Pointlisten opdateres pr. 28/12

Da vi etablerede Scandinavian Highlander som et søsterformat til Canadian Highlander i foråret her i 2020 – Coronaens år – var det hele tiden planen, at vi ville gå vores egne veje i forhold til at vedligeholde en Pointliste, der reflekterede den meta, som ville blive udviklet iblandt vores spillere. I sommers valgte vi ikke at følge det, der p.t. har været den seneste opdatering af Canlanders Pointliste – ikke fordi vi var uenige med Canadian Highlanders Pointråd, men fordi vi ønskede at cementere, at ændringer i Scandilander skal følge sin egen meta og spillergruppe i stedet for Canlanders.

D. 29/11 vedtog vi de første ændringer til Pointlisten, som vi samtidig valgte først bliver gældende fra d. 28/12, dvs. dagen efter Cockatrice Ligaens Efterårssæson bliver spillet færdig. Ændringerne blev vedtaget som et forsøg på 1) at balancere nogle kort, som har præget vores meta over de sidste to-tre kvartaler, eller som vi omvendt har indtrykket af har for mange point i forhold til deres anvendelse i Scandilander; 2) er centrale kort, der muliggør combo-typer, som har optrådt lidt for ofte på tværs af arketyper; 3) og ud fra en filosofi om, at det er bedre at give få point til en bredere mængde af kort, så man kan sænke pointene på visse “dyre” kort (og derved gøre dem “tilgængelige” i flere deck), hvilket i hvert fald i teorien kan øge diversiteten både imellem og inden for arketyperne.

Dette er de ændringer, som vi vedtog til Pointlisten (tilstedeværende var Bent Holshagen Hemmingsen, Mickey Fischer, Aske Andersen og Mathias Kofod-Sommer):

Ancestral Recall 6 (-1)
Basalt Monolith 1 (+1)
Blood Moon 1 (+1)
Jace, the Mind Sculptor +1 (1)
Pact of Negation 1 (+1)
Sensei’s Divining Top 1 (+1)
Sol Ring 3 (-1)
Tinker 4 (+1)
Treasure Cruise 0 (-1)

Dvs. at den samlede Pointliste kommer til at se ud som følger pr. d. 28/12 (Deck validatoren vil blive opdateret, når ændringerne træder i kraft):

Ancestral Recall – 6 (-1)Balance – 1 
Basalt Monolith – 1 (+1)Birthing Pod – 2
Black Lotus – 7Blood Moon – 1 (+1)
Chaos Orb – 11Crop Rotation – 1
Demonic Tutor – 4Dig Through Time – 1
Flash – 6Falling Star – 11
Gifts Ungiven – 2Imperial Seal – 1
Intuition – 1Jace, the Mind Sculptor – 1 (+1)
Library of Alexandria – 1Mana Crypt – 4
Mana Drain – 1Mana Vault – 1
Merchant Scroll – 1Mind Twist – 1
Mox Emerald – 3Mox Jet – 3
Mox Pearl – 3Mox Ruby – 3
Mox Sapphire – 3Mystical Tutor – 2
Natural Order – 4Pact of Negation – 1
Price of Progress – 1Protean Hulk – 3
Sensei’s Divining Top – 1 (+1)Shahrazad – 11
Sol Ring – 3 (-1)Spellseeker – 1
Strip Mine – 3Summoner’s Pact – 1
Survival of the Fittest – 2Time Vault – 7
Time Walk – 7Tinker – 4 (+1)
Tolarian Academy – 1Transmute Artifact – 1
Treasure Cruise – 0 (-1)True-Name Nemesis – 1
Umezawa’s Jitte – 2Underworld Breach – 1
Vampiric Tutor – 2Wishclaw Talisman – 1
Yawgmoth’s Will – 2*Alle “Ante-kort” – 11
*Alle “Conspiracy-kort” – 11

Og Watchlisten ser hermed sådan ud:

Point opPoint ned 
Ashiok, Dream Render – 1 (+1)Flash – 5 (-1)
Enlightened Tutor – 1 (+1)Merchant Scroll – 0 (-1)
Fastbond – 1 (+1)
Kinnan, Bonder Prodigy – 1 (+1)
Lion’s Eye Diamond – 1/2 (+1/2)
Mystic Sanctuary – 1 (+1)
Oko, Thief of Crowns – 1 (+1)
Paradox Engine – 1 (+1)
Thassa’s Oracle – 1 (+1)
Timetwister – 1/2 (+1/2)
Worldly Tutor – 1 (+1)
Wrenn and Six – 1 (+1)


Vi har tænkt os at diskutere pointændringerne mere fyldestgørende på et kommende podcast-afsnit, men lad mig kort skitsere årsagen til ændringerne for hvert kort.

Ancestral Recall 6 (-1)

Der er ingen tvivl om, at Ancestral Recall er et stærkt kort, det bliver spillet i alle formater, hvor det er legalt, og har generelt en stor effekt på spillet. Problemet med AR på 7 point har været flerfold her i Scandilander. For det første har vi ikke været med til at opleve en meta, hvor kortet var allestedsværende og dominerende, som det siges, at det har været i Canlander. I 7 Point Highlander (Australian Highlander) optræder kortet oftere til trods for at det også der har højeste antal point for et enkelt kort (4 point), sikkert fordi kortet procentvist graver lidt dybere i et 60-korts deck end i et 100-korts deck. Filosofien synes dog i begge formater at have været, at man ville undgå, 1) at man kunne spille Ancestral Recall og Time Walk sammen; og 2) at det automatisk blev inkluderet i alle blå deck.

Det modsatte har nærmere været tilfældet, hvor man skulle foretage nogle pointmæssige krumspring for overhovedet at finde plads til Ancestral Recall eller Time Walk her i Scandilander, og det er et problem set fra to vinkler. Først og fremmest vil vi gerne have en fair chance for at spille med alle legale kort og se, hvor de hører til i metaen og på Pointlisten. Dernæst er AR på trods af at være et utroligt stærkt card draw-kort, ikke definitivt bedre end alle alternativer i alle situationer (til og med de, der ikke ligger på Pointlisten). Navnligt er Brainstorm altid en auto-include i blå deck, og kortets evne til både at frede/rede kort fra Hand Disruption og muligheden for at sende “døde kort” tilbage i decket, gør, at det er et AR-lignende kort med en anden og nogle gange mere fleksibel anvendelighed.

Sidst men ikke mindst, så er formatet blevet hurtigere. Dvs. at alle farver presses til ekstremmen på deres fordele. Blå har ikke længere et forspring på tempo og card draw, og derfor ønsker vi at give blå en smule mere snor i forhold til det, som farven gør godt. Det betyder ikke, at vi slipper blå helt fri, men det betyder, at vi ønsker at lade blå være den bedste card draw-farve (se også Treasure Cruise), da det er farvens primære fordel.

Basalt Monolith 1 (+1)

Når vi vælger at give Basalt Monolith point, er det ikke, fordi kortet isoleret set er voldsomt stærkt. 3 mana for en mana rock, der kan producere 3 mana, og som koster 3 mana at untappe, virker næsten for fair til, at det kan være sandt. Men sku ikke hunden på hårende. Basalt Monolith er ikke den eneste synder, og heller ikke den hurtigste og mest effektive mana rock, men den er trods alt den bedste til at danne uendelig mana combos med, da den har en indbygget untap-ability. Med kort som Zirda, the Dawnwaker, Kinnan, Bonder Prodigy eller Forsaken Monument – alle fra i år – laver BM uendelig mana på en rimelig overskuelig vis.

Uendelig mana har spillet en relativt stor rolle i Scandilanders tidlige meta og fylder også stadig lidt, og det skal der også være plads til. Vi ønsker dog, at gøre deck building inden for alle arketyper mere interessant og til mere af et puslespil, så derfor vælger vi at sætte et point på BM.

Blood Moon 1 (+1)

Kort og godt kan man sige, at Blood Moon er godt for formatet, fordi det hjælper mono-farvede strategier (i særdeleshed rød) med at holde 4C/5C good stuff piles og andre grådige deck i snor. Blood Moon er dog ofte en win condition, da kortet helt kan lukke ned for visse deck. Den ene filosofi herom siger, at så må grådige deck lære at omstille sig, og det er der en vis sandhed i. Omvendt er Enchantments ikke lige nemme at fjerne for alle farver og deck, særligt ikke på tur 1 eller 2, hvor f.eks. RDW ofte er i stand til at producere effekten, og derfor bliver den blodige måne generelt til det vigtigste søm i kisten i mange matchups.

Alt det skal Blood Moon blive ved med at kunne, men det skal blot ikke være gratis at kunne vinde en stor del af sine kampe med ét kort. Derfor giver vi kortet et point.

Jace, the Mind Sculptor +1 (1)

Vi har før talt om det på podcasten, at JtMS er en auto-include næsten på lig fod med Brainstorm i så godt som alle blå deck. Det er måske statistisk set ikke helt rigtigt, men det er heller ikke langt fra. Når først Jace er på bordet, så gør han helt utroligt meget, der påvirker spillet på en meget ensidet måde. Det er sjældent nogen stor hæmsko, at han koster 4 CMC, da han udfylder en rolle i så mange dele af kampen. Han fjerner et creature, han holder spillerens hånd relevant, han hjælper med at fjerne modstanderens gode draws og så lukker han og slukker festen, hvis man lader ham styre dansegulvet.

Vi har indtil videre ikke haft nogen Planeswalkers på Pointlisten, men JtMS figurerer på 7 Point Highlanders Pointliste, og kortet har også førhen haft en kort periode på Canlanders Pointliste. Det er muligvis ikke den eneste Planeswalker, der kommer til at koste point i fremtiden (vi kigger på dig Oko!), men i første omgang lægger vi ud med at give Jace point, så han går fra at være en auto-include til en overvejelse, hvilket muligvis også kan give mere gulvplads til andre blå Planeswalkers.

Pact of Negation 1 (+1)

Hvad er det værste ved at spille combo? At lægge kabale? Niks! At finde sine puslespilsbrikker? Haha… har du hørt om tutors? At finde mana til at gå af på én tur? Ikke i dette format! Nok nærmere at forsvare sig, når man bruger sin mana på at gå af tidligt. Her kommer kort som Pact of Negation ind. I modsætning til Force of Negation/Force of Will/Daze osv. er kravet ganske ydmygt… du skal blot have kortet på hånden og kunne caste Instants, så ruller bussen selv uden åben mana i tanken.

PoN er et glimrende skjold for mange strategier, især for combo, og det skal også have sin plads i formatet. Det skal bare ikke være gratis, men have konsekvenser i point, for ofte spiller man kortet i deck, hvor man ikke behøver at kunne betale prisen i den følgende tur.

Sensei’s Divining Top 1 (+1)

Denne snurretop er formentlig den bedste kortfiltrering i formatet og er ekstremt svær at slippe af med, når først den ligger på bordet. Alligevel har den ikke point i Scandilander, til trods for at den har det i 7 Point Highlander. Den bliver meget nemt til en auto-include uanset, hvilke farver man spiller, og selvom det er en god ting, at alle farver har adgang til effektiv kortfiltrering, så er kortet for effektivt til at gå fri for point. Derfor har vi valgt at give læremesterens snurretop et enkelt point.

Sol Ring 3 (-1)

Der var lidt diskussion frem og tilbage om, hvor vidt Sol Ring skulle justeres i point, og i sidste ende valgte vi at sætte kortet ned med et point, da det ikke bliver spillet så ofte, og da det også vil give nyere spillere et relativt billigt kort med højt power niveau at bygge ind i deres deck.

Vi har sammenlignet Sol Ring med Mana Crypt, og selvom de er utroligt ens, er vi kommet frem til, at der er en væsentlig forskel i, at kunne spille Crypt, land og farvet spell med i alt tre mana på tur 1, i forhold til land, Sol Ring og muligvis en ikke-farvet spell for to mana. Begge effekter er stærke, og da Sol Ring stadig har 3 point, betragter vi det også som et meget stærkt kort. Vi mener dog, at kortet ikke giver helt den samme tempo-fordel, som Mana Crypt gør, og det ønsker vi skal reflekteres i pointene.

Tinker 4 (+1)

På overfladen kan Tinker virke som et meget snævert kort, der ikke helt gør nok til at have mange point, men pga. mængden af utroligt stærke artifacts, der enten bare er en direkte win condition (Blightsteel Colossus; Inkwell Leviathan osv.) eller et combo piece (f.eks. Paradox Engine), så er Tinker en af de stærkeste ting, man kan gøre i en artifact-strategi – en strategi, der kræver meget specifikke svar fra modstanderen. Det, at kortet ikke alene tutor efter et kort, men også sætter kortet i spil, er urimeligt stærkt, også selvom det koster, at man ofrer en artifact fra bordet. Kortets drawback er faktisk ofte en fordel, det er i hvert fald sjældent ulempe, og da man i bedste tilfælde kan vinde på tur 1 med dette kort i den rette kontekst, mener vi, at det fortjener et point til for at tvinge spilleren til at have mindre plads til andre voldsomme effekter i sit deck samtidig.

Treasure Cruise 0 (-1)

Jeg var lidt inde på det under Ancestral Recall, så jeg vil gøre det let og hurtigt her. Vi mener, at TC (til dels også Dig Through Time) fik point pga., hvad der ellers skete i Magic, da kortet blev trykt. Kortet blev prompte banned i Modern og Legacy, siden i Pauper, og det er nu restricted i Vintage. Det må jo betyde, at der er noget om snakken… det mener vi dog ikke helt, især efter at have spillet det i Highlander og efter at have set dets indflydelse på Pioneer-formatet, hvor man til trods for redundans skal arbejde hårdt for at få fuld effekt og valuta af kortet.

Treasure Cruise er rigtig stærkt kort, men primært i de deck, der er gode til at fylde sin graveyard, og her kommer spørgsmålet om redundans ind. Det, at man kun kan spille 1 af hvert kort i Highlander, gør, at man ikke altid har samme mulighed for at fylde graveyarden hurtigt nok til, at TC kan være en Ancestral Recall. Faktisk er kort som Brainstorm og sågar Ponder, Preordain osv. ofte mere træfsikre måder, at komme hurtigt igennem sit deck. Dernæst er graveyarden en ultra-vigtig resurse i Highlander, så det kan også kræve noget akrobatik, at caste TC på det rigtige tidspunkt uden at fjerne foder til Snapcaster-effekter. Derfor sætter vi nu Treasure Cruise til 0 point, og hvis vi ser det optræde i alle blå deck på en problematisk facon, så vil vi overveje, om det er værd at gribe ind.

Kommentarer og tanker

Skulle du sidde og have kommentarer til eller kritik af den første ændring af Pointlisten, så skriv endelig til os på Discorden, i Facebook-gruppen eller på vores e-mail. Konstruktiv kritik vejer altid tungere end vrede og råberi, så skriv gerne din kritik så sagligt, som du mønstrer.

Var der nogen punkter, hvor vi ramte skævt eller helt ved siden af? Er der kort, vi bør holde øje med? Er der kort, som allerede er på listen, som vi bør teste og overveje at justere? Vi er meget interesseret i at høre især fra spillerbasen, da Pointlisten er lavet og vedligeholdes med alle Scandilanderes interesse for øje.

Til sidst, med mindre der er behov for akutte ændringer, så forventes det, at næste revision af Pointlisten finder sted efter Cockatrice Ligaens Vintersæson, dvs. om ca. 3 måneder.

God jul, godt nytår og good games!