Companion Board – test, forklaring osv.

På sidste møde i Regel- og Pointrådet blev det vedtaget, at vi skal afprøve et sæt af mulige regelændringer til formatet. Disse regelændringer kommer til at være gennemgribende for Scandinavian Highlander, hvis de bliver vedtaget, og derfor ønsker vi at være meget transparente omkring hele testprocessen, at sørge for at de nye regler bliver afprøvet grundigt, og sørge for, at Scandilanders spillerbase har god mulighed for at deltage i testprocessen og at byde ind med kommentarer, bekymringer og kritik undervejs.

Regelændringerne drejer sig om et såkaldt Companion Board, der repræsenterer en del af decket, der har relevans bl.a. for kort, der henviser til “outside the game”. I andre formater, f.eks. Standard, Modern osv. på den ene side, og 7 Point Highlander på den anden side, anvender man et Sideboard, og her udgør dette Sideboard rammen for kort, der kan henvise til andre kort, der befinder sig “outside the game”. Vi ønsker dog ikke, at Scandinavian Highlander skal have et decideret sideboard, da vi ikke tror, at det kommer til at gavne det frie og kreative spil, som netop dette format byder på. Erfaringer fra vores tætteste “slægtning” – Canadian Highlander – har underbygget denne formodning.

Det sagt, så er vi flere, der har fundet det problematisk, at Wizards bliver ved med at udforske “outside the game” på nye måder, som gør, at der kommer nye kort til formatet, som i bund og grund enten er funktionsløse eller fungerer på en anden måde end intenderet i formater som Scandinavian Highlander. Derfor vil vi over en periode teste et sæt af regelændringer, der introducerer et såkaldt Companion Board (delvist fordi det er inspireret af korttypen Companion, men derudover også fungerer som en fast kompagnon til hoveddecket).

Den tidlige formodning er, at disse ændringer kan opfattes stærkere, end de kommer til at være i praksis. Disse regelændringer kan muliggøre nye, spændende interaktioner, som tillader nye deck-arketyper og gør det muligt for visse deck at holde sin konkurrencemæssige integritet, mens der samtidig vil være plads til at medbringe mere snævre svar, som aldrig ville få en chance i formatet, som det er nu. Derudover er forhåbningen også, at visse deck-arketyper, der generelt har svært ved at bruge sine point til synergiske formål og blot ender med at anvende dem på Moxes eller anden hurtig mana, nu får muligheden for at bruge sin point på en ny måde, der kan skabe mere diversitet i deckbygningen.

—————————————————————————————————-

Nedenfor kan man læse første udlæg til de nye regler.

Grundlæggende regler for Companion Boards

  • Scandinavian Highlanders pointgrænse hæves fra 10 til 13 point, og decket opdeles i to lister: et Main Deck og et Companion Board.
  • Alle deck er som udgangspunkt opbygget af præcis 100 kort i Main Deck, og det medfølgende Companion Board kan indeholde 0 til 10 kort.
  • Et Companion Board er IKKE det samme som et Sideboard, og man må IKKE foretage udskiftninger imellem de to mellem spil. Man kan primært interagere med Companion Board vha. særlige effekter, der henviser til “outside the game”, og som disse kan kun afvikles i løbet af spillet. Det drejer sig p.t. om Wish-effekter (f.eks. Cunning Wish eller Karn, the Great Creator), om Learn / Lession-kort (f.eks. First Day of Class og Environmental Sciences) eller Companions (f.eks. Jegantha, the Wellspring og Yorion, Sky Nomad), man skal blot følge de restriktioner, som derudover gør sig gældende for de pågældende kort.
  • Et Scandinavian Highlander-deck kan (ligesom hidtil) indeholde kort på op til 10 point i sit Main Deck og op til 10 point i sit Companion Board, men aldrig mere end 13 point sammenlagt. Man kan fordele pointene, som man har lyst, så længe man overholder pointrammerne. Et Companion Board vil aldrig kunne indeholde mere end 10 kort, og i så fald vil dette udgøre mellem 0 og 10 kort på højst 10 point sammenlagt.
  • Kort fra Pointlisten koster stadig det samme antal point, som står angivet på listen. Derudover koster hvert kort, der inkluderes i deckets Companion Board 1 point ud over deres generelle pointomkostninger f.eks. koster kortet ”Counterspell” ikke noget, hvis det inkluderes i Main Deck, men ville koste 1 point i Companion Board (1 for inklusion, 0 på Pointlisten), hvorimod ”Pact of Negation” koster 2 point (1 for inklusion og 1 på Pointlisten) og en ”Time Vault” 7 point henholdsvis (1 for inklusion og 6 på Pointlisten). Hvis man inkluderer ”Time Vault” i sit Companion Board har man anvendt 7 af sine 13 samlede point, og derefter er der kun 6 point, der kan fordeles over Main Deck og Companion Board. Hvis man, som man har gjort hidtil, har inkluderet for op til 10 point kort fra Pointlisten i sit Main Deck, kan man altså kvit og frit inkludere op til 3 ikke-pointede kort i Companion Board eller f.eks. et kort med 2 point på Pointlisten (f.eks. ”Vampiric Tutor” eller ”Price of Progress”) eller hvilken som helst anden kombination, der til sammen højst giver 3 point.
  • Det er helt legalt IKKE at inkludere nogen kort i sit Companion Board, og ligesom med Main Deck, er det ikke påkrævet, at man bruger sine tilgængelige point. Det er blot en mulighed for at kunne anvende kort, der har “outside the game”-interaktivitet. Man kan altså spille i alle Scandinavian Highlander-turneringer og kampe med 0 kort i sit Companion Board og behøver ikke at ændre sin nuværende deckliste som følge af disse regelændringer, hvis man ikke ønsker det.

Ønsker man at læse mere om de gældende regler (i henhold til Comprehensive Rules for Magic: the Gathering) for interaktion med kort “outside the game”, Companions eller kortyperne Learn / Lesson, så kan der findes fyldestgørende beskrivelser nedenfor:

“Outside the game” (400.11)

Companions (702.139)

Learn / Lesson (og mere her) (701.45)

—————————————————————————————————-

Relevante kortlister

Her finder du lister over de forskellige kort, der har direkte interaktion med dit decks Companion Board.

Wish-kort

Farvefordeling ( 1/3 | 3/5 | 2 | 2 | 2/4 | 3)

NavnMålFarve
Burning Wish Sorceries
Coax from the Blind Eternities Eldrazi-kort
Cunning Wish Instants
Death WishAlle kort
Fae of Wishes // GrantedAlle kort
Glittering WishFlerfarvede kort
Golden WishArtifacts / Enchantments
Karn, the Great CreatorArtifacts
Living WishCreatures / Lande
Mastermind’s AcquisitionAlle kort
Research // DevelopmentAlle kort
Ring of Ma’rufAlle kort
Spawnsire of UlamogEldrazi-spells
Raven’s WarningAlle kort
Vivien, Arkbow RangerCreatures
WishAlle kort

Learn-kort

Farvefordeling ( 4/5 | 4 | 3/5 | 5 | 3/5)

NavnFarve
Academic Dispute
Arcane Subtraction
Cram Session
Divide by Zero
Dream Strix
Enthusiastic Study
Eyetwitch
Field Trip
First Day of Class
Gnarled Professor
Guiding Voice
Hunt for Specimens
Igneous Inspiration
Overgrown Arch
Poet’s Quill
Pop Quiz
Professor of Symbology
Retriever Phoenix
Rise of Extus
Sparring Regimen
Study Break

Lesson-kort

Farvefordeling ( 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 5)

NavnType
Academic Probation
Basic Conjuration
Confront the Past
Containment Breach
Elemental Summoning
Environmental Sciences
Expanded Anatomy
Fractal Summoning
Illuminate History
Inkling Summoning
Introduction to Annihilation
Introduction to Prophecy
Mascot Exhibition
Mercurial Transformation
Necrotic Fumes
Pest Summoning
Reduce to Memory
Spirit Summoning
Start from Scratch
Teachings of the Archaics

Companions

Farvefordeling ( 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4)

NavnFarve
Gyruda, Doom of Depths
Jegantha, the Wellspring
Kaheera, the Orphanguard
Karuga, the Macrosage
Lurrus of the Dream-Den
Lutri, the Spell-Chaser
Obosh, the Preypiercer
Umori, the Collector
Yorion, the Sky Nomad
Zirda, the Dawnwaker