2.5 Fateseal-effekter

Effekter, der giver adgang til toppen af modstanderens library og mulighed for at interagere med den. Fateseal er en ability, der lader dig “scrye” fra modstanderens library dvs. at kigge på x antal kort og vælge, om de skal placeres på toppen eller bunden af dennes library og hvilken rækkefølge. Denne kategori indeholder også varianter, hvor man får lov til at lægge disse kort i modstanderens graveyard, exile dem eller blande dennes library. Alle effekter, der blot lader spilleren kigge på kort i modstanderens library uden mulighed for at manipulere dem, er udeladt. Typiske fateseal-effekter nævnes enten ved ability’ens navn som på Mesmeric Sliver eller uden navnet, men med samme eller lignende effekt som på Natural Selection og Jace, the Mind Sculptor.

Samlet antal: 24 (0 nye kort)

/+/+/+/+/+Flerfarvede
112/172/62/3141
ArtifactsCreaturesEnchantmentsInstantsLandsSorceriesPlaneswalkers
2824081
KortFarveTypeÅr
Architects of WillArtifact Creature2009
Coral FightersCreature1996
Cruel FateSorcery1997
Dimir CharmInstant2013
Dimir MachinationsSorcery2005
Draugr Thought-ThiefCreature2021
Elemental AuguryEnchantment1995
Eye SpySorcery1998
Jace, the Mind SculptorPlaneswalker2010
Lurking InformantCreature2005
Mesmeric SliverCreature2007
Nassari, Dean of ExpressionCreature2021
Natural SelectionInstant1993
PortentSorcery1995
PrecognitionEnchantment1997
RansackSorcery1998
Sealed FateSorcery1996
Second SightInstant2004
Spin into MythInstant2007
Tahngarth’s GlareSorcery2001
Thoughtpicker WitchCreature2005
VisionsSorcery1994
Wand of DenialArtifact1997
Wu SpyCreature1999

Per udgivelsesår
ÅrSætMængde
1993A1
1994LEG1
1995ICE2
1996MIR2
1997VIS, POR, TMP3
1998STH, P022
1999PTK1
2001APC1
2004DST1
2005RAV3
2007FUT2
2009ARB1
2010WWK1
2013GTC1
2021KHM, STX2

2.1 Anti-Hand Disruption

2.2 Blind Shot

2.3 Draw Replacement

2.4 Exiling-effekter

2.5 Fateseal-effekter

2.6 Instants

2.7 Library Extraction

2.8 Opponent’s Choice

2.9 Planeswalkers

2.10 Random

2.11 Targeted

2.12 Wheels / Twisters / Hand Dump