Companion Board – test, forklaring osv.

På sidste møde i Regel- og Pointrådet blev det vedtaget, at vi skal afprøve et sæt af mulige regelændringer til formatet. Disse regelændringer kommer til at være gennemgribende for Scandinavian Highlander, hvis de bliver vedtaget, og derfor ønsker vi at være meget transparente omkring hele testprocessen, at sørge for at de nye regler bliver afprøvet grundigt, og sørge for, at Scandilanders spillerbase har god mulighed for at deltage i testprocessen og at byde ind med kommentarer, bekymringer og kritik undervejs.

Regelændringerne drejer sig om et såkaldt Companion Board, der repræsenterer en del af decket, der har relevans bl.a. for kort, der henviser til “outside the game”. I andre formater, f.eks. Standard, Modern osv. på den ene side, og 7 Point Highlander på den anden side, anvender man et Sideboard, og her udgør dette Sideboard rammen for kort, der kan henvise til andre kort, der befinder sig “outside the game”. Vi ønsker dog ikke, at Scandinavian Highlander skal have et decideret sideboard, da vi ikke tror, at det kommer til at gavne det frie og kreative spil, som netop dette format byder på. Erfaringer fra vores tætteste “slægtning” – Canadian Highlander – har underbygget denne formodning.

Det sagt, så er vi flere, der har fundet det problematisk, at Wizards bliver ved med at udforske “outside the game” på nye måder, som gør, at der kommer nye kort til formatet, som i bund og grund enten er funktionsløse eller fungerer på en anden måde end intenderet i formater som Scandinavian Highlander. Derfor vil vi over en periode teste et sæt af regelændringer, der introducerer et såkaldt Companion Board (delvist fordi det er inspireret af korttypen Companion, men derudover også fungerer som en fast kompagnon til hoveddecket).

Den tidlige formodning er, at disse ændringer kan opfattes stærkere, end de kommer til at være i praksis. Disse regelændringer kan muliggøre nye, spændende interaktioner, som tillader nye deck-arketyper og gør det muligt for visse deck at holde sin konkurrencemæssige integritet, mens der samtidig vil være plads til at medbringe mere snævre svar, som aldrig ville få en chance i formatet, som det er nu. Derudover er forhåbningen også, at visse deck-arketyper, der generelt har svært ved at bruge sine point til synergiske formål og blot ender med at anvende dem på Moxes eller anden hurtig mana, nu får muligheden for at bruge sin point på en ny måde, der kan skabe mere diversitet i deckbygningen.

—————————————————————————————————-

Nedenfor kan man læse første udlæg til de nye regler.

Grundlæggende regler for Companion Boards

 • Scandinavian Highlanders pointgrænse hæves fra 10 til 13 point, og decket opdeles i to lister: et Main Deck og et Companion Board.
 • Alle deck er som udgangspunkt opbygget af præcis 100 kort i Main Deck, og det medfølgende Companion Board kan indeholde 0 til 10 kort.
 • Et Companion Board er IKKE det samme som et Sideboard, og man må IKKE foretage udskiftninger imellem de to mellem spil. Man kan primært interagere med Companion Board vha. særlige effekter, der henviser til “outside the game”, og som disse kan kun afvikles i løbet af spillet. Det drejer sig p.t. om Wish-effekter (f.eks. Cunning Wish eller Karn, the Great Creator), om Learn / Lession-kort (f.eks. First Day of Class og Environmental Sciences) eller Companions (f.eks. Jegantha, the Wellspring og Yorion, Sky Nomad), man skal blot følge de restriktioner, som derudover gør sig gældende for de pågældende kort.
 • Et Scandinavian Highlander-deck kan (ligesom hidtil) indeholde kort på op til 10 point i sit Main Deck og op til 10 point i sit Companion Board, men aldrig mere end 13 point sammenlagt. Man kan fordele pointene, som man har lyst, så længe man overholder pointrammerne. Et Companion Board vil aldrig kunne indeholde mere end 10 kort, og i så fald vil dette udgøre mellem 0 og 10 kort på højst 10 point sammenlagt.
 • Kort fra Pointlisten koster stadig det samme antal point, som står angivet på listen. Derudover koster hvert kort, der inkluderes i deckets Companion Board 1 point ud over deres generelle pointomkostninger f.eks. koster kortet ”Counterspell” ikke noget, hvis det inkluderes i Main Deck, men ville koste 1 point i Companion Board (1 for inklusion, 0 på Pointlisten), hvorimod ”Pact of Negation” koster 2 point (1 for inklusion og 1 på Pointlisten) og en ”Time Vault” 7 point henholdsvis (1 for inklusion og 6 på Pointlisten). Hvis man inkluderer ”Time Vault” i sit Companion Board har man anvendt 7 af sine 13 samlede point, og derefter er der kun 6 point, der kan fordeles over Main Deck og Companion Board. Hvis man, som man har gjort hidtil, har inkluderet for op til 10 point kort fra Pointlisten i sit Main Deck, kan man altså kvit og frit inkludere op til 3 ikke-pointede kort i Companion Board eller f.eks. et kort med 2 point på Pointlisten (f.eks. ”Vampiric Tutor” eller ”Price of Progress”) eller hvilken som helst anden kombination, der til sammen højst giver 3 point.
 • Det er helt legalt IKKE at inkludere nogen kort i sit Companion Board, og ligesom med Main Deck, er det ikke påkrævet, at man bruger sine tilgængelige point. Det er blot en mulighed for at kunne anvende kort, der har “outside the game”-interaktivitet. Man kan altså spille i alle Scandinavian Highlander-turneringer og kampe med 0 kort i sit Companion Board og behøver ikke at ændre sin nuværende deckliste som følge af disse regelændringer, hvis man ikke ønsker det.

Ønsker man at læse mere om de gældende regler (i henhold til Comprehensive Rules for Magic: the Gathering) for interaktion med kort “outside the game”, Companions eller kortyperne Learn / Lesson, så kan der findes fyldestgørende beskrivelser nedenfor:

“Outside the game” (400.11)

Companions (702.139)

Learn / Lesson (og mere her) (701.45)

—————————————————————————————————-

Relevante kortlister

Her finder du lister over de forskellige kort, der har direkte interaktion med dit decks Companion Board.

Wish-kort

Farvefordeling ( 1/3 | 3/5 | 2 | 2 | 2/4 | 3)

NavnMålFarve
Burning Wish Sorceries
Coax from the Blind Eternities Eldrazi-kort
Cunning Wish Instants
Death WishAlle kort
Fae of Wishes // GrantedAlle kort
Glittering WishFlerfarvede kort
Golden WishArtifacts / Enchantments
Karn, the Great CreatorArtifacts
Living WishCreatures / Lande
Mastermind’s AcquisitionAlle kort
Research // DevelopmentAlle kort
Ring of Ma’rufAlle kort
Spawnsire of UlamogEldrazi-spells
Raven’s WarningAlle kort
Vivien, Arkbow RangerCreatures
WishAlle kort

Learn-kort

Farvefordeling ( 4/5 | 4 | 3/5 | 5 | 3/5)

NavnFarve
Academic Dispute
Arcane Subtraction
Cram Session
Divide by Zero
Dream Strix
Enthusiastic Study
Eyetwitch
Field Trip
First Day of Class
Gnarled Professor
Guiding Voice
Hunt for Specimens
Igneous Inspiration
Overgrown Arch
Poet’s Quill
Pop Quiz
Professor of Symbology
Retriever Phoenix
Rise of Extus
Sparring Regimen
Study Break

Lesson-kort

Farvefordeling ( 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 5)

NavnType
Academic Probation
Basic Conjuration
Confront the Past
Containment Breach
Elemental Summoning
Environmental Sciences
Expanded Anatomy
Fractal Summoning
Illuminate History
Inkling Summoning
Introduction to Annihilation
Introduction to Prophecy
Mascot Exhibition
Mercurial Transformation
Necrotic Fumes
Pest Summoning
Reduce to Memory
Spirit Summoning
Start from Scratch
Teachings of the Archaics

Companions

Farvefordeling ( 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4)

NavnFarve
Gyruda, Doom of Depths
Jegantha, the Wellspring
Kaheera, the Orphanguard
Karuga, the Macrosage
Lurrus of the Dream-Den
Lutri, the Spell-Chaser
Obosh, the Preypiercer
Umori, the Collector
Yorion, the Sky Nomad
Zirda, the Dawnwaker

Referat af møde i Regel- og Pointrådet 4/9, 2021

Den 4/9-2021 kl. 12:00 blev der afholdt møde i Scandinavian Highlanders Regel- og Pointråd om de følgende emner:

 • Tilbageblik på Forårssæson 2021
 • Den kommende Sommersæson 2021
 • Fysiske turneringer i oktober og november
 • Etablering af et turneringsudvalg
 • Årsmesterskabet 2021
 • Revidering af Point- og Watchlisterne (4 ændringer i Pointlisten)

 • FORÅRSSÆSON 2021: Den foregående sæson af Cockatriceligaen, dvs. Forårssæson 2021. Det drejede sig om indtryk, erfaringer, problemer og forslag til ændringer i den kommende sæson.
  • REGLER OM KOMMUNIKATION VEDRØRENDE PLANLÆGNING AF KAMPE
   • Strammere sanktioner vedrørende at overholde kampplanen.
   • Man har som altid en uge til at spille sine kampe, men kan aftale med modstander og ligaen (repræsentanter Bent og Mickey), hvis man hellere vil afvikle kampen i ugen før eller efter (livet kommer nogle gange i vejen for spillet, men det skal kommunikeres og helst i god tid).
   • Hvis kampen ikke er blevet spillet inden søndag kl. 23:59 i ugen, så registreres begge spillere for en tabt kamp. Hvis intet er planlagt og/eller blevet kommunikeret i chatten eller direkte til modstander og en ligarepræsentant senest fredag kl. 23:59 i ugen, så kan man ikke rykke sin kamp til næste uge. Hvis man ikke kan komme i kontakt med sin modstander, så tag da kontakt med en ligarepræsentant. Hvis ligarepræsentanten heller ikke kan komme i kontakt med den fraværende part inden fredag kl. 23:59 i ugen, så favoriserer ligaen den kommunikerende part, og denne bliver tildelt en sejr over den ikke-kommunikerende part.

—————————————————————————————————-

 • SOMMERSÆSON 2021: Ændringer og rammerne for den kommende sæson af Cockatriceligaen blev diskuteret.
  • DATO FOR SOMMERSÆSON 2021 OG PLAYOFF
   • Ligaen afspilles fra 20/9 og frem til 14/11, hvor alle kampe skal være afviklet.
   • Playoff med kvalifikation til årsturneringen spilles d. 21/11.
  • REGLER FOR UDSKIFTNING AF KORT I DECK I LØBET AF SÆSONEN
   • Der var generel tilfredshed med, at man kan udskifte kort løbende, men med lavere frekvens end tidligere (før Forårssæsonen – dvs. for at mindske motivation for metagaming).
   • I forrige sæson var det muligt at udskifte op til 15 kort hver anden uge (dvs. mellem uge 2 og 3; mellem uge 4 og 5; og mellem uge 6 og 7). Vi gentager successen med samme udskiftningsfrekvens (altså hver anden uge), men sætter antallet af tilladte udskiftninger ned til 10 for hver gang.
   • Man må altså skifte op til 10 kort ud fra den registrerede liste (den, man registrerede i første uge), og udskiftningerne må foretages mellem uge 2 og 3; uge 4 og 5; og uge 6 og 7.
   • Det er også stadig tilladt helt at udskifte sit deck (dvs. op til alle 100 kort) og så registrere en ny deckliste efter uge 4 og til sine kampe i uge 5, 6, 7 og 8. Dvs. at man spiller med et nyt deck i den resterende del af ligaen.
   • Til playoff spiller man et af de deck, man har registreret til ligaen med op til 10 udskiftninger. Denne liste skal spilles igennem hele playoff-turneringen. Hvis man har registreret og spiller med et nyt deck fra uge 5, kan man selv vælge, om man vil spille med den ene eller den anden af de to decklister til playoff med op til 10 udskiftninger.
   • HUSK! Når der foretages udskiftninger mellem ugerne, er det 10 udskiftninger fra den REGISTREREDE LISTE, ikke kumulative udskiftninger fra hver anden uge til hver anden uge. Ønsker man at foretage omfattende udskiftninger anbefales det, at man gør det efter uge 4 og inden uge 5, og at man så registrerer den justerede deckliste som et nyt deck, så man kan bruge den opdaterede liste som et nyt udgangspunkt.

—————————————————————————————————-

 • OKTOBER- OG NOVEMBERTURNERING PLANLAGT: Vi planlægger to fysiske turneringer, der ligesom Cockatriceligaens playoffs kvalificerer vinderen til Årsmesterskabet.
  • TURNERINGERNES NAVNE: Disse turneringer har endnu ikke fået navne, så de bliver indtil videre henvist til som henholdsvis OKTOBERTURNERINGEN og NOVEMBERTURNERINGEN.
  • DATOER: Datoerne er endnu ikke på plads endnu, men de vil blive annonceret, så snart de er vedtaget.
  • Detaljerne for disse turneringer er ikke på plads endnu, men det er planen, at der skal være åben deltagelse uden øvre grænse for deltagerantal og med et entrébeløb, der primært finansierer præmierne til 1. og 2. plads.
  • Ud over præmier vil førstepladsen kvalificere sig til Årsmesterskabet 2021.
  • Vi er på udkig efter steder (diverse Magic-butikker med spilleplads og steder som Bastard Café blev foreslået), der kan huse turneringerne.
  • Disse turneringer vil være fysiske, ikke-digitale turneringer og kræve fysiske deck. Proxies vil være tilladt efter de gældende proxy-regler.

—————————————————————————————————-

 • ÅRSMESTERSKABET 2021: Som afslutning på turneringerne og ligasæsonerne i år 2021 afholder vi et årsmesterskab, der skal afgøre, hvem der bliver den første Scandinavian Highlander. There can only be one!
  • KVALIFIKATION: Man kvalificerer sig til Årsmesterskabet ved at vinde et playoff i slutningen af en sæson af Cockatriceligaen, ved at vinde Oktoberturneringen eller Novemberturneringen; eller på point indsamlet hen over året baseret på deltagelse og placeringer (de pladser, der ikke optages af Cockatriceligaens sæsonvindere og vindere af de fysiske turneringer, optages altså af de spillere, der har samlet flest point hen over turneringsåret).
  • SPILLERANTAL: I alt 8 spillere kvalificerer sig til Årsmesterskabet, og indtil videre har to spillere kvalificeret sig (Mathias og Tobias).
  • TID OG STED: Årsmesterskabet afvikles under fysiske forhold og spilles med fysiske, ikke-digitale deck med gældende proxy-regler. Stedet er endnu ikke besluttet, men datoen bliver søndag d. 9/1-2022.
  • Indtil videre er det besluttet, at førstepladsen vinder en særligt designet mesterskabs-playmat.

—————————————————————————————————-

 • TURNERINGSUDVALG
  • Det blev besluttet, at der skal nedsættes et Turneringsudvalg, som kommer til at få ansvaret for at arrangere og håndtere vores officielle og fysiske turneringer.
  • Denne gruppe vil bl.a. have ansvaret for Årsmesterskabet.

—————————————————————————————————-

 • REVISION AF POINT- OG WATCHLISTEN: Vi diskuterede ændringer af Watchlisten og at tilføje og fjerne kort fra Pointlisten.
  • ÆNDRINGER I POINTLISTEN:
   • Price of Progress +1 (2)
   • Survival of the Fittest -1 (1)
   • Thassa’s Oracle +1 (1)
   • Time Vault -1 (6)
  • ÆNDRINGER I WATCHLISTEN:
   • Chain of Smog +1 (1)
   • Strip Mine +1 (4)
   • Survival of the Fittest +1 (2)
   • Wishclaw Talisman -1 (0)
  • UDTRÆDER AF WATCHLISTEN:
   • Fastbond
   • Hullbreacher
   • Lion’s Eye Diamond
   • Mystic Sanctuary
   • Paradox Engine
   • Timetwister
  • FØLGENDE KORT BLEV DISKUTERET MEN STATUS FORBLEV UÆNDRET:
   • Ancient Tomb +1 (1); Blood Moon +1 (2); Brainstorm +1 (1); Dark Depths +1 (1); Force of Will +1 (1); Imperial Seal -1 (0); Oko, Thief of Crowns +1 (1); Opposition Agent +1 (1); Pyrostatic Pillar +1 (1); Sulfuric Vortex +1 (1); Uro, Titan of Nature’s Wrath +1 (1); Wasteland +1 (1); Wrenn and Six +1 (1)

—————————————————————————————————-

 • DELTAGERE:
  • Asbjørn, Aske, Bent, Mads, Mathias, Mickey og Tobias.

– Scandinavian Highlanders Regel- og Pointråd