Referat af møde i Regel- og Pointrådet 19/4, 2021

 • Dette var det andet kvartalsmæssige møde for Scandinavian Highlanders Regel- og Pointråd. Hensigten med disse møder er at diskutere formatets helbred, kuratering af Pointlisten og Watchlisten, samt at drøfte andre emner, der har med spillermiljøets generelle hensyn at gøre.
  • Emnerne på dagsordenen var som følger:
   • Holdninger til Secret Lair: The Walking Dead og WotC’s Universes Beyond-tiltag.
   • Scandilanders forhold til WotC’s liste over ”anstødelige kort”
   • GDPR-relaterede beslutninger
   • Opdatering af proxy-reglerne
   • Cockatriceligaens struktur og format til Forårssæson 2021
   • Ændringer til Watchlisten og Pointlisten
 • Vi diskuterede holdninger til Secret Lair: The Walking Dead og WotC’s kommende Universes Beyond-sæt.
  • SL:TWD stadig legalt i Scandilander, og vi forholder os afventende til Universes Beyond-sættene.
  • Problemet med disse kort er tre-fold:
   • Tilgængelighed: Nogle af disse kort udgives med et meget begrænset oplag.
   • Balance: Der er ingen grund til at tro, at disse kort er testet i kompetitive formater.
   • Flavor: Den mindst relevante indvending er stadig en indvending. Universes Beyond kort vil med al sandsynlighed bryde med indlevelsen og de narrative konventioner i MtG’s univers, og derfor kan de fremstå som problematiske for nogle spillere.
  • Beslutning:
   • Tilgængelighed: Da vi har en mere åben proxy-politik i Scandilander, kommer tilgængeligheden kun til at udgøre et mindre problem.
   • Balance: Ligesom med alle andre kort i formatet er det Pointrådets opgave at vurdere kortenes balance og give de mest problematiske af dem point eller helt at fjerne dem fra formatet. Ingen sanktion før et konkret problem opstår.
   • Flavor: Vi vurderer sættene enten enkeltvis eller et al, når der er flere oplysninger at vurdere ud fra.
 • WotC’s liste over ”anstødelige kort”
  • Der var en del diskussion om, hvordan disse skulle håndteres, men i bund og grund kom vi frem til at følge de retningslinjer, som allerede er udstukket på hjemmesiden. Disse retningslinjer bryder med andre Highlander-formaters håndtering, hvor tendensen har været grundlæggende at banne alle disse kort. Vi læner os derimod op ad den holdning, der reflekteres i dele af Old School-formatets tilgang til de 7 bannede kort (kan læses her: http://oldschool-mtg.blogspot.com/2020/06/on-official-bannings-of-offensive-cards.html), og mener ligeledes at det drejer sig om at skabe et inkluderende spillermiljø, hvor det er spillerne og spillernes adfærd, der danner grobund for, hvor vidt formatet fremstår inkluderende og ansvarligt.
  • Der er mange flere ting, man kunne give sig i kast med, hvis man ønskede at banne kort på baggrund af deres potentielle anstødelighed f.eks. den billedlige gengivelse af diverse kulturer (uanset intention), køn, kønsroller osv., og vi bestræber os på i stedet at fremme et modent spillermiljø, hvor samtale og diskussion leder vejen frem til forståelse og inklusion frem for censur og banlysninger. Skulle situationer opstå, hvor det viser sig, at brug af visse kort har en tydelig systematisk negativ effekt på dele af spillerbasen, så forbeholder vi os retten til at ændre vores principper på dette område for at tage hånd om situationen.
  • Ændring af hjemmesiden: Kategorien ”OFFENSIVE” skjules under Pointlisten, indtil der skulle optræde kort under denne kategori. Dette gøres med henblik på ikke at sende signalet til hverken spillerbasen eller andre Highlander-formater om, at vores holdning og beslutninger på dette punkt skulle stå i kontrast med deres, da vi mener, at vores ligger fuldt i forlængelse med deres, om end vi p.t. vælger en anden tilgang.
 • GDPR-relaterede beslutninger
  • Det blev nævnt, at der har været en lidt lemfældig brug af folks rigtige navne f.eks. i podcast-sammenhænge, og at der mangler en mere struktureret tilgang til, hvordan vi henviser til folk i Scandinavian Highlanders spiller- og brugermiljø, der følger gængse privatlivshensyn.
  • Det følgende er ikke en udførlig og juridisk udførlig aftale, men i stedet en række principper, vi som spillermiljø og indholdsskabere inden for Scandinavian Highlander forpligter os på at følge for at skabe et trygt og inkluderende miljø for vores spillere og brugere.
  • Som følge af diskussionen vil følgende principper blive taget i brug:
   • Hvis der henvises til spillere eller andre i miljøet, vil vi vælge at anonymisere disse med henvisninger som ”en spiller”, ”nogen” osv., indtil personen har givet sit samtykke til at blive nævnt f.eks. i statusopdateringer, på podcasten, i vores videoer eller lignende.
   • Det samme gælder billeder f.eks. fra events, der kun offentliggøres, hvis personerne på billedet har givet deres samtykke inden.
   • Når man deltager i en Scandinavian Highlander-begivenhed f.eks. i Cockatriceligaen, en turnering eller lignende kompetitivt event eller konkurrence, vil man blive bedt om at registrere sig med navn, decknavn, såvel som muligheden for at anvende et decideret Spillernavn. Dette Spillernavn kan være ens delvise eller fulde navn, men det kan også være hvilket som helst form for alias, som spilleren selv føler sig tryg ved at anvende i de pågældende sammenhænge. Når spilleren registrerer sig med dette Spillernavn, giver man samtidig sit samtykke til, at dette Spillernavn kan anvendes i offentlige sammenhænge f.eks. statusopdateringer, deling af resultater, podcast o.l.
   • Det skal være muligt at deltage i Scandinavian Highlander-begivenheder, uden at ens offentlige navn eller profil kan sammenkobles med ens Spillernavn, hvis det er ens ønske.
   • Vi vil i den kommende tid kigge tidligere produceret indhold igennem for at undersøge, om vi evt. bryder med disse principper, og forsøge at rette og udbedre, hvor end vi kan inden for rimelighedens grænser.
   • Det anbefales desuden, at man selv håndterer brug af profilnavne og online identiteter i vores Discord- og Facebook-grupper, således at det kun er i det ønskede omfang, at den pågældende spillers forskellige identiteter (borgerlige navn, online identitet(er) og evt. Spillernavn tilknyttet Scandinavian Highlanders miljø og begivenheder) umiddelbart kan sammenkobles.
   • Hvis man har spørgsmål til vores Privatlivsprincipper og/eller indvendinger i forhold til vores anvendelse af identiteter, er man meget velkommen til at kontakte os på kontakt@scandinavianhighlander.org.
 • Proxy-regler
  • Vi talte om behovet for at forenkle vores regler for anvendelse af proxier – uofficielle kopier af ægte Magic-kort, der f.eks. anvendes, hvis man ikke personligt har adgang til visse Magic-kort eller af anden årsag.
  • Vores Regel- og Pointråd mener stadig, at der er behov for at have en begrænsning på antal af tilladte proxies i turneringssammenhænge, både af følelsesmæssige hensyn, men ligeledes i forhold til potentialet for at disse kan forstyrre spillets gang både implicit (genkendelse, hukommelse og reaktionstid) og eksplicit (utydelighed, irritation). Omvendt er proxies også vigtige for at give alle spillere (nye som gamle) mulighed for at deltage på nogenlunde lige fod med de, der selv ejer eller har adgang til de mest essentielle eller dyre kort, uden at tilgængelighed og økonomi skal spille en større negativ rolle for den enkelte spiller. Vores princip er, at muligheden for og lysten til at kunne deltage så godt som altid skal trumfe den enkelte spillers økonomiske situation og/eller præferencer, såvel som kortenes tilgængelighed.
  • Kort fra World Championship Edition, International Edition og Collectors Edition tæller stadig ikke mod det tilladte antal af proxies i ens deck, men de og kategorien “Officielle Proxies” fjernes fra beskrivelsen af tilladte proxies i Scandinavian Highlander for at mindske forvirring og tvetydigheder især for nye spillere.
  • Accepterede proxies i turneringssammenhænge inkluderer fotokopierede, udskrevne eller professionelt trykte proxies, hvor man tydeligt kan læse eller udlede uden uhensigtsmæssig granskning, hvilket kort proxien skal repræsentere.
  • Ikke-accepterede proxies i turneringssammenhænge inkluderer såkaldte ”falske kort”, der foregiver at være ”ægte” Magic: the Gathering-kort. Det samme gælder papirlapper, utydelige udskrifter, et andet kort med det repræsenterede kort skrevet med tusch eller lignende på osv., medmindre turneringens arrangør eller en repræsentant (f.eks. en tilknyttet dommer) har givet særlig og midlertidig tilladelse til dette.
  • Et Scandinavian Highlander-deck må i turneringssammenhænge inkludere op til 20 proxies efter de ovennævnte regler. Det anbefales dog, at man i ikke-officielle eller mindre kompetitive sammenhænge ikke begrænser antallet eller typen af tilladte proxies.
  • Inden begyndelsen af en turnering skal man registrere sit deck inkl. proxies. Forskellige turneringer kan håndtere gennemtjek af proxies forskelligt f.eks. kan en arrangør eller tilknyttet person gennemgå decket med hver spiller for at sørge for, at proxyreglerne overholdes. Man kan også bede spillerne om at tjekke modstanderens deck enten inden eller efter første runde er spillet.
  • Er man i tvivl om en proxys anvendelighed, så tag enten kontakt med arrangøren af begivenheden eller en tilknyttet person. Man kan også tage kontakt med Bent Hemmingsen, Mickey Fischer eller Aske Andersen i Facebook-gruppen eller i Discord. Ellers kan man skrive til kontakt@scandinavianhighlander.org for yderligere spørgsmål.
 • Cockatriceligaens struktur i Forårssæson 2021
  • Der var en del diskussion om muligheden for at ændre ligaens regler og struktur, særligt med henblik på, om det var værd at bevare muligheden for at ændre på sit deck undervejs uden at fordre til ”metagaming” dvs. muligheden for at spille ekstremt reaktivt over for visse strategier. Det blev besluttet, at vi ikke kunne adskille reaktiviteten helt fra princippet om at have muligheden for at udvikle sit deck og anvende ligaen som et forum, hvor man kan teste og blive klogere på sit deck og metaen i det hele taget. Derfor forsøgte vi os med en lidt anderledes model, der begrænser mulighederne for ”metagaming” en smule, men som stadig giver rig plads til eksperimentering, denne beskrives nedenfor.
  • Cockatriceligaen fortsætter med Forårssæson 2021 fra d. 10. maj og 8 uger frem (fra d. 10. maj til 4. juli) og et efterfølgende playoff event d. 11. juli (playoff dato er vejledende for tidspunktet, men ikke bekræftet endnu).
  • Spillerne har 1 kamp hver uge (såfremt der er et lige antal spillere).
  • Vi spiller med åben deckliste, der registreres senest d. 9. maj kl. 23:59. Denne deckliste skal være offentligt tilgængelig (f.eks. på egen eller Scandinavian Highlanders tappedout-konto), og den pågældende spiller registrerer sig med navn og Spillernavn (se GDPR-relaterede beslutninger), hvoraf Spillernavnet bliver anvendt til alle offentlige meddelelser og evt. indhold. Decklisten skal selvfølgelig følge de gældende regler og den gældende Pointliste.
  • Ved at registrere sin deckliste og Spillernavn giver man samtidig samtykke til, at disse er offentliggjorte og kan anvendes og omtales f.eks. i statusopdateringer, meddelelser, såvel som podcast- og videoindhold. Den registrerede deckliste skal også være uændret og offentligt tilgængelig, som minimum indtil playoff er spillet færdigt.
  • Decklisten og Spillernavn skal deles med alle deltagere i Cockatriceligaens Forårssæson 2021’s Facebook-chat, når decklisten deles og inden deadline.
  • Det er tilladt at foretage ændringer på op til 15 kort fra den registrerede liste hver anden uge, dvs. efter uge 2’s kamp og inden kampene i uge 3 og 4. Man må altså udskifte op til 15 kort fra ens grundliste af hvilken som helst årsag, og man skal så derefter spille med disse præcise ændringer i begge ens kampe i uge 3 og 4 uden at foretage yderligere ændringer.
  • Inden en kamp går i gang skal begge spillere fortælle hinanden om alle de ændringer, de har foretaget til deres grundliste (hvilke kort er skiftet ud, hvilke kort er skiftet ind, og har det indflydelse på pointene), og den anden spiller skal bekræftet at pointene stadig stemmer i forhold til den gældende Pointliste.
  • Efter kampen i uge 4 og inden kampen i uge 5 er det tilladt at skifte deck, dvs. at udskifte op til 100 kort af ens deck. Hvis man foretager en ændring, som man ønsker skal være vedvarende (fra 1 til 100 kort af den oprindeligt registrerede liste), skal man oprette og registrere en ny deckliste på samme måde som tidligere nævnt. En evt. ny deckliste skal deles med de andre i Facebook-chatten seneste d. 6. juni kl. 23:59.
  • Hvis man ikke har skiftet deckliste efter uge 4, kan man blot anvende reglen om at udskifte op til 15 kort fra grundlisten mellem uge 4 og 5 ligesom beskrevet ovenfor. Det samme gælder mellem uge 6 og 7, hvor man for sidste gang inden playoff har mulighed for at udskifte kort fra ens senest registrerede liste. Altså igen, man må udskifte op til 15 kort fra ens senest registrerede liste hver anden uge, og disse ændringer er så gældende i de følgende to uger.
  • Spillere, der efter uge 8’s sidste kampe ender i top 4, kvalificerer sig til playoff-eventet, der afvikles på en enkelt dag (p.t. d. 11. juli). De kvalificerede spillere kvalificerer sig hver især til playoff med en af de op til to decklister, de har registreret undervejs i Forårssæson 2021 med op til 15 udskiftninger fra den registrerede liste. Der registreres derefter en ny deckliste ud fra et deck, som spilleren har kvalificeret sig med inkl. de 15 ændringer, og denne deckliste skal så spilles uden mulighed for udskiftninger igennem hele playoff-eventet.
  • Vinderen af Playoff kvalificerer sig til Årsturnering 2021.
  • Playoff bliver optaget til YouTube med kommentering, derfor er det også vigtigt, at spillerne forholder sig til privatlivsprincipperne ovenfor, ikke mindst anvendelsen og valg af officielt Spillernavn. Der er også mulighed for, at ligakampene kan optages, men aldrig uden utrykkeligt samtykke fra deltagerne.
 • Ændringer til Watchlisten og Pointlisten
  • Der var kun fem af de syv deltagere til stede, da der blev foretaget ændringer i Watchlisten og Pointlisten, derfor blev alle de følgende ændringer foretaget ved afstemning af de fem resterende deltagere.
  • Vi har p.t. valgt ikke at tilføje nye kort til Pointlisten, men blot at kuratere og foretage ændringer i den del af Watchlisten, der indeholder mulige tilføjelser. Der blev dog foretaget nedjusteringer af allerede inkluderede kort på Pointlisten.
  • Alle ændringerne kan ses her:
   • Watchlisten (fjernes):
    • Ashiok, Dream Render (+1) – 1
    • Enlightened Tutor (+1) – 1
    • Kinnan, Bonder Prodigy (+1) – 1
    • Narset, Parter of Veils (+1) – 1
    • Worldly Tutor (+1) – 1
    • Wrenn and Six (+1) – 1
   • Watchlisten (tilføjes):
    • Hullbreacher (+1) – 1
    • Opposition Agent (+1) – 1
    • Survival of the Fittest (-1) – 1
    • Time Vault (-1) – 6
   • Pointlisten (ændringer):
    • Flash (-1) – 5
    • Merchant Scroll (-1) – 0
    • Natural Order (-1) – 3
  • Disse ændringer kommer til at være gældende fra dags dato d. 23/4, 2021.
  • Vi vil i den kommende tid lægge en artikel op på https://www.scandinavianhighlander.dk med mere udførlige forklaringer på de beslutninger, der ligger til grund for ændringerne til Watchlisten og Pointlisten, men fællesnævneren for de tre ændringer i Pointlisten er, at det drejer sig om tre komponent-kort, som indtil videre har været rimelig aggressivt pointede, og som derfor nærmest ikke er blevet spillet i formatet. Vi ønsker derfor at åbne op for, at disse kort kan spilles yderligere, især også fordi de alle tre indgår i combo-strategier, hvor tutorer er væsentlige, og at der p.t. findes flere svar til tutor-effekter, end der gjorde førhen. Disse svar er dog begrænset til visse farver (særligt blå, hvid og sort), og det kan f.eks. være et problem for visse andre farver at interagere med disse. Derfor vil vi forsøge at holde øje med og evt. reagere på dette, hvis der skulle opstå problemer.
  • Tilføjelsen af Hullbreacher og Opposition Agent til Watchlisten er først og fremmest intuitiv. De udgør begge meget stærke effekter, som kan minde om andre prison-effekter f.eks. Blood Moon og Strip Mine, der i nogen grad også begrænser spillerens evne til at spille Magic. Ingen af effekterne anses for at være voldsomme eller problematiske, blot stærke, og det kan være nok til at udløse point, især da begge kort stort set inkluderes i de fleste deck i sine pågældende farver. Survival of the Fittest og Time Vault står i den modsatte situation, hvor de så godt som aldrig spilles, og på trods af deres ekstremt stærke effekter, kan deres nuværende point gå hen at have elimineret dem fra at have en tilstedeværelse i formatet.
 • Skulle man have kommentarer til nogle af de beslutninger, der står gengivet i dette dokument, måske endda indvendinger, så er man meget velkommen til at tage kontakt med os via kontakt@scandinavianhighlander.org.

– Scandinavian Highlanders Regel- og Pointråd