2.5 Fateseal-effekter

Effekter, der giver adgang til toppen af modstanderens library og mulighed for at interagere med den. Fateseal er en ability, der lader dig “scrye” fra modstanderens library dvs. at kigge på x antal kort og vælge, om de skal placeres på toppen eller bunden af dennes library og hvilken rækkefølge. Denne kategori indeholder også varianter, hvor man får lov til at lægge disse kort i modstanderens graveyard, exile dem eller blande dennes library. Alle effekter, der blot lader spilleren kigge på kort i modstanderens library uden mulighed for at manipulere dem, er udeladt. Typiske fateseal-effekter nævnes enten ved ability’ens navn som på Mesmeric Sliver eller uden navnet, men med samme eller lignende effekt som på Natural Selection og Jace, the Mind Sculptor.

Samlet antal: 24 (0 nye kort)

/+/+/+/+/+Flerfarvede
112/172/62/3141
ArtifactsCreaturesEnchantmentsInstantsLandsSorceriesPlaneswalkers
2824081
KortFarveTypeKarakter
Architects of WillArtifact Creature
Coral FightersCreature
Cruel FateSorcery
Dimir CharmInstant
Dimir MachinationsSorcery
Draugr Thought-ThiefCreature
Elemental AuguryEnchantment
Eye SpySorcery
Jace, the Mind SculptorPlaneswalker
Lurking InformantCreature
Mesmeric SliverCreature
Nassari, Dean of ExpressionCreature
Natural SelectionInstant
PortentSorcery
PrecognitionEnchantment
RansackSorcery
Sealed FateSorcery
Second SightInstant
Spin into MythInstant
Tahngarth’s GlareSorcery
Thoughtpicker WitchCreature
VisionsSorcery
Wand of DenialArtifact
Wu SpyCreature