Landebaser helt fra bunden

En af de grundlæggende træk ved Magic er spillets måde at håndtere resurser på og in-game økonomien derved. Den er primært centreret om spillerens adgang til mana og oftest via lande, som mere end noget andet dikterer, hvilke spells man kan spille. Det er dog den skønneste form for ironi, at lande både er det, som nye spillere finder mindst interessant ved spillet, og samtidig oftest er det, der ender med at koste de største mønter at tilegne sig, især i formater hvor man har adgang til ældre kort så som her i Scandinavian Highlander. Selv i et format som Standard kan landene udgøre en af de dyreste omkostninger, især hvis de Standard-legale lande på det pågældende tidspunkt er af høj kvalitet (for nyligt især i form af Shock-landene fra Ravnica-sættene f.eks. Breeding Pool og til dels Triomerne fra Ikoria: Lair of Behemoths f.eks. Ketria Triome).

Her i Scandinavian Highlander har vi jo som bekendt adgang til næsten alle kort fra spillets spæde begyndelse og frem til i dag, og det gør det ofte til en dyr omgang at investere i formatet f.eks. hvis man ønsker sig en samling af de oprindelige Duallande (f.eks. Badlands eller Tundra) og en samling af alle Fetchlande (f.eks. Polluted Delta og Arid Mesa). I denne artikel skal vi derfor se nærmere på, hvordan man bedst opbygger sin landebase ud fra mængden af farver, man spiller, hvilken type deck, man bygger, men også ud fra det budget man har. Behøver det altid at være så dyrt at anskaffe sig landene til at spille Scandilander, og hvor meget tabes der ved at spille lande af en “lavere kvalitet”? Det skal vi undersøge i denne artikel.

En ting er sikkert, der er mange måder at opbygge sine landebase på, og selvom det bestemt kan være en lænke om benet at spille lande af lavere kvalitet (ofte de lande, der kommer i spil tapped), så findes der mange billige løsninger, der faktisk tilbyder en overraskende bred vifte af utility til mange forskellige typer deck og strategier. Med “utility” menes der, at man får en funktionalitet ud af sine lande, som ikke blot har med manaproduktion at gøre.

Fremgangsmetoden

Det er ikke meningen, at dette skal være en udtømmende gennemgang, og selvom jeg går i dybden med mange aspekter af landebasen særligt i de specifikke artikler om kategorier af landebaser forneden, vil der stadig være områder, hvor mine valg og beskrivelser er mere grundigt forklaret end andre, da det er et omfattende område med utroligt mange overvejelser.

Vi begynder med at kigge på de bedste lande fordelt over henholdsvis monofarvede, tofarvede, trefarvede, firefarvede og femfarvede deck. Overordnet set er det visse typer af lande, der regnes som at være de bedste og mest nødvendige inden for hver kategori af deck fordelt over mængde af farver og arketype. Der er ingen tvivl om, at forskellige deck har forskellige behov, så disse fem lister skal ses som at indeholde de bedste lande uafhængigt af den pågældende arketype, de skal anvendes i. Nogle deck kan derudover have visse behov og strategier, som gør, at man med andre typer af lande kan give decket mere funktionalitet, end de lande, der befinder sig på listen, og det bør selvfølgelig prioriteres højere, når man bygger sit deck.

Teoretisk set kan man være ude efter en synergi, der gør, at man spiller lande, der på papiret er marginalt eller endda markant ringere end de højere rangerede alternativer f.eks. Guildgates som Orzhov Guildgate i et decideret Guildgate deck, begge typer Snow Duallande (f.eks. Arctic Treeline og Arctic Flats) i et Selesnya Snow deck eller lutter MDFC-lande (f.eks. Skyclave Cleric og Kazuul’s Fury) i et Goblin Charbelcher deck. Her sættes de generelle standarder og behov til side til fordel for synergi.

Men lad os først se på de “objektivt” bedste lande inden for hver kategori. Listerne nedenfor kan fungere som en slags tjeklister til, når man sidder og bygger deck, og så kan man derefter justere landebasen efter deckets behov, generelle tempo og mulighed for at tilføje ekstra funktionalitet.

10 bedste lande over forskellige farvefordelinger

De fleste Highlander-spillere kan nok nemt blive enige om, at de bedste lande, der findes, er de oprindelige duallande fra Alfa, Beta osv. (f.eks. Tropical Island), de såkaldte Fetchlande oprindeligt fra henholdsvis Onslaught og Zendikar (f.eks. Windswept Heath og Verdant Catacombs) eller Basic Lande eller sågar Snow Basics (f.eks. Snow-Covered Mountain). Det er dog ligesom alt andet i Scandilander en sandhed med en vis grad af modifikation, for selvom visse lande er alfa omega i nogle typer deck, så kan de være et ringe eller i hvert fald et ringere alternativ i andre typer, og det kan være essentielt at tænke nærmere over både for erfarne spillere med større samlinger, såvel som nye spillere med en betydeligt mindre og ydmyg samling. Det handler om at dreje på knapperne, så man vinder på marginaler og vender ulemper til fordele.

Den første overvejelse drejer sig om mængden af farver, man spiller i sit deck, og i første gang tager vi ikke højde for at splashe farver (inkludere et fåtal af essentielle kort, der befinder sig uden for deckets primære farve eller farver). Vi bekymrer os heller ikke om, hvorfor decket indeholder kort i den mængde farver, og om det ville være fornuftigt at skære ned eller tilføje flere. Vi tager blot udgangspunkt i, at decket indeholder kort af en vis mængde farver, og at landebasen skal kunne understøtte brugen af disse. I første omgang kigger vi på forskellen mellem landebaserne fra monofarvede deck og op til femfarvede deck, så lad os se nærmere på de ti typer lande, jeg betragter som de bedste inden for hver kategori.

 MonofarvedeTofarvedeTrefarvedeFirefarvedeFemfarvede
1Basic-landeFetch-landeFetch-landeFetch-landeFetch-lande
2WastelandOriginale dualsOriginale dualsOriginale dualsOriginale duals
3Sol-landeShock-landeShock-landeWastelandUtility-lande
4Horizon-landeWastelandWastelandShock-landeMana Confluence
5FetchlandeBasic-landeTriomesTriomesCity of Brass
6ManlandsPain-landeCycling DualsMana ConfluenceTriomes
7Originale dualsCycling DualsHorizon-landeCity of BrassMDFC-lande
8Utility-landeBattle-landeMDFC-landeMDFC-landeReflecting Pool
9CastlesHorizon-landeBasic-landeHorizon-landeHorizon-lande
10Cycling-landeMDFC-landeCheck-landeCheck-landeBasic-lande

Ingen af disse lister er udtømmende, men de understreger, at der er lande, som Scandinavian Highlander-spillere i særdeleshed betragter som bedre eller værre afhængigt af den kontekst, de placeres i, og der er også andre faktorer, der er værd at have med. F.eks. vil den procentdel af decket, som de ti bedste lande inden for hver kategori dækker over, variere efter kategorien og i høj grad også det pågældende deck. Eksempelvis har tofarvede deck en unik tendens til at indeholde en stor mængde forskellige to-farvede duallande, som man ikke ville inkludere i de andre kategorier, netop fordi tofarvede kun kan anvende et land af hver type. Omvendt anvender fire- og femfarvede deck store mængder af samme type lande (typisk fetchlande og originale duals) og har derfor ikke plads til særligt mange af de andre typer af lande.

Lad os se nærmere på hver kategori nedenfor, hver kategori har sin egen dedikerede artikel, der fokuserer på de overvejelser, der er relevante for den pågældende decktype. P.t. er kun artiklen om monofarvede deck lagt op på siden, men den er til gengæld også omfattende, så der er rigeligt at give sig i kast med, indtil vi er klar med de næste artikler.

Hovedartikel

Monofarvede deck (HvidBlåSortRødGrøn)

Tofarvede deck

Trefarvede deck

Firefarvede deck

Femfarvede deck

Landebasen på budget

Mængden af lande