centrale kort med. F.eks. har Pact of Negation og Jace, the Mind Sculptor til 1 point gjort, at meget få blå deck spiller begge plus Mana Drain. Omvendt spilles kort som Time Walk kun enten i dedikerede Turns deck eller i Tempo deck, som ikke har andet at bruge sine point til. Vi ønsker derfor at prøve at åbne op for, at der bliver eksperimenteret mere med Time Walk, og ved at sætte kortet fra 7 til 6 point, giver det mulighed for at spille det i flere farvekombinationer og arketyper. Det er selvfølgelig risikabelt at åbne op for, når vi ved, at kortet er en væsentlig brik i den allerede stærke Spellseeker-combo, men omvendt er der kommet flere svar til tutors og graveyard-strategier (f.eks. Opposition Agent og Endurance), som gør, at comboen er en tand mere skrøbelig, end den var før.

Ændringer i Watchlisten

Da Strixhaven: School of Mages udkom sidste år, var der stor interesse for kortet Chain of Smogs interaktion med især Witherbloom Apprentice, og mange så det som en ny Thassa’s Oracle-combo. I en relativt tung Control-meta har comboen dog ikke formået at bryde ud som en ny bøhmand i formatet, så vi vælger at fjerne Chain of Smog fra vores Watchliste, indtil det viser sig at være problematisk.

Da Commander Legends udkom i december 2020 var der både en voldsom iver og frygt særligt for to kort, Opposition Agent og Hullbreaker. Det viste sig dog, at begge kort var mere irriterende at spille imod end egentligt problematiske for formatet. Begge kort er svar, mere end de er trusler, og det gør, at vi stille og roligt er begyndt at se dem i et andet lys. I et format, hvor der foregår nogle urimeligt knækkede ting, er det ikke en god idé aggressivt at give point til gode svar, da det i sidste ende hæmmer interaktiviteten. En af de ting, som er fedt ved Scandilander og andre formater er, at vi spiller på et højt power niveau, men det er i ligeså høj en grad også, at vi har adgang til utroligt effektfulde svar. Derfor er det heller ikke svar, der umiddelbart præger Pointlisten, hvor man i høj grad ser proaktive i stedet snarere end reaktive kort. Derfor vælger vi at fjerne Opposition Agent fra Watchlisten.

Et kort, der i højere grad er ved at vinde indpas i formatet, er Lurrus of the Dream-Den. Det drejer sig ikke om, at vi ikke har spillet kortet før, men i stedet om, at vi er begyndt at bruge kortet til flere typer af interaktioner, og dvs. i samspil med typer af Enchantments og Artifacts, der omgår Lurrus’ naturlige begrænsninger. Derfor tilføjes kortet til Watchlisten med henblik på at give det 1 point.

Det andet kort, vi valgte at tilføje til Watchlisten, er Skullclamp, der ofte er en value engine helt på fod med Sensei’s Divining Top i den forstand, at kortet for meget lidt mana kan lade dig se en stor mængde kort i deck i alle farver. Skullclamp gør også combat problematisk, da det giver modstanderen et incitament til at blokere uhensigtsmæssigt. Med Urza’s Saga, som vi fik sidste år i Modern Horizons 2, er Skullclamp endnu nemmere at tutor ind i spil end før, og det giver aggressive deck en måde at omgå en del af problemet med at skulle vælge imellem tempo og resurser. Derfor tilføjer vi kortet til Watchlisten med henblik på at give det 1 point.


 • ENGAGEMENT

Der blev diskuteret engagement i spillerbasen, særligt i den “hårde kerne” i forhold til det signal vi sender både indadtil såvel som udadtil. Vi er et format, der stadig er småt men i vækst, og det er vigtigt for formatets fremtidige helbred at give udefrakommende spillere et godt og ærligt billede af, at der er liv i formatet og dets aktiviteter, så vi ikke på forhånd slukker nye og interesserede spilleres interesse.

Det blev cementeret, at rollerne i gruppen skal fordeles bedre, så det også bliver nemmere at arrangere begivenheder som turneringer og at skabe indhold samt at få et realistisk billede af, hvad spillerbasen er interesseret i.


 • COCKATRICELIGAEN

Vi talte om erfaringer fra Cockatriceligaens Sommersæson 2021 (20. september til 21. november 2021), som blev varetaget primært af Mickey, og generelt havde folk en positiv oplevelse af forløbet og de ændringer, der var indført.

Fra Vintersæson 2022, som spilles fra d. 31. januar til 13. marts, overgår Cockatriceligaen fra at blive spillet over 8 uger til 6 uger, da det giver mere plads til det tilhørende Playoff-event (20. marts), samt fysiske og andre turneringer og mere pause imellem sæsonerne. Reglerne for udskiftning af kort og deck ændres, så det ikke længere er muligt at skifte deck undervejs, men man må stadig udskifte 10 kort hver anden uge, hvilket vil sige imellem uge 2 og 3 samt imellem uge 4 og 5. Såfremt Kamigawa: Neon Dynasty er tilgængeligt på det tidspunkt, bliver kortene derfra legale i ligaen fra d. 14. februar, og derfor kan man altså skifte kort fra sættet ind i sit deck fra uge 3 og fremefter.

Kalender for hele 2022 blev fremlagt, så det er muligt for nuværende og fremtidige spillere at planlægge deltagelse hele året frem, hvis det skulle være nødvendigt. Forårssæsonen finder sted fra d. 26. april til d. 6. juni. Sommersæsonen spilles fra d. 19. juli til d. 29. august. Og efterårssæsonen udspiller sig fra d. 11. oktober til d. 21. november.

Fra i år vil Cockatriceligaen kun have to invitationer til Årsmesterskabet, og disse spiller Cockatriceligaens Playoff-vindere om ved en endnu ubestemt lejlighed.


 • TURNERINGSGRUPPEN OG TURNERINGER

Pr. d. 13. januar 2022 indtræder vores Årsmester 2021 Daniel Bergstrøm i Turneringsgruppen og bliver tredje medlem sammen med Aske og Tobias.

Der planlægges fire større turneringer, der skal foregå i spilbutikker landet over fordelt over de fire årstider. Disse vil alle være pointgivende og indeholde præmier og førstepladsen vinder desuden en invitation til Årsmesterskab 2022. Den første af disse turnering forventes afholdt i marts.

Der planlægges også mindre begivenheder f.eks. Brewers’ Challenge i forbindelse med alle Standard-legale udgivelser, og her er den første Kamigawa: Neon Dynasty. Brewer’s Challenge-begivenheder er hyggelige spiltræf online, hvor alle er velkomne til at deltage med et Scandinavian Highlander-legalt deck, der indeholder mindst 10 kort fra det pågældende, nye Magic-sæt.

Over de næste par dage fremlægges en skitse for at afholde officielle turneringer i Scandinavian Highlander, et begrebsbatteri med en udspecificering af de begreber, vi benytter os af i forbindelse med at afholde turneringer, samt en plan for pointtildeling til forskellige typer af turneringer for Regel- og Pointrådet; altså hvor mange point, der kan tildeles til spillere i forskellige turneringstyper både dem, der er arrangeret af Scandinavian Highlanders Turneringsgruppe og andre aktører. Denne skitse vil i den kommende fremtid blive til en plan med retningslinjer for Turneringsgruppen og uafhængige aktører, der ønsker at afholde pointgivende og ikke-pointgivende turneringer i Scandinavian Highlander, og den vil kunne findes her på siden.


 • STREAM OG VIDEOER

Som følge af vores stream i forbindelse med Årsmesterskabet diskuterede vi derudover interessen for at lave flere streams, flere videoer (herunder instruktionsvideoer, deck showcases og podcasts) eller andet indhold. Der var bl.a. en generel interesse for at lave månedlige videoer til Klubhusets podcast med deck showdowns.


 • COMPANION BOARD

På trods af flere tiltag, hvor vi forsøgte at få testet forslaget om en Companion Board-regeltilføjelse til Scandinavian Highlander-formatet, har der vist sig at være en manglende interesse bl.a. på baggrund af, at et Companion Board kan introducere et Sideboard-lignende element og derudover mere kompleksitet, der p.t. bliver anset som unødvendigt.

Vi vælger derfor at lægge forslaget til et Companion Board på hylden, indtil næste gang der introduceres nye regler, mekanismer eller korttyper, som interagerer med “outside the game”-formuleringer.


DELTAGERE:

 • Aske, Bent, Daniel, Jannik, Mathias, Mickey og Tobias

– Scandinavian Highlanders Regel- og Pointråd

Inden Årsmesterskab 2021

Søndag d. 9. januar 2022 afholdes Årsmesterskab 2021, som er kulminationen af årets turneringer, Cockatriceligaens fire sæsoner og alt det hårde slid, som Scandinavian Highlanders spillerbase har lagt i at teste og dyste om point, præmier og præstige. Det hele begynder kl. 11:00, og selvom det er en lukket turnering, opfordrer vi folk til at følge vores stream og deltage i løbet af dagen via vores Discord.

Inden vi kaster os over årets største mesterskab, skal vi se nærmere på de otte kvalificerede deltagere, deres deck og deres individuelle vej til mesterskabsturneringen, men først vil jeg lige nævne, at vi kl. 19:00 streamer finalekampen på Scandilanders twitch-kanal, og derudover vil Mickey streame sine egne kampe. Desuden kan man følge resultaterne på turneringssiden. Ønsker man at deltage i at fejre vores første turneringsår ved at spille Scandinavian Highlander, opfordrer vi jer til at benytte dagen til at spille jeres egne kampe enten over webcam eller Cockatrice og at være med i vores fælleschat på “chat 01” under kanalen Generelt i Discord, hvis man ønsker at diskutere kampene, eller leder efter en modstander til en hygsom dyst.


Kvalificering til Årsmesterskabet

For at kvalificere sig til Årsmesterskabet var der to veje: via direkte kvalifikation ved at vinde en af vores store pointgivende turneringer eller ved at vinde et af de fire playoffs i slutningen af Cockatriceligaens sæsoner; anden mulighed var at have samlet nok point i form af sine placeringer ved deltagelse i turneringer eller i Cockatriceligaen. De spillere, som havde været med til mange turneringer uden decideret at vinde en, stod altså markant bedre, end de, der havde få deltagelser, men med bedre resultater. Vi havde dog én enkelt undtagelse pga. flere afbud, og derfor kvalificerede en af spillerne sig på baggrund af et relativt spinkelt pointgrundlag, men det ender måske med at blive det søde krydderi, i stedet for den bitre eddike.

Vi havde 4 direkte kvalifikationer (Mathias, Tobias, Daniel og Bent) og 4 kvalifikationer på point (Asbjørn, Aske, Mickey og Jimmi). Direkte kvalifikationer vejede tungest i forhold til seeding til Årsmesterskabet og dernæst point, og dette leder så til, at 1. seed spiller imod 8. seed; 2. seed imod 7. seed; 3. seed imod 6. seed; og 4. seed imod 5. seed i en dobbelt eliminerings turnering, hvor der spilles best-of-3, indtil finalen, hvor man i stedet spiller best-of-5.

Det giver os altså de følgende kampe i første runde af turneringen:


De kvalificerede spillere

Lad os kigge nærmere på de kvalificerede spillere, hvoraf nogle af dem er garvede spillere, der har været med fra begyndelsen, og andre er kommet til i løbet af turneringsåret.


Første seed – Bent

Deck: UwU Tax the Rich

Points i decket (10): 6 – Ancestral Recall; 1 – Mana Drain; 2 – Mystical Tutor; 1 – Spellseeker

Mesterskaber: Cockatriceliga Sommersæson

Årspoint: 43 Point

Jeg kvalificerede mig med den største mængde point ved at have deltaget i næsten alle pointgivende turneringer, og jeg opnåede desuden 2. pladser både ved Cockatriceligaens Vinterplayoff og ved Julebal i Scandiland her i december, men det var dog primært, da jeg vandt Sommer Playoff, at jeg stak af med første seed. Jeg må siges at være kendt som en af formatets mest aktive bryggere, men jeg har primært haft held med at spille forskellige variationer af Control i Cockatriceligaen og til årets forskellige turneringer, og det var især Oracle Combo varianter i blå-sort og Sultai, samt UW Control, som ledte til mine bedste resultater.

Deckliste

Mit “UwU Tax the Rich” deck er ikke et klassisk kontroldeck, da det har mere fokus på Stax og taxing-effekter, og det indeholder også værdiskabende elementer i form af Lurrus of the Dream-Den plus Mishra’s Bauble og Angelic Renewal samt Spellseeker plus Ephemerate. Det er i det hele taget et deck, der i højere grad end at spille counterspells handler om at akkumulere resurser, som kan låse bordets tilstand over for modstanderen og holde deres plan nede, mens jeg langsomt overtager.

Nogle af de ændringer, jeg har foretaget til turneringen er med fokus på at polstre mig imod combo-deck, og det er på bekostning af den tempo-plan, som kontroldeck i høj grad har udviklet sig hen mod i forskellige Highlander-formater de seneste år. Eksempelvis indeholder decklisten nu flere Disenchant-effekter i form af Cathar Commando og Abolish, der enten kan genspilles via Lurrus, eller spilles gratis ved instant speed, og der er også en generel overvægt af interaktion, snarere end aggressive creatures. Jeg har dog valgt at læne mig lidt mere op ad counterspells i denne udgave af decket for at styrke den klassiske kontrolplan imod combo, og ikke mindst imod min nemesis, Mickey og hans “Urw Combocademy”, der har fået skovlen under mig lidt for ofte her på det seneste.

I løbet af året har mit deck vist sig at være enormt stærkt imod midrange-orienterede strategier og langsommere combo deck, da det har effektfulde svar og måder at genbruge sine resurser på. Decket er designet til at klemme modstanderen ud af kampen og at holde denne nede, så det bliver ekstremt svært for dem at stabilisere. Deckets sværeste kampe har dog været imod resursebaserede deck som Academy Combo og Tempo Control, men der har ikke været nogen uvindelige kampe, og ligesom de andre UW/Jeskai Control-varianter, er min udgave godt positioneret til at vinde Årsmesterskabet.


Anden seed – Mathias

Deck: Death & Taxes

Point i decket (10): 4 – Mana Crypt; 1 – Mana Vault; 3 – Mox Pearl; 2 – Umezawa’s Jitte

Mesterskaber: Cockatriceliga Efterårssæson; Julebal i Scandiland

Årspoint: 40 Point

En af de to dobbeltkvalificerede spillere i turneringen er Mathias, der vandt begge sine invitationer med sin Death & Taxes-liste i henholdsvis Cockatriceligaens Efterårs Playoff og i webcam-turneringen Julebal i Scandiland. Derudover har Mathias haft gode placeringer med sit Jeskai Tempo Control-deck og blandede resultater med sit 4C Bleg Sultai deck, der er et Oracle/Witherbloom Combo deck med en klassisk creature-orienteret midrange plan.

Deckliste

Mathias har ikke foretaget de store ændringer i sit deck fra tidligere udgaver, men han har dog enkelte nye kort med i sin liste, herunder Adeline, Resplendent Cathar; Cathar Commando; Sanctifier en-Vec og Solitude, som byder på flere og mere alsidige instant speed svar og måder at angribe graveyards på imod graveyard-strategier, men grundlæggende har decket ikke gennemgået mange skift, da det i forvejen er et deck, der indeholder mange proaktive svar.

Med en stor mængde af control- og combo-varianter i denne turnering er Mathias’ deck et af de absolut mest aggressive. Med en god starthånd kommer han ekstremt eksplosivt fra startlinjen takket være kort som Mox Diamond, Ancient Tomb og Mana Crypt, og hele decket er bygget til at få kampen til at dreje sig om Mathias’ kort ved at sætte trusler i spil tidligt, og derved fjerne fokus fra modstanderens foretrukne plan.

Death & Taxes er bedst, når det vinder den tidlige del af kampen, men pga. den hvide base er deckets svaghed ofte udsultnings- og resursekampe, især hvis det ikke kommer hurtigt fra start. Dog er decket iblandt de hurtigste i turneringen, har ingen uvindelige kampe og kun få svære kampe herunder Daniels “Bant Blink (182)”. Det bliver dog sat på kraftig prøve af UW/Jeskai Control-varianter, der er fyldt med svar imod creature-baserede strategier, så her handler det om, hvem der kommer bedst fra start og får stabiliseret hurtigst. Mathias må i kraft af sine tidligere resultater og matchups anses for at være iblandt favoritterne, men meget afhænger af hans evne til at komme rundt om Academy Combo i første runde, et deck, der har evnen til at fuldstændig ignorere en aggressiv modstander, der snubler i farten, og flyve lige i mål med sin combo, hvis stjernerne står helt rigtigt.


Tredje seed – Tobias

Deck: Jeskai Tempo Control

Point i decket (10): 6 – Ancestral Recall; 1 – Dig Through Time; 1 – Jace, the Mind Sculptor; 2 – Sensei’s Divining Top

Mesterskaber: Cockatriceliga Vinter- og Forårssæson

Årspoint: 32 Point

Tobias kom til Scandilander med mange år i German Highlander på bagen og må siges at have ladet sine erfaringer føre ham direkte til succes. Han formåede at vinde to invitationer til Årsmesterskabet i to Cockatriceliga Playoffs i træk med sit Jeskai Tempo Control-deck, der er toptunet til at skifte gear på ultraeffektiv manér fra hård kontrol til fuld fart over stepperne med creatures og burn. Tobias har desuden en forkærlighed for Lands dog med noget mindre succes i Scandilander, men måske ser fremtiden mere lys ud, nu da Tobias’ slimede ven, Slogurk, the Overslime er kommet til.

Deckliste

Ligesom Mathias har Tobias ikke foretaget gevaldige ændringer i sin liste fra Oktoberturneringen tidligere i år, men enkelte kort har dog sneget sig ind fra de seneste udgivelser, herunder Consider, Den of the Bugbear, Smoldering Egg, såvel som MH2 all stars Dragon’s Rage Channeler; Ragavan, Nimble Pilferer og Murktide Regent. Ligeledes er der kommet en Ancestral Recall og en Dreadhorde Arcanist med. Tendensen er tydelig at spotte her, hvis man ved lidt om Tobias’ og andre Jeskai Control-varianters udvikling – kontrolplanen har allerede en voldsom densitet af formatets bedste counterspells, cantrips og removal, men det er primært creature- og temposiden, som er i fremtur.

I modsætning til dyrene i mit UW Control-deck er Tobias’ langt mere aggressive og combat-orienterede. Den utility han får fra sine creatures handler primært om resurseindsamling eller genvinding, men ikke i ligeså høj grad om kontrol, og de udgør altså det andet og langt mere hidsige gear, som decket kan skifte til.

Jeskai Control er iblandt de absolutte sværvægtere i dette og andre Highlander-formater, og der er få ting, som det ikke formår at besvare. Decket har dog enkelte huller i sit kraftfelt, og det er meget hurtige aggro-deck, og derfor er det især imod Mathias’ “Death & Taxes”, at Tobias skal holde tungen lige i munden. Andre svære matchups kan være mit “UwU Tax the Rich” og Daniels “Bant Blink (182)”, og derudover kræver de forskellige combo-deck i turneringen, især Mickeys “Urw Combocademy”, at Tobias holder sine svar kørende i et højt tempo og i en lind strøm, der måske kan udmatte hans hånd, inden hans 20’ish cantrips graver ham ned til flere.


Fjerde seed – Daniel

Deck: Bant Blink (182)

Point i decket (10): 2 – Birthing Pod; 3 – Mox Emerald; 3 – Mox Pearl; 1 – Spellseeker; 1 – Survival of the Fittest

Mesterskaber: Oktoberturnering 2021 i ZZ Games

Årspoint: 8 Point

Ligesom Tobias kommer Daniel fra German Highlander med en lang historie med Highlander-formater, og ligesom Tobias tog han også Scandilander med storm, da han i sin første pointgivende turnering vandt det hele 5-0. Det morsomme ved resultatet var, at de fleste af kampene var tætte, og at han vandt dem alle 2-1, men der er ingen tvivl om, at Daniel som spiller har et køligt overblik, at hans deck har evnen til at stabilisere og overtage spillet imod en lang række deck arketyper, og sidst men ikke mindst, at det ikke altid er en god ting at lade spillerne få fuld frihed over navngivningen af deres deck.

Deckliste

Da Daniel og hans deck er relativt nye tilføjelser til Scandilander, bliver det svært at give en kort gennemgang af deckets udvikling mod Årsmesterskabet, men jeg kan se, at Lavinia, Azorius Renegade til stor gene for Mickey og de, der spiller Force of Will, har sneget sig med i listen. Ellers indeholder decket en række sværvægtere bl.a. i form af 2019-20 Magic design, herunder Oko, Thief of Crowns; Teferi, Time Raveler; Yorion, Sky Nomad og Uro, Titan of Nature’s Wrath. Det er klart det deck i puljen, som har de tungeste casting costs ud fra en traditionel manabase, og vi ser hele otte fem-drops, f.eks. Trostani Discordant og Karmic Guide, samt endnu dyrere spells som Sun Titan, Agent of Treachery og Turntimber Symbiosis. Alligevel er gennemsnits mana value’en på under 3. Der er dog ingen tvivl om, at Daniels deck spiller hen mod et midrange value game, hvor han forsøger at tilegne sig gradvist mere værdi igennem ETB-effekter, blink spells og graveyard recursion.

Decket indeholder måske ikke overraskende en stor mængde creatures, faktisk hele 42 stk., og langt de fleste instants og sorceries er enten blink-effekter så som Ephemerate (dette er et af de fire deck i turneringen, hvor Ephemerate spiller en central rolle) og Ghostway eller tutoring-effekter som Neoform og Eldritch Evolution. Da de mange ETB-creatures yder en høj grad af utility, benytter decket sig også af kort som Birthing Pod, Recruiter of the Guard og Survival of the Fittest, der også kan finde de rette creatures til situationen. Decket har dertil en høj grad af recursion i form af Karmic Guide og Eternal Witness, samt Evoke-dyr som Solitude, Mulldrifter og Foundation Breaker.

Daniels deck har en ekstremt solid matchup imod de mange midrange deck i turneringen, især så længe han får tid til at udvikle sin board state og samle sine resurser. Det vil dog på papiret have problemer med at følge med, hvis det går alt for stærkt, og det vil desuden have sine problemer med lineære Combo-deck som Askes “Waterlogged Compost”, Asbjørns “Jeskai Grind Time” og Mickeys “Urw Combocademy”, hvis de formår at samle sine komponenter, imens Daniel har sænket paraderne. Dette kan tvinge ham til at spille en mere kontrolorienteret og resursekrævende plan, end han måske ønsker.


Femte seed – Asbjørn

Deck: Jeskai Grind Time

Point i decket (10): 1 – Intuition; 1 – Pact of Negation; 1 – Sensei’s Divining Top; 6 – Time Vault; 1 – Transmute Artifact

Årspoint: 33 Point

Asbjørn har været med i Scandilanders spillergruppe næsten siden begyndelsen, og han har haft glimrende resultater i Cockatriceligaen og andre turneringer med RDW, 5C NicFit Lands og senest med hans blå-grønne Opposition Hoof bryg. Han vandt sågar den eneste pointgivende turnering, vi afholdte i 2021, som ikke gav direkte kvalifikation til Årsmesterskabet. Der er desuden ingen tvivl om, at Asbjørn er en af de spillere i Scandilanders spillermiljø, der skæver mest til Legacy-formatets mere etablerede arketyper, og så har han holdt den grønne fane meget højt i løbet af året, men til denne turnering kom han med en overraskelse i form af en artifact-orienteret liste, der blander elementer fra Painter’s Servant-arketypen og en Time Vault-strategi; Mickey skulle åbenbart ikke have lov til at være den eneste artificer til mesterskabet.

Deckliste

Dele af Asbjørns liste minder om den blå eller blå-hvide kerne, vi ser i større eller mindre grad i tre andre deck i denne turnering, og det navnlig i form af en kontrolplan, som indebærer en stor mængde cantrips som Brainstorm, Ponder osv., og en række mere defensive counterspells som Force of Will og Spell Pierce, men der stopper lighederne også. Asbjørns deck har mere tilfælles med Mickeys “Urw Combocademy” end Tobias’ “Jeskai Tempo Control”, da det først og fremmest er et deck med en combo-plan. Dets ene combo drejer sig om Time Vault plus Voltaic Key, der går ud på at tage alle ture og låse modstanderen ud af spillet vha. Time Walk-effekter, og den anden omhandler Painter’s Servant og Grindstone, som i bund og grund drejer sig om at mille modstanderens ganske deck ned graveyarden i én køre.

Dertil anvender Asbjørn en række fleksible tutors i form af Goblin Engineer, Oswald Fiddlebender, Kuldotha Forgemaster og Transmute Artifact til at finde de rette combo pieces, og kort som Goblin Welder; Emry, Lurker of the Loch og Lurrus of the Dream-Den til at lade dem pendle fra og til graveyarden. Det interessante er, at Asbjørns deck fokuserer mere på at tutor sig frem til specifikke targets, end at have en høj grad af redundans, som han f.eks. kunne have fået ved at spille Voltaic Servant og Manifold Key, så skulle en af de primære planer slå fejl, så lader planen til at være at skifte over til en mere beatdown orienteret token-plan, der anvender kort som Sai, Master Thopterist; Urza, Lord High Artificer; Urza’s Saga og Retrofitter Foundry.

Asbjørns “Jeskai Grind Time” er et af de spicieste bryg, der er registreret til turneringen, og det bliver spændende at se, om deckets plan A, B og C er for om-sig-gribende og for lidt fokuseret, eller om det er tilpas fleksibelt og hurtigt til at kunne løbe i samme tempo, som de mere etablerede arketyper, der er repræsenterede her til turneringen. Jeg forestiller mig i hvert fald, at decket har et udmærket matchup imod nogle af de midrange decks, der befinder sig i feltet, herunder Daniels “Bant Blink (182)” og Jimmis “Esper Reanimator”, men som jeg selv erfarede med mine Oracle Combo-deck i løbet af året, så kan et combo-deck med en kontrolside ofte fremstå som det mindre og svagere kontroldeck, når det er oppe imod mere dedikerede kontrolstrategier.


Sjette seed – Aske

Deck: Waterlogged Compost

Point i decket (10): 2 – Gifts Ungiven; 2 – Mystical Tutor; 1 – Sensei’s Divining Top; 1 – Spellseeker; 1 – Summoner’s Pact; 1 – Survival of the Fittest; 2 – Vampiric Tutor

Årspoint: 24 Point

Aske er iblandt de spillere, der har været med helt fra begyndelsen af formatets tilblivelse, og med en forkærlighed for især sorte deck og graveyard-orienterede strategier, har han ofte været inde over midrange deck, men samtidig ligget lidt under for at være den, der spiller de fair deck imod nogle af de ofte meget knækkede deck i formatet. Det til trods har Aske haft nogle respektable placeringer især i Cockatriceligaen, hvor han to gange over sidste år kvalificerede sig til Playoff. I forårsæsonen spillede han et mere combo-orienteret deck som følge af, at Strixhaven gav den sort-grønne farvekombination flere kort, der bød på nogle ækle interaktioner, og derfor har Aske valt at genbesøge Witherbloom/Chain of Smog-comboen til denne turnering med et Sultai-farvet deck.

Deckliste

Askes deck er som sagt et combo-deck, der tager udgangspunkt i Witherbloom Apprentice og Sedgemoor Witch’ Magecraft abilities og den måde som disse kort reagerer primært på Chain of Smog som en uendelig combo. Deckets sekundære strategi læner sig derudover op af den primære strategi med life drain på en ikke-så-typisk-Aristocrats-agtig facon. Store beatere som Daemogoth Titan, Hogaak, Arisen Necropolis og Uro, Titan of Nature’s Wrath bliver let til fodder for Tend the Pests og Rite of Consumption, og med kort som Vito, Thorn of the Dusk Rose og Dina, Soul Steeper, bliver deckets lifegain omdannet til en slags burn.

I Askes nye version af sin Chain of Smog combo-liste er der bl.a. via den blå farve mere fokus på kortfiltrering og at komme hurtigere frem til selve comboen, og det er givetvis en forstærkning af decket, at han vil have bedre muligheder for at øge kortkvaliteten løbende i kampen til sammenligning med den tidligere udgave. Det er dog på bekostning af en stor del af den interaktion og hand disruption, som decket førhen indeholdte, og om det vil vise sig at være en svaghed eller ej, skal blive spændende at se.

Lidt ligesom Asbjørns deck vil Askes deck gerne snige sin combo i mål under radaren især på kontroldeckene og deres løftede pegefingre, og skal det have en chance for at vinde, skal det have fart under fødderne. Det sagt, så er Askes deck glimrende positioneret imod midrange deck som Jimmis “Esper Reanimator” og med en hurtig start imod Mathias’ “Death & Taxes”, hvis han prioriterer en hurtig start uden meget interaktion. Det bliver dog et kapløb om tiden imod både Asbjørns og Mickeys combo-decks, hvor Mickeys er det mest sprængfarlige, men også det største offer for tilfældighederne, hvorimod Asbjørns byder på mere interaktion, men muligvis er en tand langsommere. Hvis Aske holder tungen lige i munden, kan han godt komme langt med sit deck, men han hører dog til iblandt turneringens underdogs med sit Sultai-bryg.


Syvende seed – Mickey

Deck: Urw Combocademy

Point i decket (10): 4 – Mana Crypt; 4 – Tinker; 1 – Tolarian Academy; 1 – Transmute Artifact

Årspoint: 19 Point

Ligesom Aske og mig hører Mickey til iblandt formatets grundlæggere, og det er ingen hemmelighed, at hvor de to andre har haft vild gang i heksekedlen med mange forskellige bryg, så har Mickey været alkymisten, der har stået i sit laboratorium og forsøgt at lave variationer af samme bryg om til guld. Mickey har holdt ved sit artifact-orienterede combo deck næsten siden begyndelsen af formatet, og det er ikke for sjov, at vi kalder ham for Scandilanders artificer. Desværre har resultaterne ikke altid været med ham, og han har ofte stået for hæsblæsende kampe, der bød på lange ture og mange game actions, men ikke altid den sejr, som han søgte. På det seneste har nye vinde dog blæst uden for Mickeys studieværelse på det tolarianske akademi, for pludselig er han begyndt at opleve flere sejre, og i Sommersæsonen kvalificerede han sig for første gang i Cockatriceligaens historie til Playoff og endte på en fin tredjeplads.

Deckliste

Vi har ofte talt om Mickeys “Urw Combocademy”-deck på podcasten, og sågar lavet en deck tech om det, men decket har gennemgået en længere serie af raffineringer igennem tiden, og det er måske et af formatets mest eksplosive deck, der kan trække en sejr ud af det dybeste, mørkeste hul, selv der, hvor solstrålerne ikke har vist sig længe. Den store innovation er ikke blot én, men tre-fold: 1) tilføjelsen af Wheel-effekter som Wheel of Fortune og Time Spiral, der stik imod al fornuft har vist sig at lade sig parre fint med Mickeys forelskelse i store mængder af mana. 2) En mana rock ramp-strategi, der både lader Mickey spille mange spells tidligt, men som også er svær at få skovlen under med counterspell staples som Mana Leak og Spell Pierce. 3) I stedet for store finishers, så har Mickey valgt at fokusere på kort, der kan være mana sinks som f.eks. Urza, Lord High Artificer; Golos, Tireless Pilgrim; Chromatic Orrery og Retrofitter Foundry, og som med nok mana kan bære ham direkte til målstregen.

Alt dette har gjort, at decket ikke længere udfolder sig i store alt-eller-intet planer, men har flere inkrementelle punkter, der kan være svære at interagere med. Ofte er det de små komponenter, man skal trække væk under fødderne på Mickey – dem, som man ellers aldrig ville skænke en tanke – for at smide en svensknøgle i maskineriet, og det kan være ret svært at se, hvilken komponent, der er vital, og hvornår man skal bruge sine begrænsede resurser på den.

Mickeys deck har måske ikke resultaterne rent historisk til at placere det oppe iblandt de største trusler i turneringen, men dets power niveau og Mickeys akkumulerede erfaring med det er det, der er begyndt at få dets aktie til at stige. Decket har stadig for mange 50/50 matchups, fordi det afhænger af for mange tilfældigheds variable bl.a. Wheel-effekter, men det skulle ikke undre mig, om stjernerne på Mickeys mekaniske stjernehimmel en dag står rigtigt, og at han vinder en turnering. Den dag kunne sagtens være d. 9. januar, 2022. Det kræver dog, at kommer ud på den rigtige side af sine kampe imod de kontrollerende deck, herunder Mathias’ “Death & Taxes”, som han møder i runde et, og Jimmis “Esper Reanimator”, som er en mulig runde to modstander.


Ottende seed – Jimmi

Deck: Esper Reanimator

Point i decket (10): 4 – Demonic Tutor; 2 – Gifts Ungiven; 1 – Mana Drain; 1 – Pact of Negation; 2 – Vampiric Tutor

Årspoint: 3 Point

Kigger man på Jimmis samlede point for året, så stikker de ud, for han har ikke mange af dem, og det er heller ingen hemmelighed, at han blev inviteret på baggrund af en række afbud. Det er langt fra punktummet på hans fortælling, for Jimmi er en glimrende Modern og Pioneer spiller, der har fået smag for Highlander-formatet. I hans første turnering placerede han sig i midten af feltet med en Jeskai Tempo Control-variant, og til denne turnering spiller han en fortolkning af Esper Reanimator fra Modern. Men selvom Jimmi på sin erfaring med rette kan kaldes for en underdog, bør man bestemt ikke regne ham for ude på forhånd, da han har et godt hoved for kompetitive formater.

Deckliste

Med sin Esper-liste fokuserer Jimmi på en blanding imellem klassisk Reanimator med mål som Iona, Shield of Emeria; Griselbrand; Serra’s Emissary og Archon of Cruelty, men han har ligesom flere andre spillere i turneringen også en hældning imod Evoke-dyr som Grief, Solitude og Mulldrifter i samspil med kort som Ephemerate, Undying Evil og Malakir Rebirth. Der er i det taget et fokus på ETB-effekter, som skaber en glidende synergi imellem Entomb- og Looting-effekter til Flicker- og Reanimation-effekter. På den vis minder decket en smule om Daniels “Bant Blink (182)”-deck, dog med en mere klassisk Esper Control-komponent i stedet for en større densitet af ETB-dyr.

Jimmis liste byder også på en række nye kort, som har nogle interessante interaktioner, navnlig Siphon Insight imod Sensei’s Divining Top og Vampiric Tutor-effekter, samt kort som Shadowgrange Archfiend, Cemetery Illuminator og Overcharged Amalgam. Ligesom mit “UwU Tax the Reach” har decket også fokus på at anvende Lurrus of the Dream-Den til få mere ud sin Nihil Spellbomb, Mishra’s Bauble, Animate Dead og Angelic Renewal, og der er en god håndfuld Stax-pieces som Opposition Agent; Chalice of the Void; Lavinia, Azorius Renegade og Sanctum Prelate til at forhindre modstanderen i at afvikle sin plan.

Decket er på nogen måder endnu et kontroldeck, der har en anden primær plan, altså at reanimate store dyr, og det har helt klart potentialet til at gøre en del skade i turneringen. Det kan dog være, at manglende tuning og test kan komme til at påvirke resultaterne, men jeg ser Jimmis deck som at have en rigtig god midrange matchup, især hvis han får lov til at få gang i sin primære strategi, hvor han kan reanimate creatures, der har en overvældende indflydelse på bordet tilstand. Jimmis værste modstandere vil formentlig være de dedikerede kontroldeck, men kommer han igennem f.eks. mig i runde et, så spår jeg ham en god chance imod Mathias’ “Death & Taxes”, da han har potentialet til at få sine meget store dyr ud meget tidligt i kampen imod Mathias’ noget mindre dyr, samt en rimelig chance imod Mickeys “Urw Combocademy”, hvis han kan krydre de store dyr med den rette mængde disruption og counterspells.


Vi glæder os meget til at afvikle årets vigtigste turnering, og vi håber også, at I ønsker at se med på Twitch kl. 19:00 d. 9. januar, 2021, eller senere på Youtube, når vi viser finalekampen.